Press "Enter" to skip to content

Omaisuuden siirto lasten nimiin

Lahjanantaja voi pidättää elinikäisen tai määräaikaisen hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen esimerkiksi itselleen, puolisolleen tai lapsilleen. Hallintaoikeuden haltijalla on tällöin oikeus käyttää omaisuutta ja/tai saada omaisuuden tuotto tai muu oikeus. Hallintaoikeuden pidättäminen vaikuttaa lahjaveron suuruuteen, sillä se rajoittaa lahjansaajan oikeutta käyttää omaisuutta. Veroa laskettaessa lahjan arvosta vähennetään hallintaoikeusvähennys.

Käyttöehdot

Samalta antajalta kolmen vuoden aikana saadut lahjat lasketaan yhteen lahjaverotusta varten. Jos lahja on saatu kolmen viimeisen vuoden aikana ennen perinnönjättäjän kuolemaa, lisätään lahjan arvo perillisen perintöosuuteen ja perintövero määrätään yhteissumman perusteella. Lahjojen yhteen laskemisen vuoksi aikaisemmin annettu verovapaa lahja voi muuttua veronalaiseksi. Perintö- ja lahjaveroasteikkojen progressiivisuuden vuoksi yhdistäminen lisää veron määrää.

Lahja, ennakkoperintö vai perintö? Valitsemalla oikein voit saada merkittäviä säästöjä

Onko sinulla omaisuutta, jonka siirtäminen järkevästi läheisille mietityttää? Tiedätkö mitä eroa on ennakkoperinnöllä ja lahjalla ja miten nykyinen verotus niihin suhtautuu? Mandatum Lifen varainhoidon juristipalveluista vastaava lakimies Seppo Mikkola vastaa yleisiin perintöä ja lahjoitusta koskeviin kysymyksiin.

Jos lahjan arvo on 4000 euroa tai enemmän, siitä maksetaan lahjaveroa progressiivisen lahjaveroasteikon mukaan. Lähisuku, kuten lapset ja lapsenlapset, kuuluvat ensimmäiseen veroluokkaan, kaukaisemmat sukulaiset ja vieraat toiseen. Samalta henkilöltä kolmen vuoden välein päivästä päivään tarkastellut ja saadut yhteensä alle 4000 euron lahjat ovat verottomia.
Kun tavaran tai muun omaisuuden omistaja vaihtuu, siihen liittyy yleensä aina jokin vero: lahjavero, myyntivero, varainsiirtovero tai perintövero.

Kiinteistökaupan lisäksi tämä vuosi on Helsingin Asuntokauppiaissa lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle myös kaupanvahvistuksien osalta. Vuoden vaihtumisen jälkeen esim. lahjoitukset tulevat usein ajankohtaiseksi ja tänä vuonna tulleet perintö – ja lahjaveromuutokset ovat entisestään lisänneet tarvetta julkisen kaupanvahvistajan palveluille. Tämä palvelu kuuluu myös Helsingin Asuntokauppiaiden luotettuun palveluvalikoimaan.

Tuloskausi alkaa. Oletko valmis?

Toinen poikkeus on lapsen koulutukseen tai elatukseen käytetyt varat. Jos vanhemmat esimerkiksi rahoittavat lapsensa (tai jollekin muulle henkilölle, sukulaisuussuhdetta ei tässä tapauksessa vaadita) koulutuksen, ja tämä tuki on annettu sellaisessa muodossa, että lapsella ei ole mahdollisuutta käyttää koulutusrahoja muuhun tarkoitukseen, on tällainen tukeminen verotonta. Käytännössä vanhempien täytyy maksaa lapsen puolesta esimerkiksi lukukausimaksut.

Tornionjoesta löytyi muoviremmiin kuristunut lohi – kuva järkyttää sosiaalisessa mediassa: «Todella surullinen näky»

Kukahan se määrittelee kesämökin arvon?
20 000 € omaisuuden voi periä maksamalla 100 € veroa, sen ylimenevältä osalta 7 tai 20% veroluokasta riippuen, 40 000 euroon asti, sitten isompi prosentti.
Tuttu asuntokauppias sanoi meidän mökin olevan myyntihinnaltaan 25 000 €, mutta eihän verottaja arvioita perintöjä kiinteistövälittäjillä?
Että miten ja kuka sen arvioi?

Jaetaanko tietoja muille?

Vahvistan, että antamani tiedot ovat oikein ja hyväksyn luottotietojeni käytön sähköisesti. Hyväksyn, että kommunikointi tapahtuu elektronisesti esim. sähköpostitse ja puhelimitse ja että rekisteröityjä tietojani voidaan käyttää sähköiseen tiedon ja markkinointimateriaalin lähettämiseen Komplett Bankilta ja sen yhteistyökumppaneilta. Mikäli et halua vastaanottaa markkinointiviestejä, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.

Lahjoittaja voi sulkea lahjansaajan puolison avio-oikeuden pois lahjana annettuun tilaan,jolloin ei tarvitse pelätä sukutilan joutumisesta suvun ulkopuolelle esim. avioerossa.Tätä omaisuutta ei lasketa mukaan avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen,vaikka lahjansaajalla ja hänen puolisollaan ei olisi avioehtoa.Jos lukee,että ei ole ennakkoperintöä,niin tätä lahjaa ei tarvitse enää huomioida lahjoittajien perunkirjoitusten yhteydessä.

Kipinä uuden oppimiseen

Lahjan saajan on maksettava lahjaveroa, jos hän saa kolmen vuoden aikana samalta henkilöltä lahjoja 5 000 euron arvosta tai yli. Alle 5 000 euron arvoisesta lahjasta ei siis tarvitse maksaa lahjaveroa. Raja on lahjanantajakohtainen. Toisin sanoen esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat lahjoittaa lapselleen kolmen vuoden aikana 4 999 euroa kumpikin ilman lahjaveroa, eli yhteensä 9 998 euroa.

Metsänomistajat

Metsätilan lahjoittaminen johtaa lahjaveron laskentaan. Lahjavero määrätään metsätilan käyvästä arvosta. Metsätilan käypä arvo määritetään metsäammattilaisen tekemän tila-arvion perusteella tai verottajan ohjeen ”omaisuuden arvostaminen lahja- ja perintöverotuksessa” perusteella. Jos lahjoitettavasta kiinteistöstä on tehty kauppa vapailla markkinoilla muutaman vuoden sisällä, voidaan käypänä arvona käyttää toteutunutta kauppahintaa.

Jos perittävältä on jäänyt veli- tai sisarpuolia, saavat he yhdessä täysiveljien ja -sisarien kanssa osansa siitä, mikä olisi tullut heidän vanhemmalleen. Jollei täysiveljiä tai -sisaria tahi heidän jälkeläisiään ole ja molemmat vanhemmat ovat kuolleet, saavat veli- ja sisarpuolet koko perinnön. Kuolleen veli- tai sisarpuolen sijaan tulevat hänen jälkeläisensä.

Nykyisillä perillisasemassa olevilla sukupolvilla on usein itselläänkin jo verraten paljon omaisuutta eikä heillä näin ollen ole välttämättä samanlaista tarvetta omaisuudelle kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Tämän vuoksi perinnönjättäjät ja -saajat ovat erikseen tai yhdessä ryhtyneet miettimään perinnön siirtoa suoraan seuraavalle sukupolvelle eli perinnönjättäjän lapsenlapsille. Tähän on olemassa eri vaihtoehtoja.

Avioehto lahjakirjassa

Perintöverotus kohdistuu perinnönjättäjän kuolinhetkellä jäljellä olevaan omaisuuteen. Jos toimeentulo on turvattu, kannattaa aina harkita, että siirtäisi osan omaisuudestaan jälkipolville elinaikanaan. Perintö- ja lahjaverotuksen näkökulmasta lahjoitusta kannattaa harkita, mikäli yksittäisen omaisuuserän lahjavero muodostuisi pienemmäksi kuin odotettavissa oleva perintövero.

Lahja ja verosuunnittelu

Esineen tai asian omistaminen on viime kädessä todistelukysymys eli hänen, joka väittää omistavansa jotain, on näytettävä väitteensä toteen. Pääsääntö on nimiperiaate: omaisuus on sen, jonka nimissä se on. Todisteena käy kauppakirja, kuitti tms. Nimiperiaatteesta voidaan poiketa todistelun avulla. Hieman yksinkertaistaen; esimerkiksi asunto on ostettu Matin nimiin, mutta Maija on maksanut siitä puolet ja Maijalla on esittää tästä kuitit. Tällöin Maija omistaa puolet asunnosta.

Vanhempiemme kesämökki on vain toisen vanhempamme nimissä. Olemme vanhempieni ja veljeni kanssa sopineet yhdessä, että mökissä ja tontissa olevaa omaisuutta alettaisiin siirtää minulle ja veljelleni lain salliman verovapaan vuotuisen lahjoituksen suuruudella. Tarkoituksena on, että vanhemmillamme olisi täysi hallintaoikeus omaisuuteen heidän eläessään jo luovutetun omaisuuden suuruudesta huolimatta. Vanhemmillamme ei ole avioehtosopimusta, eli kiinteistön omaisuuden omistajan kuollessa puolet hänen vielä omistamastaan omaisuudesta siis siirtyisi toiselle vanhemmalle.