Press "Enter" to skip to content

Osakkeen arvo laskuri

Suosituimmat artikkelit

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia, ja arvonmääritys on haastavaa, ammattilaisen apua vaativaa työtä. Tämä laskuri antaa suuntaa arvon määritykselle. Sen avulla voit karkealla tasolla arvioida, mikä yrityksesi käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo olisi historiatietojen (kaksi edellistä tilikautta, T-2 ja T-1, ja kuluva vuosi T) perusteella. Voit täydentää laskelmiasi ennusteilla (T+1, T+2 ja T+3). Muistathan, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta.

Osakeyhtiö ja osuuskunta — muut sivut

Toiminimen yritystulon jakamiseen ansio- ja pääomatuloon käytetään elinkeinotoiminnan nettovarallisuutta. Pääomatuloa on 20 %:n vuotuinen tuotto edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Jos ansiotulot ovat kovin pienet, voi vaatia pääomatulo-osuudeksi vain 10 % tai 0 % nettovarallisuudesta. Vaatimus on tehtävä veroilmoituslomakkeella ennen verotuksen päättymistä.

Kokonaistuottolaskuri

Substanssiarvo on arvo, joka muodostuisi, kun yrityksen tuotannontekijät myytäisiin ja velat maksettaisiin pois. Eli yhtiön varallisuudesta vähennetään yhtiön vieras pääoma. Pääsääntöisesti substanssiarvo perustuu kuitenkin historiallisiin arvoihin. Niin kutsuttu tasearvo eli substanssiarvo antaa tavanomaisesti liian alhaisen arvon toimivan yhtiön arvosta, ainakin kannattavan yrityksen kohdalla. Substanssiarvoa laskettaessa yrityksen arvoon ei oteta huomioon minkäänlaisia odotuksia tulevaisuuden tuotoille joten se sopiikin parhaiten tappiollisen yrityksen arvonmääritykseen.

Osakkeen arvo

Tuottoarvo puolestaan lasketaan yhtiön kolmen viimeisen tilikauden tuloslaskelmien tuloksien perusteella poistaen kuitenkin tuloksista satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot samoin kuin yrittäjän laskennallinen palkka, jollei palkkaa ole nostettu. Myös yhtiön laskennalliset tuloverot vähennetään tuloksesta. Näiden kolmen tilikauden oikaistuista tuloksista lasketaan keskiarvo, joka pääomitetaan 15 prosentin korkokannalla.

Myyntivoiton laskeminen

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Vanhat rahastoannit kummittelevat yhä

Aiemmin pääomanpalautukset ovat olleet saajalleen joissain tapauksissa hieman edullisempia verotuksessa kuin osingot, ja siksi erityisesti monet pienemmät yhtiöt ovat suosineet pääomanpalautuksia osingonjaon sijaan tai rinnalla. Viime vuoden loppuun asti pääomanpalautuksesta ei yleensä koitunut suoraa veroseurausta, vaan pääomanpalautuksen määrä alensi osakkeen hankintahintaa. Näin ollen vero lankeaa maksettavaksi vasta, kun osakkeet myy.

Usein kysyttyä

Koska Elisan osinko maksetaan?
Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2018 perusteella jaetaan osinkoa 1,75 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 5.4.2019 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.4.2019.

Muut palvelut

Osakkeenomistajanoikeuksiin kuuluu esimerkiksi osuus yhtiön varoista niitä jaettaessa ja oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Lisäksi, osakkeet oikeuttavat äänioikeuteen yhtiökokouksessa ja oikeuteen saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakeomistuksen oikeuttama äänimäärä voi kuitenkin vaihdella osakelajista riippuen, jos yhtiöjärjestyksessä on näin päätetty. Lähtökohtaisesti, mitä suuremman osuuden yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista omistaa, sitä enemmän päätösvaltaa on käytettävissä yhtiökokouksessa ja yhtiön asioista päätettäessä.

