Press "Enter" to skip to content

Op rahasto laskuri

Rahastolaskuri

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OP:n säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Toisin kuin yksittäiset rahastot tai osakkeet, se tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

Yhtiötapahtumat

Sharevillen kautta voit nähdä, mitä osakkeita ja rahastoja suurimmasta tuotosta nauttivat henkilöt juuri nyt ostavat ja myyvät. Voit myös saada reaaliaikaisia ilmoituksia, kun seuraamasi henkilöt ostavat tai myyvät, niin että voit käyttää heidän päätöksiään omien päätöstesi apuna. Shareville on maksuton (maksat vain tekemistäsi kaupoista), ja jäsenyyteen ei vaadita muuta kuin Nordnet-asiakkuus.

Sanotaan, että sinulla on eläkekassassa X määrä rahaa. Saat sille keskimääräisen vuosituoton/koron, jonka suuruus on Y. Haluat nostaa eläkekassasta rahaa kuukaudessa summan Z. Inflaation takia rahan arvo sulaa, joten saman elintason säilyttääksesi haluat kasvattaa kuukausittaisia nostoja joka vuosi inflaation verran. Kysymys kuuluu, kuinka pitkään eläkekassa riittää?

Digitaalinen sijoitusneuvoja Nora auttaa sinut alkuun. Lue lisää

Säästösumma on säästölaskurin kolmas käyttötapa, jonka avulla selvität kuukausittaisen summan, jotta saavutat säästöillesi määrittämän arvon tietyn ajanjakson sisällä. Tällöin täytät haluamasi säästötavoitteen, säästöajan vuosissa ja vuosittaisen tuotto-odotuksen prosenteissa. Laskuri ilmoittaa, kuinka suuri kuukausittaisen säästösummasi tulee olla.

Sijoittaja.fi:n Suomen parhaat rahastot -rahastovertailu

Vain muutamalla rahastolla on enemmän voittokuukausia kuin tappiokuukausia vertailuindeksiin nähden. Tämä on rahastosijoittajalle tärkeä ominaisuus. Kykeneekö rahasto tasaiseen ylituottoon vai onko tuottoero vain yhden sattuman tulos? Esimerkiksi Taaleri Arvo Markka Osakkeella parhaat kuukausituotot ovat olleet vahvat +10,0 %, mutta 44 %:n voittosuhde on keskimääräisen rahaston tasoa (43 %).

S-Pankin Säästörahastot ovat varainhoitorahastoja eli rahastojen rahastoja, jotka sijoittavat varansa edelleen muihin sijoitusrahastoihin. Varainhoitorahastojen hienous piilee siinä, että yhdellä rahastosijoituksella saadaan laaja hajautus eri omaisuusluokkiin ja markkina-alueille. Rahastot soveltuvat helppoutensa vuoksi erityisen hyvin aloittelevalle sijoittajalle tai säästäjälle.

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. 

Hankintahinta on yleensä osuuden ostohinta

Samanlajisten rahasto-osuuksien luovutukseen sovelletaan kuitenkin FiFo-periaatetta eli kunkin erän myyntihinnasta vähennetään osuuksien ostohinnat siinä järjestyksessä kuin osuudet on hankittu, ellei verovelvollinen muuta näytä. Rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon on merkittävä rahasto-osuudesta annetun osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero.

Jätä viestisi meille

”Erityisesti nykyisten matalien korkojen aikana rahastosäästäminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden saada parempia tuottoja kuin talletuksista. Toivommekin, että uudistuksemme madaltaa kynnystä kokeilla rahastosäästämistä. Samalla odotamme, että saisimme mukaan uusia asiakkaita, jotka eivät ole aiemmin tehneet rahastomerkintöjä”, kertoo OP:n varallisuudenhoidon liiketoimintajohtaja Karri Alameri tiedotteessa.

Salkunhoitajat tuntuvat myös käyttävän vapauttaan – tosin lähinnä yhteen suuntaan. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana yhdistelmärahastojen osakepainot ovat olleet korkeammalla kuin mitä niiden nimi, vertailuindeksi tai rahastoesittely antaisi olettaa. Ratkaisu on ollut oikea: osakkeet ovat menestyneet ajanjaksolla paremmin kuin korkosijoitukset.

