Press "Enter" to skip to content

Myydään pöytälaatikko osakeyhtiö

Yhtiön lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisesta syntyvien kulujen kertymisen saa päätettyä yhtiön purkamisella. Samoin varojen nostaminen yhtiöstä on monesti verotuksellisesti järkevää tehdä purkamalla yhtiö, jolloin yhtiön varallisuus siirtyy suoraan osakkaille jako-osana. Osakkaan verotuksessa yhtiön purkautumista ja yhtiön varallisuuden jakamista käsitellään luovutuksena. Luovutusvoiton laskemisessa osakas voi hyödyntää niin kutsuttua hankintameno-olettamaa.

Pöytälaatikkofirman myynti

Osakeyhtiö kuitenkin jäi elämään pöytälaatikkoon ja harjoitimme sitä kautta pienimuotoista sijoitustoimintaa. Minua kuitenkin häiritsi hieman firman olemassaolo, sillä 50 % omistusosuudella minut olisi voitu monessa yhteydessä tulkita yrittäjäksi, joka tarkoittaisi mahdollista paperisotaa esim. työttömyyden kohdatessa. Niinpä olinkin innoissani, kun entinen yhtiökumppanini ilmoitti pari vuotta sitten olevansa kiinnostunut lunastamaan osuuteni yrityksestä.

Werner Södeström Osakeyhtiö kuvina

Jos yritystoimintaa harjoitetaan usemman yrittäjän toimesta, on osakeyhtiö järkevä yritystoiminnan muoto. Jos tarkoituksena on hankkia yhtiöön ulkopuolisia sijoittajia on osakeyhtiö käytännössä ainoa vaihtoehto yhtiömuodoksi. Osakeyhtiössä yrittäjän henkilökohtainen omaisuus on erillään yhtiön varoista ja veloista. Mikäli yhtiö tekee konkurssin, eivät yhtiön osakkaat ole vastuussa yhtiön veloista, elleivät ole erikseen henkilökohtaisesti taanneet yhtiön vastuita.

Joko uskallat tai et

Konkurssissa voi mennä omaisuuden lisäksi elanto ja tulevaisuus. Kohtaloa on syytä välttää viimeiseen asti, koska konkurssi vaikeuttaa yrittäjän tulevaa elämää monin tavoin. Yrityksen puolesta annetut vakuudet ja takaukset realisoituvat. Yrittäjä menettää luottokelpoisuutensa eikä hän voi aloittaa yrittämistä uudestaan, koska ei enää pääse ennakko­perintärekisteriin. Yrittäjän sosiaaliturva on heppoinen. Konkurssia ei aina voi välttää, mutta sen aiheuttamia vahinkoja voidaan vähentää.

Purusta voi tulla tappiota

– Tästä voi aiheutua yrittäjälle sen verran huomattavia kustannuksia, ettei menettely ole kannattavaa. Jos yrityksen jättää pöytälaatikkoon, siitä tulee kuitenkin toimittaa tilinpäätös vuosittain PRH:lle. Viime kädessä PRH poistaa yrityksen rekisteristä, mitä yrittäjä usein saattaa odottaakin, jos vaihtoehtona olisi ollut omatoiminen selvitystilaan asettaminen, Toivonen jatkaa.

Kysymys: Vaikuttaa, että osuuskunnan toiminnan lopettaminen on melko monimutkainen prosessi. Olenko ymmärtänyt oikein, että toiminnan voi myös keskeyttää niin, että kaupparekisteri siivoaa sitten osuuskunnan joidenkin vuosien kuluttua listoiltaan? Näin välttyisimme työläältä lopetusprosessilta. Toimintamme on ollut minimaalista, olemme käyttäneet osuuskuntaa vuokramme maksamiseen vuoden verran, emme muuhun. Jos näin, mitkä olisivat ohjeet toiminnan keskeyttämiseen?

Yritysmuodon valinta – toiminimi vai osakeyhtiö?

