Press "Enter" to skip to content

Nordnet vastuullinen sijoittaminen

Salkut ja tilit

Yli puolet sijoittajista pitää vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä tärkeinä sijoituspäätöksissään. Nordnetin asiakkaiden rahastosäästöistä yli kolmannes on sijoitettu vastuullisiin rahastoihin. Nordnet tarjoaa nyt uusia työkaluja, joilla säästäjät voivat etsiä vastuullisia sijoituskohteita entistä helpommin. Jatkossa säästäjät voivat määrittää, millaisia omistuksia he eivät halua rahastoissa olevan suodattamalla pois kategorioita, kuten aseet, eläinkokeet, sotateollisuus, pornografia tai uhkapelit.

Yhtiötapahtumat

Uuden vastuullisuusratingin ideana on auttaa rahastosäästäjiä ratkaisemaan molemmat ongelmat – ratingin avulla mahdollistetaan kestävään kehitykseen sijoittavien rahastojen vertailu ja arvioidaan Morningstarille raportoivien rahastojen kestävyystavoitteita riippumatta rahastoyhtiön omista mielipiteistä tai näkemyksistä. Morningstar analysoi globaalisti yli 20 000 rahastoa ja tämä nostaa huomattavasti sijoittajan mahdollisuuksia löytää itselleen sopiva sijoituskohde.

Yhtiötapahtumat

Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Sinun tulee perehtyä rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen ennen kuin sijoitat rahastoihin. Rahastoesitteen saat rahastoyhtiöltä ja avaintietoesitteen löydät nordnet.fi-sivustolta rahaston yleiskatsaus -sivulta sekä toimeksiantosivulta.

Yli puolet sijoittajista pitää vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä tärkeinä sijoituspäätöksissään. Nordnetin asiakkaiden rahastosäästöistä yli kolmannes on sijoitettu vastuullisiin rahastoihin. Nordnet tarjoaa nyt uusia työkaluja, joilla säästäjät voivat etsiä vastuullisia sijoituskohteita entistä helpommin. Jatkossa säästäjät voivat määrittää, millaisia omistuksia he eivät halua rahastoissa olevan suodattamalla pois kategorioita, kuten aseet, eläinkokeet, sotateollisuus, pornografia tai uhkapelit.

Vastuullinen sijoittaminen on kiinnostava aihe ja olen alkanut perehtymään sen eri muotoihin pikkuhiljaa. Kirjoitan niistä tänne blogiin sitä mukaa kun ehdin aiheisiin tutustumaan ja muodostamaan jonkinlaisen käsityksen. Vaikka itse olen pääasiassa suorien osakesijoitusten ystävä niiden selkeyden vuoksi, tiedän, että suurinosa varsinkin aloittavista sijoittajista valitsee rahastot niiden helppouden vuoksi. Huomaan myös, että rahastosijoittamista käsittelevät postaukset ovat usein luetuimpia täällä blogissa. Siksi avaankin seuraavaksi hieman vastuullisten rahastojen teemaa.

Pisteet eivät pelkästään kerro yhtiön vastuullisuudesta

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa, että pyritään parantamaan salkun tuotto- ja riskiprofiilia huomioilla ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan vaikuttavat asiat sijoituskohteiden valinnassa. Ympäristötekijät, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa pisteytetään ESG-pisteiden avulla (Environmental, Social, Governance).  Eettinen sijoittaminen puolestaan on arvopohjainen päätös.

Tonni ylimääräistä rahaa – mitä aloittelevan sijoittajan kannattaa ostaa?

Sijoittajan ensimmäinen tehtävä on päättää, millaisia yrityksiä tai aloja hän ei halua tukea rahoillaan. Valinnat pitää tehdä itse: haluaako jättää sijoittamatta vaikkapa hiilivoimaan, pornoon tai aseisiin. Sijoittaja joutuu vahvasti miettimään omia arvojaan, sillä ne ovat oikeastaan vastuullisen sijoittajan tärkein työkalu. Vaikka halpamuotiteollisuutta tuottava yhtiö hoitaisi ihmisoikeusasiansa vastuullisesti, niin haluaako sijoittaja olla tukemassa tällaista bisnesmallia alkuunkaan?

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaminen on ajankohtainen kysymys suomalaisille instituutiosijoittajille. Kirja auttaa hahmottamaan vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja ja siten ymmärtämään YK:n periaatteiden sisältöä paremmin. Samalla se antaa ideoita periaatteiden soveltamiseen päivittäisessä sijoitustoiminnassa. Kirjan tutkimusosioissa on tutkimustuloksia vastuullisesta sijoittamisesta pohjoismaisten eläkesijoittajien keskuudessa ja vinkkejä aihetta koskevista tutkimuksista.

