Press "Enter" to skip to content

Oman osuuden myynti kiinteistöstä

Kiinteistön määräala puolestaan on rajoiltaan määrätty alue kiinteistöstä, joka muodostetaan omaksi tontikseen tai tilakseen lohkomalla se kiinteistöstä. Määräala on omistuksen yksikkö koko kiinteistöstä, joten määräalan luovutus on kiinteän omaisuuden luovutus. Määräala on kuitenkin emäkiinteistö alueellinen osa. Määräalan voi luovuttaa kiinteistön omistaja tai kiinteistön yhteisomistajat yhdessä. Jos kiinteistöllä on määräosan omistaja, hän ei voi luovuttaa kiinteistöstä määräalaa. Määräosainen kiinteistön omistaja omistaa kiinteistöstä vaan murtoluvulla ilmaistun osuuden.

Usein tulee esiin tilanne, jossa toinen aviopuoliso myy toiselle aviopuolisolle puolet kiinteistöstä. Tämä tehdään usein siitä syystä, että kiinteistö olisi kummankin omistuksessa yhtä suurin osin. Kiinteistön puolikkaan myynnistä toiselle aviopuolisolle tulee huomioida verotukselliset asiat ennen kiinteistön myyntiä. Tämä on hyvin tärkeää, ettei satu minkäänlaisia ikäviä yllätyksiä kiinteistön luovutuksen jälkeen.

Kiukaista tuli kivikasoja

Ellei kukaan kanssaomistajista halua tai kykene eroon haluavan osuutta ostamaan, muuttuu asia monimutkaisemmaksi. Osuutensa voi periaatteessa myydä kenelle tahansa. Harvemmin kukaan tosin haluaa ostaa osuutta sellaiseen omaisuuteen, jossa muut omistajat ovat ventovieraita. Ongelmana saattaa olla myös se, että osakekirja on saatettu pantata yhteisomistajien velkojen vakuudeksi.

Oikeustoimeen tai toimenpiteeseen, joka koskee esinettä kokonaisuudessaan, älköön ryhdyttäkö, elleivät kaikki yhteisomistajat siihen suostu tai oikeus tässä laissa jäljempänä mainittaessa tapauksissa anna siihen lupaa. Milloin toimenpide on tarpeen esineen säilyttämistä, turvaamista tai sen tavanmukaista käyttämistä varten eikä siedä viivytystä, älköön kuitenkaan yhteisomistajan vastustus tai poissaolo estäkö toista yhteisomistajaa siihen ryhtymästä.

Miten siirtäisin metsän tyttäreni nimiin?

Minulla pieni on 2,1 ha metsäpalsta, jonka haluaisin siirtää tyttäreni nimiin, niin mikä olisi järkevin tapa hoitaa siirto? Taustatietoa: Tyttäreni perii samasta metsästä metsämaata, joka ”liitetään” tähän palstaan! Ensimmäiseksi tulee selvittää tilan metsätaloudellinen arvo eli tehdä metsänarvio. Ymmärsin että tilalla ei olisi muita arvoja kuin metsän arvo. Jos myös muita arvoja olisi, myös ne tulisi arvottaa. Metsäarvion tekemiseen…

Veroneuvonta

Kiinteän omaisuuden ollessa kaupan kohteena on lisäksi varmistuttava siitä, tarvitaanko kauppaan jonkin yksittäisen ihmisen tai viranomaisen lupa. Esimerkiksi puoliso ei pääsääntöisesti saa ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa kiinteää omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhteisenä kotina. Myös edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen eli maistraatin luvan esimerkiksi edunvalvonnassa olevan henkilön omistaman kiinteistön myymiseen.

Markkinaehtoisuuden määrittely kuntalain mukaan

EU:n valtiontukisääntely ja -määräykset tulevat sovellettavaksi kuntien kiinteistönkauppoihin, joissa toisena osapuolena on taloudellista toimintaa harjoittava markkinoilla toimiva taho. Kunnan toimielimen tehdessä kiinteistön luovutuspäätöstä on luotettavasti ennalta selvitettävä kaupan kohteen käypä arvo sekä EU:n valtiontukimääräysten ja -säännösten mahdollinen soveltuminen.

Katso myös

Merkittävä osa perittävän jäämistöstä koostuu usein kiinteästä omaisuudesta tai asunto-osakkeesta. Suomessa omistusasumista suositaan ja omistajan kuoleman jälkeen tällainen omaisuus jää kuolinpesään. Kuolinpesän osakkaat voivat jakaa perinnön keskenään, mikä yleensä edellyttää kiinteistön myyntiä, ellei sitten joku osakkaista halua lunastaa sitä itselleen.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Syitä hankkia asunto- tai kiinteistöarvio on useita. Yleisin tilanne on kodinmyynnin tullessa ajankohtaiseksi. Varsinkin jos on edessä remontteja, kannattaa kysyä neuvoa asunnon oikea-aikaiseen myyntiin. Myyntiä varten Kiinteistötarinan välittäjältä saa kohteen arviokäynnillä ilmaisen suullisen arvion hinnasta sekä suunnitelman myynnistä. On myös tilanteita, jolloin kodista tarvitaan kirjallinen arviokirja.

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

Kutsu meidät kartoittamaan tilanteesi hyvissä ajoin, kun suunnittelet asunnon vaihtoa. On parempi, että olemme tutustuneet asuntoosi ennen kuin olet päättänyt muuttaa tai vasta uuden ostettuasi. Kun asunnonvaihto tehdään hallitusti voi uusi asuntosi vapautua ennen omaasi, jolloin voit tehdä suunnittelemasi remontin ja muuttaa remontoituun asuntoon sen sijaan, että muuttaisit remontin keskelle. Eikä välissä tarvitse muuttaa vuokralle.

Metsätilan omistajanvaihdos

Yhtymä on kuolinpesää edullisempi omistusmuoto, koska vuotuisessa metsäverotuksessa yhtymän tappiot välittyvät jo samana verovuonna osakkaiden henkilökohtaiseen verotukseen, ja näin metsätalouden tappiot saadaan hyödynnetyksi osakkaiden muiden pääomatulojen tai ansiotulojen verotuksessa. Kuolinpesässä verovuoden tappiot jäävät vähennettäväksi kuolinpesän myöhemmistä voitollisista tuloksista. Jos kuolinpesällä ei synny voitollisia tuloksia seuraavan kymmenen vuoden aikana, jäävät tappiot vuosi kerrallaan kokonaan vähentämättä.

3 Myynnin tarkoitus ja tavoite Laajempi omaisuuden myynnin tilannekatsaus ja periaatepäätös on tehty kaupunginhallituksen suunnittelujaoston kokouksissa ja Omaisuuden myynnin periaatteiksi suunnittelujaosto linjasi vuonna 2009, että omaisuutta voidaan myydä uusien investointien rahoittamiseksi ja että omaisuutta tulee myydä oikea-aikaisesti ja kaupungille mahdollisimman edullisilla ehdoilla. Matti Meikäläinen

Helsingfors universitet

Asuntokauppojen hoitaminen on iso asia, joten sinun kannattaa ottaa siihen ammattilainen kumppaniksesi. Kiinteistönvälittäjä on hyvä kutsua käymään heti, kun alat suunnitella asunnon vaihtoa. Pitkä kokemus, vankka ammattitaito ja paikallisten asuntomarkkinoiden laaja tuntemus antavat hyvän asiantuntemuksen asunnon hinnan luotettavaan arvioimiseen. Kun hinta-arvio tehdään oikein, suunnitelmat uuden kodin rahoittamisesta onnistuvat ja aikataulu pitää.