Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiön perustamisasiakirjat

Osakeyhtiön perustamisasiakirjoista säädetään osakeyhtiölaissa ja kaupparekisteriin tehtävästä ilmoituksesta kaupparekisterilaissa. Osakeyhtiön perustamiseksi tarvittavia asiakirjoja ovat osakkaiden laatima kirjallinen perustamissopimus ja perustamissopimukseen osaksi tai liitteeksi laadittava yhtiöjärjestys. Osakkailla on velvollisuus laatia kirjallinen perustamissopimus, joka kaikkien osakkaiden on allekirjoitettava. Perustamissopimus ja sen allekirjoittaminen ilmentävät osakkeenomistajien yhtenevää perustamistahtoa.

Paljonko osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Tämä on tietenkin täysin kärjistetty väite, sillä menestyviä yrityksiä löytyy aivan jokaisen yritysmuodon joukosta. Totuus on silti se, että mikäli haluat leikkiä isojen tyttöjen ja poikien hiekkalaatikoilla – eli kasvattaa yrityksesi isoksi – on osakeyhtiö sinulle oikea vaihtoehto muistakin kuin imagosyistä. Esimerkiksi start up -henkisten yritysten on melko turha edes miettiä muita yhtiömuotoja, koska osakeyhtiö mahdollistaa sijoittajien mukaan tulemisen paljon helpommin kuin muut yritysmuodot.

Olet täällä

Mikäli yrityksen toiminta perustuu sinun omaan työpanokseesi, niin useimmiten kannattaa valita yritysmuodoksi yksityinen elinkeinonharjoittaja. Tästä käytetään usein nimitystä toiminimi. Verohallinnon ohjeissa tästä yritysmuodosta käytetään nimitystä liikkeen- ja ammatinharjoittaja. Tämä on helpoin yritysmuoto, sillä juridisesti tällainen yritys on yhtä kuin yrittäjä itse. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on ihminen eli yksittäinen henkilö, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa. Ja toiminimi on vain nimi sille elinkeinotoiminnalle, jota henkilö harjoittaa.

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustamisessa kannattaa aina harkita myös asiantuntijan käyttöä (mm. tilitoimistot), jotta kaikki paperit varmasti täytetään kerralla oikein. Yrityksen perustamisvaihe on myös hyvä hetki aloittaa yhteistyö taloushallintoa hoitavan toimijan kanssa, koska silloin määritellään mm. tilikauden pituus, arvonlisäveroon liittyvät asiat sekä kirjanpidon muoto. Ennen yrityksen perustamista yhtiömiesten on hyvä tehdä keskinäinen yhtiösopimus, johon voi myös pyytää asiantuntijoiden apua.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Osakeyhtiö perustetaan siten, että osakkeenomistajat tekevät kirjallisen perustamissopimuksen ja allekirjoittavat sen. Allekirjoituksella osakkeenomistaja merkitsee perustamissopimuksesta ilmenevän määrän osakkeita. Samoin johdon jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi ja tehtävät alkavat perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

1. Keksi liikeidea. Maailma on pullollaan bongaamattomia ja kaupallistettava liikeideoita, jotka johdattavat sinut menestykseen, maineeseen ja mammonaan. Kulje aistit avoinna. Siitä viimeistä uutta ideaa ei ole koskaan keksitty. Toisaalta vanhakin idea freesattuna voi olla kultakaivos. Ei tarvitse olla mikään ruudinkeksijä, jotta voi keksiä menestyvän liikeidean. Pallottele ideaasi luotettujen tahojen kanssa.

Kommandiittiyhtiö

Osakkeiden kautta osakeyhtiön päätäntävaltaa ja riskiä on helppo jakaa. On tärkeää miettiä kenen kanssa vastuun ja riskit haluaa jakaa. Osakeyhtiöön on paljon helpompi ottaa osakkaita mukaan kuin päästä heistä eroon. Jotkut neuvovat, ettei ystäviä ja bisnestä kannata sekoittaa. Sitä joutuu väistämättä näkemään ystävistään uusia puolia. Parhaillaan oman parhaan kaverin kanssa yrittäminen voi kuitenkin olla elämäsi paras päätös. Kannattaa siis miettiä tarkkaan kenen kanssa osakeyhtiötä lähtee perustamaan.

Toiminimen nimi

Itse hakemuksen täyttää minuuteissa, kunhan ymmärtää mitä eri kohdissa tarkoitetaan. Jokaiseen erityisempään kohtaan löytyy onneksi myös lisätietoja. Starttirahahakemuksen pystyykin hoitamaan itse alusta loppuun asti. Kuitenkin jos yhtään epäilyttää kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon. Loppupeleissä heidän toimestaan hakemuksesi hyväksytään tai hylätään, ja he mieluusti auttavat sinut läpi koko hakuprosessin.