Passiivinen sijoittaminen voimissaan – 80 prosenttia osakemarkkinoista autopilotin ohjauksessa

Superlaskuri laskee, kuinka paljon säästöä sinulle kertyy, jos säästät tietyn säästösumman kuukausittain ja/tai tietyn kertasijoituksen kuluttomaan rahastoon verrattuna rahastoon, jossa on hallinnointipalkkio. Laskelma perustuu valitsemaasi tuotto-odotukseen, hallinnointipalkkioon ja säästöaikaan. Laskelma huomio kuukausittaiseen tuoton, kuukausisäästämisen kulut, vuotuisen tuoton ja yksittäisen sijoituksen kulut.

Verovähennyksen edellytyksenä on, että eläkesäästöjä ryhdytään nostamaan vasta, kun säästäjä on saavuttanut laissa määrätyn iän. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen perusteella voi eläkettä alkaa nostaa 63–68-vuotiaana, jos sopimus on tehty ennen vuotta 2013. Sen jälkeen tehdyn sopimuksen mukaisen eläkkeen nostamisen voi aloittaa syntymävuodesta riippuen 68–70-vuotiaana.

Ostettavaa asuntoa vastaan voi saada lainaa useimmiten 60 % – 70 % asunnon arvosta. Vakuuskäytännöt voivat vaihdella jonkin verran pankkien välillä, ja vakuusarvostus voi riippua myös asunnon sijainnista ja kunnosta. Pankki edellyttää, että koko lainasummalle on vakuus. Lisävakuutta tarvitaan, kun lainatarve on suurempi kuin ostettavan asunnon vakuusarvo.

Kaikki nämä ja paljon muutakin voi laskea säästöjen ja sijoitusten tuottolaskurilla. Kun säästösumma tiedetään, laskurilla voi laskea tuottoja periaatteessa mille tahansa rahamääräiselle sijoitukselle. Poikkeusena on esim. velkakirjat ja johdannaiset, jotka pidetään maturiteettiin asti ja arvoltaan muuttunut pääoma maksetaan sijoittajalle takaisin. Alla olevassa kuvassa on pienennetty esimerkki laskurista.

Digitaalista tehokkuutta autokannan hallinnointiin

Siirry uuteen aikaan ja tehokkuuteen autoasioiden hallinnassa. Laakkosen yritysasiakkaana voit ottaa käyttöösi älykkään verkkosovelluksen, jossa autoihin liittyvät tiedot ovat selkeästi ja turvallisesti tallessa sekä nopeasti käytettävissä 24/7. Palvelu säästää aikaa ja vaivaa ja voit käsitellä tietoja missä ja milloin vain kaikilla laitteilla, joissa on internetyhteys. Tunnukset sisäänkirjautumiseen voidaan myöntää eri käyttäjätasoille, esimerkiksi päättäjille ja auton käyttäjille.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina riskejä kohteena olevasta rahastosta riippuen. Riskillä tarkoitetaan tuottoon liittyvää epävarmuutta. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, ja näin ollen on mahdollista menettää rahastoon sijoitettu pääoma osittain tai kokonaan. Erilaisia rahastoja on kuitenkin valtava määrä, ja niistä löytyy vaihtoehtoja niin rohkealle kuin varovaisellekin sijoittajalle.

Tällaista asuntolainaa ASP-säästäjälle tarjotaan

Koska vuonna 2018 elämme vielä matalan viitekoron aikaa, ja muutaman vuoden sisällä viirekorot ovat varmasti taas nousemassa, nyt on erinomainen aika aloittaa ASP-säästäminen. Tällä tapaa ASP-tilin talletuskorkojen tuoma hyöty on suhteellisesti korkea, ja vastaavasti lainalle tarjottu korkotuki toimii hyvänä suojana tulevina vuosina vääjämättä nousevia viitekorkoja vastaan.