Toiminimi on helppoa muuttaa osakeyhtiöksi, joten monet aloittavatkin ensin toiminimellä ja siirtyvät osakeyhtiöksi sitten, kun toiminta on osoittautunut kannattavaksi ja yrityksellä on tarvetta toiminnan kasvattamiselle tai omistajien määrän laajentamiselle. Valittu yritysmuoto ei olekaan välttämättä lopullinen, vaan sitä voidaan tarvittaessa muuttaa.

Tilinpäätöksen rekisteröinti merkitään yrityksen kaupparekisteritietoihin ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla pdf-muodossa tallennettuina kuvina. Tilinpäätöksen rekisteröinnistä ei lähetetä kaupparekisteriotetta ilmoittajalle.

Muualla verkossa

Taloyhtiöissä aurinkosähkön mittausongelmana on, että kerros- tai rivitalon katolla olevasta yhteisvoimalasta asukkaille kulkevaa sähköä kohdellaan omassa kiinteistöverkossa nykyisen lainsäädännön mukaisesti sähköverojen ja siirtomaksujen osalta samoin kuin aurinkosähkö kulkisi verkkoyhtiön jakeluverkon kautta sähkömarkkinoille myytäväksi. Mittaustapa on tämä, vaikka aurinkosähkö kulkeutuu asukkaiden kulutukseen käymättä tontin rajalla kulkevassa verkkoyhtiön jakeluverkossa.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) muistuttaa tiedotteessaan, että vaatimus 2 500 euron osakepääomasta poistuu heinäkuun alussa osakeyhtiöltä, asunto-osakeyhtiöiltä ja keskinäisiltä kiinteistöosakeyhtiöiltä. Yhtiön voi siis jatkossa perustaa kokonaan ilman omaa pääomaa. Toisin sanoen osakeyhtiöllä ei enää tarvitse olla osakepääomaa.

Toiminimeä koskevia tarkkoja sääntöjä voi etsiä esimerkiksi PRH:n tai kaupparekisterin sivuilta. Eräs vaatimus on sanan ”osakeyhtiö”, tai vaihtoehtoisesti lyhenteen ”Oy”, sisällyttäminen nimeen. Julkinen osakeyhtiö käyttää puolestaan lyhennettä ”Oyj”.

Transkriptio

Alkaessani selvittämään niin sanottuja luotto-ongelmiani, soitin Asiakastietoon muutaman ”lämminhenkisen” puhelun. Selvisi, että omia luottotietojani suorastaan neuroottisesti varjelleena ne tosiaan ovat kunnossa, mutta yritysyhteyksistäni löytyy yritys, jonka luottoluokitus on 5. Luottoluokituksella 1-5, joista 1 on paras ja 5 huonoin, yritykseni on siis määritelty luottokelvottomaksi. Asiakastiedon mukaan tämä on ainoa ongelma.

Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 n. 113 miljoonaa euroa vuodessa ja metsäomaisuuden arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Konsernissa on töissä noin 180 henkilöä, joiden lisäksi yhtiö työllistää urakoitsijoita ja sopimusyrittäjiä yli 1 000 henkilötyövuoden verran. Tornator on julkinen osakeyhtiö ja sen pääomistajia ovat suomalaset eläkevakuutusyhtiöt ja Stora Enso. Tornatorin tehtävänä on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Asunto-osakkeen omistaja saa itselleen asunnon kaupan yhteydessä asunto-osakekirjan todistukseksi omistusoikeudestaan. Asunto-osakekirjasta käy ilmi muun muassa osakkeenomistaja, minkä asunnon hallintaan osake oikeuttaa sekä asunto-osakeyhtiön toiminimi. Asunto-osakekirja on tärkeä arvopaperi ja se tulee säilyttää huolella, jotta se säilyisi vaurioitumattomana eikä altistuisi esimerkiksi kosteudelle.

Sähköpostiini tulee joka allekirjoituksesta vahvistus ja vieläpä vahvistus  silloin kun kaikki osalliset on allekirjoituksen tehneet. Ko. dokumentti on vahvistusviestin liitteenä allekirjoituksineen, josta voin sen suoraan jakaa osallisille talletettavaksi. Sen lisäksi allekirjoitettu dokumentti jää talteen käyttämääni palveluun muutamaksi vuodeksi.