Press "Enter" to skip to content

Nordea säästö 25 kasvu

Säästäjän rahastot

Säästäjän rahastoista voit valita omaan säästöaikaan ja riskitasoon sopivan vaihtoehdon: vähäriskisin rahasto sijoittaa vain korkomarkkinoille ja loput neljä rahastoa sekä korko- että osakemarkkinoille. Eniten riskiä sisältävä rahasto sijoittaa 75 prosenttisesti osakemarkkinoille perustilanteessa. Salkunhoitaja hoitaa varoja rahaston sijoituspolitiikan puitteissa ja reagoi markkinoiden ja sijoituskohteiden tulevaisuudennäkymissä tapahtuviin muutoksiin.

Related Articles

Kannustamme sinua kirjoittamaan kommentteja päästäksesi yhteyteen muiden käyttäjien kanssa, jakamaan näkemyksesi sekä esittämään kysymyksiä artikkelien kirjoittajille ja muille käyttäjille. Pitääksemme yllä keskustelun korkeaa tasoa, jota kaikki arvostavat ja odottavat, pidä seuraavat kriteerit mielessä:

Nordea-rahastot pitävät sisällään laajan kattauksen rahastoja erilaisiin sijoittamisen ja säästämisen tarpeisiin aina piensijoittajasta instituutiosijoittajiin saakka. Piensijoittajan näkökulmasta rahastosijoittaminen oman pankin kautta on helppo tapa aloittaa sijoittaminen, mutta pärjääkö Nordea rahastotarjonnassaan aidosti vertailussa muita pankkeja ja rahastoyhtiöitä vastaan?

Read more news

”Säästäjän rahastojen osalta voidaan varmasti puhua jo voittoputkesta Säästö 50 sai vastaavan 10 vuoden Lipperin jo viime vuonna. Lisäksi sekä Säästö 25, Säästö 50 että samaan yhdistelmärahastojen tuoteperheeseen kuuluva Säästö 75 palkittiin jo viime vuonna Pohjoismaiden parhaina rahastoina viiden vuoden ajanjaksolla. Taustalla on rutkasti johdonmukaista pohjoismaista tiimityötä ja sama pitkäaikainen salkunhoitaja, suomalainen Tuomo Mattila”, kertoo Nordea Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Henrika Vikman.

Taulukkoon valittiin rahastoesimerkeiksi osuudenomistajien määrän perusteella suosituimmat yhdistelmä- ja osakeindeksirahasto. Asuntoja koskevat luvut perustuvat Tilastokeskuksen reaalihintaindeksiin pääkaupunkiseudulla ja sen ulkopuolella. Tuottoarviossa ei ole huomioitu asuntojen mahdollisia vuokratuottoja.

Podcastit

”Kasvua voi arvioida perinteisten indeksirahastojen kautta. Neljänä viime vuonna indeksirahastojen osuus rahastosijoittamisesta on Suomessa kaksinkertaistunut 9,2 prosenttiin rahastopääomasta. Yhdysvalloissa jo lähes kolmannes kaikesta rahastopääomasta on etf-rahastoissa, mutta Euroopassa alle kymmenesosa”, sanoo indeksisijoittamiseen erikoistuneen Index Varainhoidon toimitusjohtaja Esko Immonen.

Funds Magazinella on nyt oma sovellus – hae se täältä!

Kiitos! On tietenkin aina hienoa saada tunnustusta työstään, koska se on merkki siitä, että tiimimme on onnistunut tehtävässään. Erityisen mukavalta tuntuu kymmenen vuoden kehityksen perusteella saatu palkinto, joka osoittaa että työmme on kantanut hedelmää myös hyvin erilaisissa markkinatilanteissa. Toivomme tottakai, että myös rahastojen sijoittajat ovat tyytyväisiä työhömme. Meihin luotetaan, ja teemme parhaamme, jotta tuotto olisi mahdollisimman hyvä.

Myynnistä syntyy myyntivoittoa tai -tappiota

Samanlajisten rahasto-osuuksien luovutukseen sovelletaan kuitenkin FiFo-periaatetta eli kunkin erän myyntihinnasta vähennetään osuuksien ostohinnat siinä järjestyksessä kuin osuudet on hankittu, ellei verovelvollinen muuta näytä. Rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon on merkittävä rahasto-osuudesta annetun osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero.

Parilta ystävältäni tuli toive, että kirjoittaisin blogissani Sijoittaminen for Dummies -tyylisen artikkelin. Aihepiiri on sen verran laaja, että päädyin lopulta ajatukseen artikkelisarjasta. Ensimmäisessä osassa päätin ottaa käsittelyyn rahastot, sillä ne ovat varsinkin aloittelijoille se vaivattomin ja järkevin tapa perehtyä sijoittamisen ihmeelliseen maailmaan.