(1) Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö. Seuraava lista sisältää kaikki toimiluvan saaneet yhteisöt, jotka sisältävät tyypilliset toiminnot mainituista yhteisöistä, riippumatta siitä, onko toimilupa myönnetty ETA-valtiossa tai ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa ja siitä, onko toimilupa annettu viittauksella direktiiviin:

Alla myös haastattelu, jossa Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen pääsi kertomaan enemmän mikä oikein on Nordnet ja miksi yli 200 000 suomalaista sijoittajaa on valinnut juuri heidät. Pohdimme myös mitkä ovat aloittelevan sijoittajan suurimmat virheet ja miten naisten kiinnostus sijoittamista kohtaan on kasvanut. Haastattelu on kuvattu 11/2018.

Tweets

Omat pankkini eivät minua valitettavasti voineet auttaa. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, että Handelsbankenin kautta voisin aloittaa rahastosäästämisen joko avaamalla tilin heille tai merkitsemällä heidän kauttaan Joutsenmerkittyä rahastoa oman pankkini tunnuksilla. Kertamerkintä on tosin tällöin 500 euroa. Aika suuri summa tavalliselle tallaajalle. Saisin raportin sijoitukseni arvonkehityksestä automaattisesti kuuden kuukauden välein tai halutessani pyytämällä konttorista. Jos avaisin tilin pankkiin, saisin toki itse päättää summan, jolla rahastoa merkitsen.

Tässä postauksessa ajattelin puhua vastuullisista rahastoista. Niitä nimittäin on olemassa, ja niitä tarjotaan koko ajan enemmän. Ideana on, että rahaston sisältämät yritykset toimivat vastuullisesti ja myös parantavat koko ajan toimintaansa ympäristön, työntekijöiden kohtelun ja hallinnon kannalta (puhutaan ns ESG-kriteereistä: environmental, social, governence). Yleensä rahaston sisältämiä yhtiöitä ESG-reitataan, eli niitä arvoidaan näiden kolmen kohdan mukaan.

Jos kaverini olisi mennyt pankin sijoitusmyyjän pakeille ja tämä olisi pannut hänet tekemään tavoite- ja riskikartoituksen, hänelle olisi luultavasti myyty jonkinmoista yhdistelmärahastoa. Kartoitukset on laadittu minusta elämälle vieraasti ajattelemalla, että sijoitusomaisuus olisi jokin elämästä erillinen saareke – ja ehkä myös siksi, että yhdistelmärahastot ovat niitä tarjoaville pankeille kannattavia tuotteita.

Nordnet Smart -rahastot sijoittavat viiteen eri omaisuusluokkaan: osakkeisiin, korkoihin, hyödykkeisiin, kiinteistöihin ja luottoihin. Automatisoitu ja systemaattinen sijoitusstrategia sopeuttaa sijoitukset markkinatilanteeseen tarjoten sinulle älykkäämpää sijoittamista. Jos markkinat laskevat ja volatiliteetti kasvaa, Smart-salkut tasapainotetaan automaattisesti vastaamaan tavoiteltua riskitasoa vähentämällä osakemarkkinariskiä.

Inderes.fi

Täten näiden keskiarvo olisi (30+50-50+20) / 4 = 12,5 %. Sijoittaja voi hymyillä saavuttaneensa korkeamman tuoton, kuin Helsingin pörssi on pitkällä aikavälillä tuottanut (samalla laskutavalla noin 10 % per vuosi inflaatio huomioiden). Tämä tarkastelutapa voi olla hyödyllinen, jos haluaa tietää, paljon keskimäärin oma salkku on muuttunut vuosittain: se ei kerro kuitenkaan juuri mitään siitä, mihin oma salkku on pitkässä juoksussa päässyt tuotoissaan.

24 % suomalaisista on maksanut tuotteesta tai palvelusta enemmän, koska se on halvempaa verrokkia vastuullisempi valinta. Sijoittajien keskuudessa vastaava luku on 37 %. Yli puolet sijoittajista pitää ympäristön ja yhteiskunnallisen kestävyyden kysymyksiä jonkin verran tai erittäin tärkeinä sijoituspäätöksissä. Helsingin pörssin suuryhtiöistä vastuullisimpana nähdään KONE. Tiedot ilmenevät tuoreesta kyselytutkimuksesta koskien suomalaisten mielipiteitä vastuullisuudesta ja sijoittamisesta.

Ainakin Handelsbanken tarjoaa.20% kuluilla Eurooppa & USA indeksirahastoja ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita, jolloin välttyy ETF-osuuksien myynnin välityspalkkiokustannuksilta ja mahdollisuus osuuksien ostamiseen erikseen (ilman kk-säästösopimusta) pienilläkin summilla aukenee. Onko ETFe:illä enää muuta etua tässä vertailussa kuin toistaiseksi laajempi tarjonta?