Asunnon hinnoittelun avuksi nettiin on ilmestynyt viime aikoina suuri määrä erilaisia laskureita. Näitä asunnon hintalaskureita testatessa on hyvä huomioida, millaiseen taustatietoon ne perustuvat. Onko kyseessä toteutunut kauppahinta vai hintapyyntö? Hintapyyntö tarkoittaa hintaa, jolla asuntoa markkinoidaan ja se yleensä on hieman korkeampi kuin hinta, jolla asunto myydään.

Osakkeen käyvän arvon -laskuri

Laskuri on maksullinen ja se sisältyy yhtenä laskurina 16 muun laskurin sisältävään Ennakkoperinnän verolaskurit 2019 -ohjelmaan. Ohjelma on HR Ennakkoverokonsultoinnin kehittämä ammattikäyttöön suunniteltu helppokäyttöinen verolaskuriohjelma. Lisätietoa ohjelman muista laskureista löytyy oikealta olevista linkeistä. Ohjelman hinta ja tiausehdot löytyy "Tilaukset" – kohdasta. Lisätietoa ohjelmasta antaa Jarkko Kuusinen numerosta 050 337 8399 ja sähköpostitse jarkko.kuusinen@ennakkovero.fi.

Pääsääntöisesti yritys, jonka arvossa tuotot on laskettu yhteen alle kahdelta vuodelta, on halpa ja yritys, jonka tuotot on laskettu yhteen yli kuudelta vuodelta, on kallis. Näin on mm. siksi, että yrityskaupassa on lähes aina mukana rahoittajina pankkeja ja Finnvera. Ilman heitä kauppoja ei todellisuudessa syntyisi. Pelkästään omilla rahoilla ei yrityksiä osta juuri kukaan.

Raision Brändisivustot

1) Liiketoimintaympäristössä, jossa Neste toimii, hyödykkeiden hinnat ja valuuttakurssit heilahtelevat ja voivat siten aiheuttaa merkittävää vaihtelua varaston arvoihin ja IFRS liikevoittoon. Vertailukelpoinen liikevoitto poistaa sekä varastovoitot/-tappiot, jotka ovat syntyneet raaka-aineiden hintojen muutoksista että avointen johdannaisten muutokset, ja siten kuvastaa paremmin yhtiön operatiivista suorituskykyä. Lisäksi se heijastaa Nesteen operatiivista rahavirtaa, jossa varaston arvostuksesta aiheutunut IFRS liikevoiton muutos kompensoidaan käyttöpääoman muutoksella. 

Valitse itsellesi sopiva säästämisvaihtoehto

Sharevillen kautta voit nähdä, mitä osakkeita ja rahastoja suurimmasta tuotosta nauttivat henkilöt juuri nyt ostavat ja myyvät. Voit myös saada reaaliaikaisia ilmoituksia, kun seuraamasi henkilöt ostavat tai myyvät, niin että voit käyttää heidän päätöksiään omien päätöstesi apuna. Shareville on maksuton (maksat vain tekemistäsi kaupoista), ja jäsenyyteen ei vaadita muuta kuin Nordnet-asiakkuus.

Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen maksu – perustiedot uudelle yrittäjälle

Osakeyhtiön perin yksinkertainen tarkoitus on tuottaa voittoa. Ei. Tämä ei ole riistokapitalismia, vaan näin sanoo laki. Ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määritetty, tulee osakeyhtiön pyrkiä tuottamaan voittoa. Ja toisaalta tottahan toki kaikki yrityksen perustamista suunnitteleva näkee tulevaisuudessaan vaurautta ja onnea. Hyvä niin. Voittoa kannattaa tavoitella. Tappioon pystyy tavoittelemattakin.

Uusimmat artikkelit

Toinen tärkeä huomio on se, että koska kyse on äärettömästä ajasta, niin kasvuvauhti ei voi olla suurempi kuin yleinen yhteiskunnan tai jopa maailman talouden kasvuvauhti. Tällöin yrityksestä tulisi maailma suurin yritys – jopa niin iso, että se jo itsessään määrittäisi talouden kasvuvauhdin. Eli jos näet jonkun laskevan sijoituksen arvoa ja hän käyttää kasvuvauhtina kovin suurta esimerkiksi 5 prosentin kasvua, niin silloin laskelma on tn. väärin.