Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiön perustaminen 2019

6. Hankitaan yritystili ja siirretään alkupääoma tilille ennen perustamista

Osakkeiden kautta osakeyhtiön päätäntävaltaa ja riskiä on helppo jakaa. On tärkeää miettiä kenen kanssa vastuun ja riskit haluaa jakaa. Osakeyhtiöön on paljon helpompi ottaa osakkaita mukaan kuin päästä heistä eroon. Jotkut neuvovat, ettei ystäviä ja bisnestä kannata sekoittaa. Sitä joutuu väistämättä näkemään ystävistään uusia puolia. Parhaillaan oman parhaan kaverin kanssa yrittäminen voi kuitenkin olla elämäsi paras päätös. Kannattaa siis miettiä tarkkaan kenen kanssa osakeyhtiötä lähtee perustamaan.

Punnitse eri yhtiömuotojen hyödyt juuri oman toimintasi kannalta

Vuonna 2006 tehdyssä osakeyhtiölain kokonaisuudistuksessa säännökseen lisättiin myös ulkomaiset luottokonttorit ja ulkomaiset tilit, mutta maksulaitoksen tiliä ei säännökseen sisällytetty. Ensimmäinen maksulaitossääntely (niin kutsuttu PSD1) tuli voimaan vasta 2007, joten sääntelyn uutuuden vuoksi maksulaitokset eivät vielä ehtineet vuoden 2006 uudistukseen. Ja koska Holvi on maksulaitos, ei Holvi-tili yrittäjien harmiksi kelpaa osakepääoman talletukseen.

Paljonko osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Tämä on tietenkin täysin kärjistetty väite, sillä menestyviä yrityksiä löytyy aivan jokaisen yritysmuodon joukosta. Totuus on silti se, että mikäli haluat leikkiä isojen tyttöjen ja poikien hiekkalaatikoilla – eli kasvattaa yrityksesi isoksi – on osakeyhtiö sinulle oikea vaihtoehto muistakin kuin imagosyistä. Esimerkiksi start up -henkisten yritysten on melko turha edes miettiä muita yhtiömuotoja, koska osakeyhtiö mahdollistaa sijoittajien mukaan tulemisen paljon helpommin kuin muut yritysmuodot.

SalkunRakentaja

Valtaosa palveluiden ja tuotteiden ostajista aloittaa ostoprosessinsa googlaamalla, jolloin yrityksesi verkkosivujen tulisi löytyä hakukoneista sille tärkeillä hakusanoilla. Jos tarjoat hierontapalveluja Lieksassa, yrityksesi verkkosivuston tulisi löytyä ilmaisten hakutulosten kärjestä hakusanalla hieroja Lieksa. Tämä onnistuu, kun verkkosivu on rakennettu järkevästi oikeiden avainsanojen varaan ja siltä löytyy riittävästi hyvää sisältöä, joka kertoo hakukoneelle sivuston vastaavan hakijan tarpeeseen.

Tilaajille

Osakeyhtiöllä voi olla lukuisia omistajia, eikä yrittäjä ole vastuussa yhtiön veloista tai muista vastuista ilman erillistä takaussopimusta. Osakeyhtiöllä on enemmän velvotteita kuin muilla yritysmuodoilla. Osakeyhtiössä on esimerkiksi pidettävä kaksinkertaista kirjanpitoa. Tämä yritysmuoto sopii parhaiten silloin, kun tarkoituksena on kasvattaa toimintaa laajasti tai nostaa yrityksestä voittoja osinkojen muodossa.

Heinäkuun 2019 alussa tulee voimaan lainmuutos, jonka perusteella yksityisiltä osakeyhtiöiltä poistuu 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus. Lain voimaantulon jälkeen yksityinen osakeyhtiö ja asunto-osakeyhtiö voidaan perustaa kokonaan ilman omaa pääomaa tai siten, että perustettavan yhtiön osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeyhtiön asioista päättävät osakkeenomistajat. Henkilö, jolla on enemmän osakkeita, nauttii myös enemmän päätösvaltaa (ja äänivaltaa). Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, jonka osakkeenomistajat valitsevat. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja edustaa yhtiötä. Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajan valinta on kuitenkin vapaaehtoista. Toimitusjohtaja voidaan valita jo osakeyhtiön perustamisvaiheessa perustamissopimuksessa tai myöhemmin pidettävässä hallituksen kokouksessa.

TILAA ILMAINEN UUTISKIRJE

Vaatimus 2500 euron vähimmäisosakepääomasta poistuu osakeyhtiölaista ja asunto-osakeyhtiölaista 1.7.2019 alkaen. Vanhat osakeyhtiöt voivat alentaa osakepääomansa nollaan ja uudet yhtiöt voi jatkossa perustaa ilman osakepääomaa. Osakkeiden merkintähinta voidaan jatkossa merkitä kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Jos yhtiöjärjestyksessä määrätään osakkeen nimellisarvosta, täytyy nimellisarvoa vastaava määrä merkintähinnasta kuitenkin aina merkitä osakepääomaan.

