Press "Enter" to skip to content

Osakeyhtiön pakolliset kulut

Kannattaako yritys lopettaa vai myydä?

Valtaosa palveluiden ja tuotteiden ostajista aloittaa ostoprosessinsa googlaamalla, jolloin yrityksesi verkkosivujen tulisi löytyä hakukoneista sille tärkeillä hakusanoilla. Jos tarjoat hierontapalveluja Lieksassa, yrityksesi verkkosivuston tulisi löytyä ilmaisten hakutulosten kärjestä hakusanalla hieroja Lieksa. Tämä onnistuu, kun verkkosivu on rakennettu järkevästi oikeiden avainsanojen varaan ja siltä löytyy riittävästi hyvää sisältöä, joka kertoo hakukoneelle sivuston vastaavan hakijan tarpeeseen.

Hakulomake

ATK-ohjelmat, ohjelmistot
Yleensä poistetaan 10 vuoden aikana tasapoistoin. Itse tehdyt ohjelmat yhdellä kertaa tekovuoden kuluina. Mikäli ohjelman käyttöaika on lyhyempi, hankintameno poistetaan lyhyemmässä ajassa tasapoistoin. Yleensä tietokoneohjelmien käyttöaika on huomattavasti lyhyempi kuin kymmenen vuotta. Tietokoneen mukana tulleet ohjelmat poistetaan koneen mukana joko hankintavuoden kuluna tai 25 % poistoin tai tasapoistoin. (Kaikki yritysmuodot.)

Seuraa meitä

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Jos parvekkeelle on tällainen kulkuyhteys useammasta osakehuoneistosta, näihin huoneistoihin oikeuttavien osakkeiden omistajien on sovittava parveketta koskevasta kunnossapidosta ja muutostyöstä. Osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön kunnossapitotyö. Parvekkeen kunnossapidon ja muutostöiden kustannukset jaetaan tasan näiden osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin parvekkeen hallintaoikeudesta ja kunnossapitovastuusta.

Usein kysyttyä

Kun perustat toiminimen tai osakeyhtiön, tulee sinusta yrittäjä ja sitoudut yrittäjän velvollisuuksiin. Tällöin sinun hoidettavaksi tulee mm. ennakkoverojen ja arvonlisäveron maksut sekä kirjanpitovelvollisuus siitäkin huolimatta vaikka tilitoimisto hoitaisi ne puolestasi. Yrittäjä on itse aina vastuussa asioiden hoidosta. Odealin kautta sinun hoidettavaksi tulee vain YEL-vakuutuksesta huolehtiminen sekä oman työsi myynti ja markkinointi.

Alkavalle toiminimelle ”alennusta”

Arvonlisävero ei rasita yrityksesi taloutta, sillä se on yksinkertaistaen vain kauttalaskutusta. Kun yrityksesi myy 1 000 euron polkupyörän, se lisää asiakkaansa laskuun 24 % arvonlisäveroa eli 240 €. Mutta ennen kuin yrityksesi suorittaa tuon 240 euroa valtiolle, se saa vähentää summasta ne alv:t, jotka se on itse maksanut.

Pikalinkit – Taloyhtio.net

Vakuutukset ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia taloyhtiöille ja asukkaille. Kunnollisen ja kullekin sopivan vakuutusturvan lisäksi tulee taloyhtiöissä pyrkiä riskien kartoittamiseen ja ennalta ehkäisyyn. Taloyhtiön turvallisuussuunnitelman ja vastuullisen kiinteistön ylläpidon ja hoidon sekä tavoitteellisen riskinhallinnan avulla saavutetaan selkeitä säästöjä ja parempi asumisenlaatu.

Pankkitilin avaaminen

Yhtiöllä saattaa olla esimerkiksi jokin projekti kesken, joka on kirjattu kirjanpidossa myynteihin. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa myynti katsotaan kuitenkin tapahtuneeksi vasta sitten, kun palvelu on luovutettu myyjältä ostajalle. Keskeneräistä projektia ei ole vielä luovutettu ostajalle, joten se pitää kirjata pois myynneistä. Näin ollen kyseisen projektin tulo näkyy vasta seuraavan tilikauden liikevaihdossa.

Ammatin- ja liikkeen harjoittajien YEL-vakuutusmaksut

Jos sait vuonna 2016 osinkoa sellaisesta noteeraamattomasta yhtiöstä, josta olet nostanut osakaslainaa tai jonka varoihin kuuluva asunto on ollut sinun tai perheesi käytössä, täytä tarvittaessa liitelomake 13. Lomakkeella 13 ilmoitettavia tietoja tarvitaan, kun lasketaan, mikä osuus saadusta osingosta on verovapaata tuloa ja mikä osuus veronalaista tuloa.

Kun asiakkaan hoidon, kuntoutuksen tai tarapian maksajana on julkinen sektori, tulee palveluntuottajan noudattaa ostopalvelusopimusta. Esimerkiksi kuntoutuspalveluista tehdään kuntoutussuunnitelma sekä määritellään maksajan tai palvelun ostajan määrittelemät tavoitteet, joita palveluntuotajan tuee noudattaa. Palveluntuottaja voi tehdä erillisen sopimuksen asiakkaan kanssa, jossa sovitaan mm. peruuttamattomien aikojen laskutuksesta.

Yrityksen vakuutukset

Ennen kuin valittu nimi voidaan ottaa yrityksen käyttöön, se pitää hyväksyttää kaupparekisterissä. Tämä siitä syystä, että Suomessa ei voi toimia kahta samannimistä yritystä. Kaupparekisteristä vahvistetaan valittu nimi vasta sitten, kun on tutkittu, että nimi on kelvollinen eikä toista samannimistä ole toiminnassa. Kun nimi sitten vahvistetaan, on yrityksellä siihen yksinoikeus Suomessa.

Kirjanpito muodostuu yrityksen tuotoista, kuluista, omaisuudesta, omista varoista ja veloista. Kirjanpito tuottaa tietoa yrityksen johtamista varten. Kirjanpitoa on pidettävä kuukausikohtaisesti tai neljän viikon jaksoilta. Toiminnan tulos selvitetään 12 kuukauden välein, tilikausittain. Tilikaudelta laaditaan tilinpäätös. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia, mutta kaikkien ei ole pakko tehdä tilinpäätöstä.

Soita asiantuntijoillemme

Sosiaaliturvan kannalta on merkityksellistä erottaa, katsotaanko yrittäjä lain puitteissa yrittäjäksi vai palkansaajaksi. Yrittäjäksi luokitellaan silloin, kun tosiasiallisesti harjoittaa yritystoimintaa, vaikka toimintaa muodollisesti harjoitettaisiin toisen henkilön nimissä tai sellaisessa yhteisössä tai yhtymässä, jossa määräysvalta on muodollisesti toisen henkilön nimissä. (elo.fi)

Tällä kertaa vuorossa on siis asian ikävämpi puoli eli riskit ja kulut joita sijoitusyhtiön toimintaan ja perustamiseen liittyy. Alkuinnostuksen huumassa tuntuu aina näkevän vain asian hyvät puolet. Fakta on kuitenkin se, että sijoittamiseen sijoitusyhtiön kautta sisältyy merkittäviä sellaisia riskejä ja kuluja, joita yksityissijoittajan ei tarvitse kokea.