Rajavastuuyhtiö (OÜ) on Virossa yleisin ja suosituin pienten ja keskisuurten yhtiöiden käyttämä yhtiömuoto. Tätä vastaavaa yhtiömuotoa ei ole Suomessa. Yhtiö perustetaan osakkaiden välisellä sopimuksella, jonka vähimmäissisältö on määritelty laissa. Perustajia ja osakkaita voi olla yksi tai useampi ja he voivat olla joko yksityishenkilöitä tai yhtiöitä. Minimiosakepääoma on 2 500 euroa. Rajavastuuyhtiöllä on kaksi pakollista toimielintä: osakkaiden kokous (üldkoosolek) ja hallitus (juhatus).

Yhtiön perustaminen Liettuaan

-Yhtiön nimi ja mielellään myös vaihtoehtoinen nimi. Katso ytj.fi palvelusta onko valitsemasi nimi jo käytössä. Rekisteröidyt tavaramerkit vaikuttavat myös nimen saatavuuteen.
-Yhtiön osakkeenomistajien tiedot, nimi, henkilötunnus tai yrityksiltä y-tunnus, kunkin osakkaan merkittävien osakkeiden määrä.
-Hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimet, sekä molempien henkilötunnukset.—Yhtiön päätoimiala.

Lähetä meille palautetta

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Rajavastuuyhtiön toimielimet

Rajavastuuyhtiön voi perustaa myös osuuspääomaa maksamatta eli osuuspääoman maksamisen voi siirtää eteenpäin, jos osuuspääoma ei ylitä 25.000 EUR ja perustajana on luonnollinen henkilö. Jos yrityksen varat eivät riitä velvoitteiden täyttämisen, osakas vastaa yrityksen velvoitteista maksamatta olevan osuuspääoman määrään saakka henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tällöin yritys ei voi maksaa osakkaille osinkoa eikä se voi nostaa eikä vähentää osuuspääomaa.

3. Järjestele toiminta – yrityksen perustamisen peruspilari

Siinä missä yhdelle yhtiömuodon valinta on täysin selvää alusta alkaen ja lomakkeiden täyttäminen käy käden käänteessä, joku toinen saa spontaanin idean yrityksen perustamisesta, hoitaa paperit kuntoon päivässä ilman liiketoimintasuunnitelmaa ja starttirahaa ja antaa mennä vaan. Joku kolmas taas voi ymmärtää paljon kirjanpidosta, omaa palavan halun ryhtyä yrittäjäksi, muttei saa ajatuksia kasaan liiketoimintasuunnitelmaa varten.

Arvonlisäverollista liiketoimintaa harjoittava yhtiö on lisäksi rekisteröitävä arvonlisäverovelvolliseksi. Rekisteri-ilmoitukseen tulee liittää: vakuutus pääoman maksusta ja siitä, että pääoma on yhtiön vapaasti käytettävissä; mikäli toiminta edellyttää viranomaiselta haettavaa lupaa, selvitys luvan myöntämisestä. Yhtiöoikeudellisten asiakirjojen, kuten yhtiösopimuksen ja rekisteri-ilmoituksen tulee olla virolaisen notaarin oikeaksi todistamia eli notarisoituja.

Faktaa Virosta – yrityksen perustaminen, yritysmuodot, tilintarkastus, verotus

Yrityksen perustaminen ja tietyt perusperiaatteet poikkeavat suomalaisesta. Yritystoiminnan aloittaminen Virossa on suhteellisen helppoa. Sijoittajien luottamus Viroon on kasvanut ja kaupankäynti, kommunikaatio ja työlainsäädäntö ovat joustavia. Ulkomaalaisilla on samat oikeudet kuin paikallisilla yrityksillä sekä mahdollisuus ostaa ja omistaa kiinteistöjä ja maata. Virossa toimii paljon sekä suuria että pieniä suomalaisomisteisia yhtiöitä. Erilaisten paikallisten verkostojen kautta saa tietoa ajankohtaisesta lainsäädännöstä, talouden kehityksestä sekä hyödyllisiä kontakteja.

Ennakkoperintärekisteri ja siihen ilmoittautuminen

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suuri askel yrittäjälle. Työsopimus on vapaamuotoinen sopimus. Työsopimuksella sovittavia asioita rajoittavat kuitenkin muun muassa työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännökset, jotka työnantajan tulee ottaa huomioon. Hyvällä työsopimuksella ehkäistään riitoja tulevaisuudessa.