Sisällysluettelo

Osakeyhtiön perustamisen kynnys on jatkossa huomattavasti nykyistä matalampi, kun vaatimus 2 500 euron osakepääomasta poistuu yksityisiltä osakeyhtiöiltä. Muutos astuu voimaan 1.7.2019 alkaen. Uudet yrittäjät ja jo toiminimen perustaneet yrittäjät ovat suurten kysymysten edessä: valitsenko toiminimen vai osakeyhtiön? Myös vanhat osakeyhtiöt voivat halutessaan luopua osakepääomastaan, noudattaen osakeyhtiölain muotosäännöksiä.

Osakeyhtiölaissa on määritelty osakeyhtiöille tietyt vähimmäisosakepääomat. Yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoma on 2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 euroa. Nämä ovat kuitenkin nimensä mukaisesti vain osakepääoman vähimmäisvaatimuksia, ja osakepääomaa voi toki olla enemmänkin. Osakeyhtiön kirjanpidossa osakepääoma on niin kutsuttua sidottua omaa pääomaa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei osakepääomaa saa jakaa vapaasti osakkeenomistajille.

Lagarden paikka IMF:n johdossa täytettävänä – Bloomberg luettelee myös tutut suomalaisnimet

Lakiehdotuksen yhteydessä arvioitiin, että osakepääomavaatimuksen poisto koskee noin 85:tä prosenttia perustettavista osakeyhtiöistä. Se koskee myös osaa niistä uuden yrityksen perustamista harkitsevista, joille toinen vaihtoehto on yritystoiminta toiminimellä. Lisäksi suuri osa olemassa olevista yksityisistä osakeyhtiöistä voi halutessaan alentaa osakepääomaansa.

Yhteystiedot

Heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien yksityisen osakeyhtiön perustamisen toivotaan muutoksen myötä helpottuvan. Perustettaessa yksityistä osakeyhtiötä, perustamissopimukseen voidaan merkitä osakkeesta yhtiölle maksettava määrä nollaksi tai vain todeta, ettei osakkeesta makseta yhtiölle. Tällöin myöskään osakeyhtiön perustamisilmoitukseen ei tarvita mahdollisen tilintarkastajan antamaa tai vastaavaa selvitystä osakepääoman maksamisesta.

Jaa tämä sivu

Eurooppayhtiöihin sovelletaan yleisesti ottaen samoja EU-sääntöjä kaikissa EU-maissa. Säännöt voivat kuitenkin joiltakin osin poiketa toisistaan sen mukaan, mihin maahan eurooppayhtiösi on rekisteröity. Tällaiset kansalliset säännöt voivat vaikuttaa esimerkiksi siihen, mihin viranomaisiin sinun on oltava yhteydessä tai mitä henkilöstöedustusta koskevia järjestelyjä eurooppayhtiösi on toteutettava.

Jos yritystoimintaa harjoitetaan usemman yrittäjän toimesta, on osakeyhtiö järkevä yritystoiminnan muoto. Jos tarkoituksena on hankkia yhtiöön ulkopuolisia sijoittajia on osakeyhtiö käytännössä ainoa vaihtoehto yhtiömuodoksi. Osakeyhtiössä yrittäjän henkilökohtainen omaisuus on erillään yhtiön varoista ja veloista. Mikäli yhtiö tekee konkurssin, eivät yhtiön osakkaat ole vastuussa yhtiön veloista, elleivät ole erikseen henkilökohtaisesti taanneet yhtiön vastuita.

Yritystä perustaessa on monta asiaa huolehdittavana. Ovatko perustamisasiakirjat, talouslaskelmat, liiketoimintasuunnitelma, toimitilat, luvat, rekisteröinnit ja vakuutukset kunnossa? Voinko saada starttirahaa ja mitä muita rahoitusmahdollisuuksia on olemassa? Mitä yritystoimintaani liittyvässä verotuksessa tulee huomioida? Asiantuntijoidemme käytännönläheiset neuvot auttavat sinua yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä eteenpäin. Neuvonnan ohella arvioimme liikeideaasi ja sen mahdollisia riskejä.

Yrittäjyytesi tukena -blogi yrittäjyydestä

Pääasiallinen ylläpitäjä on Mikko Ilves; Digitase Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja palkkatyönkin kokenut laskentaekonomi, joka on mieleltään mikroyrittäjä. Geenit yrittäjyyteen hän väittää saaneensa isoisältään, joka kauppiasuran jälkeen käynnisti eläkepäivillään vielä oman kirjakaupan. Tästä taustasta on peräisin kirjoittajan yritystoiminnan alkulähteen nimi Vuolte Oy, jonka puitteissa on mahdollista kokea myös Digitaseen asiakaskunnan mukaista yksinyrittäjätoimintaa.

#ENSIMETRI

Sibbo är en snabbt växande tvåspråkig kommun som ligger på ca 25 km:s avstånd från Helsingfors och Borgå och är en del av huvudstadsregionens ekonomi- och pendlingsregion. Sibbos läge invid Lahtis och Borgå motorvägar är logistiskt sett utmärkt. Man når Helsingfors-Vanda flygplats samt Nordsjö hamn under en halv timme.