Press "Enter" to skip to content

Oikeusapu ulosotto

Header menu

Suomessa täytäntöönpanosta vastaavat paikalliset ulosottovirastot. Toimivaltainen paikallinen ulosottoviranomainen määräytyy vastaajan asuinpaikan mukaan. Mikäli vastaajan tarkempi asuinpaikka Suomessa ei ole tiedossa, ulosottohakemuksen voi lähettää mille tahansa paikalliselle ulosottovirastolle, esimerkiksi Helsingin ulosottovirastolle. Vaikka hakemus tehdäänkin paikalliselle ulosottovirastolle, sen toimivalta on valtakunnallinen.

Breadcrumbs

Hakijan tulee esittää selvitys taloudellisista olosuhteistaan ja asiasta, jossa oikeusapua haetaan. Hakijan tulot ja menot sekä varat ja velat selvitetään kuiteilla ja muilla tositteilla. Tarvittavat tiedot ilmenevät useimmiten pankin tiliotteesta, palkkakuitista, verotodistuksesta tai esimerkiksi toimeentulotukipäätöksestä. Sähköisesti ilmoitettujen tietojen oikeellisuus tarkastetaan pistokokein.

SOITA: 0600 418800 (1,99€/min)

Velkaneuvonta -palvelumme antaa lakimiestasoista ammattiapua yksityisille ja yrityksille. Velkapuhelin.fi lakimiehet ja ammattilaiset tarjoavat velkaneuvonnan -palveluita kaikissa velka-asioissa. Olemme erityisesti keskittyneet hoitamaan velka-asioita ja siten ammattitaitomme on näissä asioissa ainutlaatuinen. Tästä todisteena on useampia korkeimman oikeuden päätöksiä ja voitettuja juttuja. Ota yhteyttä, niin hoidamme sinunkin velka-asiasi kuntoon!

Uutta ry: Ulosotto on merkittävä kannustinongelma

Jos oikeusapu määräytyy oikeusapulain 3 §:n 1 momentin mukaan vain hakijan taloudellisen aseman perusteella, lasketaan käyttövara ja varallisuus yksinäiselle henkilölle säädettyjen perusteiden mukaan. Tällöin käyttövaraa laskettaessa hyväksytään 2 §:n mukaisista menoista ne, jotka hakija tosiasiallisesti maksaa. Huollettavina otetaan huomioon lapset, joiden katsotaan olevan hakijan elatuksen varassa.

Ulosottoa hoitavat kihlakunnanulosottomiehet, jossa tehtävänä on toimia tuomioistuimien ratkaisujen mukaisesti ja huolehtia, että tuomiot pistetään täytäntöön. Tämä tarkoittaa ulosmittauspäätöksiä ja toimituksia sekä mm. julkisten saatavien perintää. Virkanimikkeeltään kihlakunnanulosottomiehet ovat tutkinnoiltaan varanotaareja tai heillä on muu opistotason tutkimus tai viranomaiskokemus.

Olemme asiantuntijoita kaikissa puolisoiden aviovarallisuussuhteisiin eli omaisuuteen liittyvissä asioissa. Avustamme omaisuuden osituksessa tai erottelussa sekä toimimme käräjäoikeuden määrääminä pesänjakajina. Laadimme avioehtosopimuksia ja lahjakirjoja sekä neuvomme asiakkaitamme myös muissa omaisuuteen liittyvissä asioissa ottaen huomioon myös verotukselliset näkökohdat.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Oikeusapu kattaa sekä rikos- että riita-asiat. Lisäksi oikeusapua on mahdollista saada haastaviin hakemusasioihin, kuten lähestymiskieltoasioihin. Oikeusavun määrä on korkeintaan 80 tuntia, ellei tuomioistuin erityisestä syystä anna asiassa laajempaa oikeusapua. Oikeutta oikeusapuun ei ole, jos sinulla on oikeusturvavakuutus, joka kattaa kyseisen oikeudellisen avun, mutta oikeusapua on mahdollista saada myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen tai oikeusturvavakuutuksen yli meneviin tunteihin.

Asiantuntijamme kirjoituksia

Perinnönjaon suorittamisella on useita hyviä puolia. Edellä kuvatun kaltainen kuolinpesien ketjuuntuminen voidaan välttää tehokkaasti, jos perilliset suorittavat perinnönjaon kohtuullisessa ajassa vainajan kuoleman jälkeen. Perinnönjako toisin sanoen selkiyttää tilannetta niin, että kuolinpesän omaisuus tulee perillisten nimiin. Kuolinpesä lakkaa olemasta perinnönjaon tultua suoritetuksi. Perillisten ei esimerkiksi perinnönjaon jälkeen tarvitse enää esittää joka kerran kuolinpesän asiakirjat hoitaessaan kuolinpesään kuuluneen ja sittemmin perillisille siirtyneen omaisuuden myyntiä.

Ulosottoasian vireillepano

Jos hakija haluaa tyytyä 105 §:ssä tarkoitettuun suppeaan ulosottoon, sitä tulee pyytää nimenomaisesti hakemuksessa. Muu kuin suppeaa ulosottoa hakenut voi hakemuksessaan tai myöhemmin asian vireillä ollessa pyytää saatavansa 102 §:ssä tarkoitettua passiivirekisteröintiä. Jos täytäntöönpantavaksi pyydetään hallintopäätöstä, hakemuksessa on ilmoitettava säännös, johon täytäntöönpano perustuu. Hakija voi ilmoittaa, että hänen yhteystietonsa ovat salaisia.

Merkintä luottotietoihin

Kela maksaa Kaisalle elatustukea ja perii tuen sekä sen yli määrätyn osan ex-mieheltä. Maksusta on riidelty kolmesti: kaksi kertaa oikeudessa ja kerran lastenvalvojalla. Ensimmäisen oikeuskäsittelyn jälkeen summa puolitettiin lastenvalvojalla miehen vaatimuksesta. Kaisa sai vain paperin allekirjoitettavakseen. Myöhemmin hän vaati sopimuksen purkamista oikeudessa, jolloin elatusmaksuksi tuomittiin 200 euroa kuukaudessa.

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa.

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön (VM) hallinnon alainen virasto. Vastaamme valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta ja hoidamme valtion kirjanpitoa sekä valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia. Myönnämme kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoimme valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Kehitämme ja tuotamme valtionhallinnon sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja. Virastomme on perustettu vuonna 1876. Palveluksessamme on noin 270 henkilöä.

Syyttömyysolettaman mukaan rikoksesta epäiltyä tai syytettyä on kohdeltava syyttömänä niin kauan kunnes hänet on tuomittu mahdollisesta rikoksesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pidättämisen ja vangitsemisen edellytykset on näytettävä toteen ja sitä, ettei epäillyn yhteydenpitoa saa aiheettomasti rajoittaa. Vastaajalla ei ole totuudessapysymisvelvollisuutta eikä hän ole velvollinen edesauttamaan oman syyllisyytensä selvittämistä. 

Oikeuslaitoksen Internet-sivut on avattu. Sivuilla on monipuolista tietoa Suomen oikeuslaitoksesta suomeksi ja ruotsiksi. Oikeuslaitoksen sivuilla kuvataan tuomioistuinten, syyttäjälaitoksen, oikeusavun ja ulosoton toimintaa. Sivuilla on kuvattu yleisellä tasolla muun muassa mitä asioita virastoissa hoidetaan, miten asiat etenevät ja miten ratkaisuihin voi hakea muutosta. Sivuilta löytyy myös linkkejä valtion säädöstietopankkiin Finlexiin, joka on maksuton, kaikille avoin palvelu Internetissä.