Tilaa SK:n uutiskirje

Uudet sijoitukset ja sijoituskohteiden arvonnousu ovat paisuttaneet Suomeenkin miljardiluokan rahastojättejä. OP-Maltillinen-rahaston salkku on 1,4 miljardin ja Dansken Kompassi 25 -rahaston samoin kuin Nordean Säästö 25 -rahaston 1,3 miljardin suuruinen. Niitäkin suurempi on Nordean parempien asiakkaiden rahoja imevä Nordea Premium Varainhoito Maltti, 1,7 miljardia. Osuudenomistajia näillä neljällä rahastolla on lähes 300 000.

Rahastot ovat piensijoittajalle oivia sijoitusinstrumenttejä. Yksinkertaisimmillaan rahasto on useiden pienempien sijoittajien muodostama yhteinen sijoittaja, joka mahdollistaa suursijoittamisen kustannustehokkuuden. Kyseessä on siis skaalaus-etu, jossa pienet rahasummat yhdistetään yhdeksi suureksi summaksi. Usein rahastot omistavat monia eri osakkeita/korkopapereita/toisia rahastoja, jolloin pienellä summalla saa jopa maailman kattavan hajautuksen. Rahastoja on kuitenkin lukemattomia erilaisia, joten mistä tietää mihin kannattaa sijoittaa?

Hmm…ei se ihan noin ainakaan seligssonin rahastoissa mene. Antaa ensin myyntitoimeksiannon ja sitten menee jonkin aikaa kunnes rahat on tiliöitävissä. Pyytävät kuittaamaan vastatilin jolle rahat laitetaan. Nordean rahastoista ei ole kokemusta. Mutta uskoisin, että useampia päiviä vie. Kannattaa kysyä virkailijalta tarkalleen miten homma menee, jos on joku akuutti rahan tarve.

Passiivinen sijoittaminen voimissaan – 80 prosenttia osakemarkkinoista autopilotin ohjauksessa

Superlaskuri laskee, kuinka paljon säästöä sinulle kertyy, jos säästät tietyn säästösumman kuukausittain ja/tai tietyn kertasijoituksen kuluttomaan rahastoon verrattuna rahastoon, jossa on hallinnointipalkkio. Laskelma perustuu valitsemaasi tuotto-odotukseen, hallinnointipalkkioon ja säästöaikaan. Laskelma huomio kuukausittaiseen tuoton, kuukausisäästämisen kulut, vuotuisen tuoton ja yksittäisen sijoituksen kulut.

Korkosijoituksissa jatkamme painottamalla yrityslainoja valtionlainojen sijasta. Myös kehittyvien markkinoiden lainat saavat suurempaa painotusta. Korkean luottoluokituksen yrityslainoissa OP-Amerikka Yrityslainan painotus on merkittävä ja se tuo korkeampaa juoksevaa tuottoa eurooppalaisten yrityslainojen sijasta. Valtion lainoissa painopiste säilyy inflaatioon linkatuissa valtionlainoissa. Yhdysvaltain dollarin painotus kokonaissalkussa on edelleen merkittävä, vaikkakin vähentynyt yhä enemmän. Korkosalkussa korkoriskin määrää on selvästi normaalia alhaisempi.

Salkut ja tilit

Superfonden Danmark (”Tanskan Superrahasto”) on Ruotsiin rekisteröity rahasto, jota hallinnoi Öhman Fonder ja jota Nordnetin asiakkaat voivat merkitä Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Rahasto on niin sanottu indeksirahasto, joka pyrkii seuraamaan tanskalaista C25-osakeindeksiä. C25-indeksi koostuu 25 suurimmasta Nasdaq Copenhagen -pörssissä noteeratusta pörssiyhtiöstä. Superfonden Danmark on omistajilleen kuluton, eli sen hallinnointimaksu on 0 %.

Kiitos yhteydenottopyynnöstäsi!

Mandatum Life Tulevaisuus Laatu Osake -sijoituskori sijoittaa vastuullisten ja keskimäärin vakaampien eurooppalaisten ja amerikkalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää vertailuindeksin kehitys vertailuindeksiä alemmalla arvonheilunnalla. Vertailuindeksi on yhdistelmä seuraavista indekseistä: STOXX Europe 600 (55 %) ja STOXX North America 600 (45 %).

Ask our expert

Listayhtiön, kuten Nokian, osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistus- ja ääniosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä.