Press "Enter" to skip to content

Oikeustiede pääsykoe 2019

Ylioppilastutkinnosta annetaan pisteitä viidestä kokeesta: äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä ja neljä muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Pitkän oppimäärän mukaisia kokeita voi olla maksimissaan kaksi (2), täten maksimipistemäärä todistusvalinnassa on 47,5 pistettä. Jos hakija on kirjoittanut enemmän kuin kaksi pitkää ainetta, voidaan muut ottaa huomioon pistetaulukon B-kohdassa (keskipitkän pisteytyksen mukaisesti).

Arkisto

Oikeustieteellinen ala vaatii opiskelijalta tiukkaa päättäväisyyttä ja pitkäjänteistä omistautumista. Syvällinen lakien ja asetusten tuntemus on lakimiehenä toimimisen edellytys, ja lakipykälien viidakkoon tutustuminen alkaa jo pääsykoevaiheessa. Luku-urakan päässä odottaa kuitenkin houkutteleva palkinto, sillä oikeustieteellisestä valmistuneet työllistyvät kovalla prosentilla koulutustaan vastaavaan työhön.

Tilaa kauppakorkean pääsykoemateriaalit.

Oikeusnotaaritutkinto pätevöittää sinut niihin tehtäviin, joihin edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa. Oikeustieteen maisterin tutkinto sekä kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto pätevöittävät sinut tehtäviin, joihin edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi oikeustieteen maisterin tutkinto pätevöittää sinut niihin julkisen sektorin tehtäviin, joihin vaaditaan nimenomaisesti oikeustieteen maisterin tutkinto.

Tutkintorakennekaaviot

Koulutuskohtaiset kynnysehdot julkaistaan syksyllä 2019. Kaikilla tulee olla pitkä matematiikka suoritettuna ylioppilastutkinnossa hyväksytysti. Lisäksi koulutuksilla on omia kynnysehtoja. Nämä kynnysehdot voivat olla pitkästä matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta ja näissä arvosanavaatimus voidaan asettaa välille C-L. Mikäli koulutukseen on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa, riittää, että hakijalla on yksi aine suoritettu kynnysehdon ylittävästi.

Hakumenettely oikeustieteelliselle alalle on suuren myllerryksen kourissa. Uusina menettelyinä otetaan käyttöön sekä yhteis­valinta että todistusvalinta. Tänä vuonna on ensimmäistä kertaa käytössä yhteisvalinta, ja ensi vuonna ensimmäiset opiskelijat valitaan oikeustieteellisiin ylioppilastodistuksen perusteella. Lakimiesliitto vastustaa isoja todistuskiintiöitä.

Viimeisimmät kommentit

Me Lakimiesliitossa suhtaudumme varovaisen myönteisesti nyt edessä olevaan uudistukseen, eikä sitä ole syytä suoralta kädeltä tyrmätä. Uudistuksessa on kyse oikeustieteellisten koulutusyksiköiden yhdessä sopimasta tavasta vastata ministeriön vaatimuksiin, ja heillä kuitenkin on paras ensikäden näkemys siitä, millä tavoin oikeustieteelliseen koulutukseen päätyvät ne parhaat opiskelijat.

Lukuvuoden aikana sinulla on mahdollisuus kehittää oikeustieteellistä ajattelua, oppia oikeudenalojen perusteita sekä opiskelu- ja vastaustekniikkaa. Lukuvuosi rakentuu yliopistokurssien pohjalta, joten linjalla saat tuntumaa yliopisto-opintoihin ja suorituksia tulevaa tutkintoasi varten Turun ja Lapin yliopistojen opintovaatimusten mukaisesti. Vuoden aikana saat hyvän kuvan oikeudesta sekä tieteenä että ammattina. Ammatillisuutta tukevat myös vierailut, joita vuoden aikana teemme oikeustieteellisiin kohteisiin. Vierailujen kohokohta on opintomatka Brysselin EU-toimielimiin.

Vain yksi kolmesta uudesta ylioppilaasta jatkaa opintojaan välittömästi, vaikka korkeakoulupaikkoja pitäisi riittää koko ylioppilasikäluokalle. Nykyinen suomalainen malli, jossa järjestetään satoja erilaisia pääsykokeita, on kallis ja raskas sekä kansainvälisesti poikkeuksellinen. Se johtaa opintojen aloituksen viivästymiseen eli ei-toivottuihin välivuosiin. Ylioppilastutkinto ja toisaalta erilaiset ammatilliset tutkinnot tuottavat lain mukaan kelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Menestys toisella asteella kertoo hyvin valmiuksista korkeakouluopintoihin.  

Haaveena oikeustieteellinen?

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry on järjestänyt valmennuskursseja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan valintakoetta varten jo vuodesta 1980. Kurssit ovat olleet perinteisesti menestyksekkäitä. Opiskelupaikan saanti oikeustieteiden tiedekunnassa on kovan työn tulosta ja vaatii määrätietoista opiskelua. Valmennuskurssi ei voi taata opiskelupaikkaa, mutta valmistaa kuitenkin Sinut haastavaan pääsykokeeseen ja tarjoaa erinomaiset valmiudet hyvään pääsykoemenestykseen sekä tukee omatoimista lukemista.

The tuni.fi website and other tuni.fi online services will continue to grow and develop during 2019. Those uta.fi websites that are not part of the current uta.fi main site will be closed down step by step as the content is transferred to corresponding tuni.fi online services. Those sites can be found by using the search at the top right corner of this page.

OIKEUSTIEDE

Opiskelemalla oikeustieteitä avoimina yliopisto-opintoina voit helpottaa pääsykokeisiin valmistautumista ja parantaa mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan oikeustieteitä yliopistoon. Suorittamasi opintopisteet voit tietyin edellytyksin saada liitettyä osaksi tutkintoasi yliopistossa ja niitä voi käyttää myös väylähakuun, jos kyse on saman yliopiston vaatimusten mukaisista opinnoista. Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakea opiskelijaksi yliopistoon ilman valintakoetta.

Sovellukset ja puettava teknologia auttavat seuraamaan mielenterveyspotilaiden unta

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Kehitä osaamistasi kaikille avoimilla yliopisto-opinnoilla

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjä yhteiskunnan ajankohtaisissa uudistuksissa. Alunperin hanke aloitettiin järjestöjen aseman turvaamiseksi maakunta- ja sote-uudistuksessa. Hanketta rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Mikäli haluat suorittaa tentin muulla kuin Joensuun tai Kuopion (tai yhteistyöoppilaitoksen opiskelija omassa oppilaitoksessa), vastaat itse tenttipaikan ja valvonnan järjestämisestä sekä niistä mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Tenttipaikkana voi olla esimerkiksi muu yliopisto, kansalais- tai kansanopisto tai muu oppilaitos. Etätenttiminen ei ole mahdollista omalla työpaikalla tai kirjastossa. Olennaista on, että tenttipaikka on luotettava ja tentti tapahtuu valvotuissa olosuhteissa. 

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja kehitetään parhaillaan kohti mallia, jossa 2020 alkaen pääosa (yli puolet) paikoista täytetään todistusvalinnalla. Yliopistoissa nykytilassa yleisimmästä valintatavasta, pääsykokeesta ja todistuksesta saataviin yhteispisteisiin perustuvasta valinnasta, ollaan luopumassa. Pelkkään pääsykokeeseen perustuen paikkoja täytetään kuten ennenkin.