Press "Enter" to skip to content

Myydään liiketoiminta

Mikko ja Elviira Pirttilä myivät omistamansa Tili-Häme Oy:n tammikuussa 2018. Menestyvästä perheyrityksestä luopuminen ei ollut tunnetasolla aivan helppoa, mutta myyntiä oli harkittu jo pari vuotta. Nyt koitti oikea ajankohta. Kauppojen syntymisen jälkeen Mikko ja Elviira ovat erittäin tyytyväisiä. Yrityskaupan neuvotteli ja toteutti Suomen Yritysmyynti Oy.

Myytävät

Myytävänä suosittu Kahvila-ravintola joka on palkittu alueen parhaana paikkana useana vuonna. Sopisi hyvin kimppayritykseksi. Vuokrattu Liiketila 240 m2. Vuokrasopimusta on jäljellä monta vuotta. Vakiintunut asiakaskunta, vetovoimainen sekä asiakasvirran keskipisteessä.  Hyvin toimiva kokonaisuus, ja soveltuu erilaisiin tilaisuuksiin, joita nytkin parhaillaan järjestetään. Ravintola-alan ammattilaiselle luonteva ja varma tulonlähde. Liiketoimintakaupan mukana siirtyy luotettava ja ammattitaitoinen henkilökunta ja trendikäs yhteisö liiketoiminnan ympärillä.

Myytävätyritykset

Palvelun tarjoaa ilmaiseksi pk-sektorin omistajanvaihdoksiin keskittynyt Suomen Yrityskaupat Oy, joka on Suomen Yrittäjien pitkäaikainen yhteistyökumppani. Suomen Yrityskaupat tekee yhteistyötä nyt myös Kinnon kanssa mikroyritysten omistajanvaihdosten onnistumisen edestä. Voit kääntyä kysymysten tai kehitysehdotusten osalta joko Kinnon Leena Gardemeisterin tai Firmakaupan Lassi Elon puoleen.

Kirjaudu sisään

Viime kädessä yrityksen oikea hinta on se, jonka ostaja on valmis maksamaan ja jolla myyjä suostuu myymään, aivan kuten lähes kaikessa muussakin kaupankäynnissä. Yritysten myyjillä voi kuitenkin olla korkeita hintaodotuksia. Usein kauppaa hierotaan kuukausia, jopa vuosia ja siihen kannattaa alkaa valmistautua jo vuosia etukäteen. Mikro- ja pienyrityksissä kaupan osapuolina ovat usein kilpailijat tai yrityksen työntekijät. Suosittelen lämpimästi asiantuntija-avun käyttämistä.

MYYDÄÄN PELTISEPÄNLIIKKEEN LIIKETOIMINTA PELLOSSA

Myydään toiminnassa oleva, kannattavaa toimintaa harjoittavan peltisepänliikkeen liiketoiminta. Liiketoimintakauppa kattaa peltisepäntyössä tarvittavat koneet ja laitteet sekä olemassaolevan varaston. Peltisepänliike toimii vuokratiloissa Ahjolan Teollisuusalueella Pellon keskustan tuntumassa. Myyjä toimii tarvittaessa apuna uuden toiminnan käynnistämisessä (tarjouslaskenta, tarviketilaukset ym.)

Marko Mikkola, teknologia, Pori

JyNet Urakointi Oy:n konkurssipesä on tänään sopinut kahdesta osittaisesta liiketoimintakaupasta. Liiketoimintakaupassa JE-Siirto Oy:lle tehtävät sähköverkon rakennuttamisen ja kunnossapidon vuosiurakkatyöt siirtyvät Keuruun Sähkö -konserniin kuuluvaan Radiki Oy:ön ja Jyväskylän Energian vesihuollon rakennuttamista ja kunnossapitoa koskevat vuosiurakat siirtyvät Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:ön. JyNet Urakointi Oy asetettiin konkurssiin 15.12.2017.

Kokemuksemme mukaan myynnin suunnittelumallit ovat usein varsin suoraviivaisia ja nopeita toteuttaa. Tämä jo sen vuoksi, että harvassa yrityksessä tätä tehdään täysin tyhjältä pöydältä. Myynnin suunnittelu on luonteeltaan sen kaltaista, että sen ensimmäiset versiot alkavat hahmottumaan exceleihin jo hyvin varhaisessa yrityksen elinkaaren vaiheessa. Tyypillisesti integroidun suunnittelumallin käyttöönottoon liittyy seuraavanlaisia haasteita:

Alatunniste

Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin.

Tutkinnon muodostuminen

Liiketoiminnan ammattilaisille on kysyntää kaikilla aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnosta saat osaamista erilaissa työtehtävissä toimimiseen. Valitsemiesi osaamisalan ja valinnaisuuksien pohjalta voit toimia erilaissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esim. myynnissä, markkinoinnissa, taloushallinnossa, finanssipalveluissa, kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan tehtävissä, assitentin tai sihteerin tehtävissä tai aulapalvelutehtävissä. 

Muut palvelut

Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen on satoja eri tapoja. Olemme luoneet esimerkiksi kahdeksanvaiheisen liiketoimintasuunnitelmaoppaan, joka sisältää kaikki tärkeimmät elementit. Eri vaiheissa on lueteltu tärkeimmät kysymykset, joihin liiketoimintasuunnitelmassa on vastattava. Kun sinulla on valmis liiketoimintasuunnitelma, ja myöhemmin myös SWOT-analyysi, olet valmis siirtymään eteenpäin.

Televiestintä-, tv- ja radiolähetyspalvelut sekä sähköiset palvelut

Periaatteessa palveluja on voitava tarjota toisessa EU-maassa käymättä läpi kaikkia kyseisen maan hallinnollisia menettelyjä (esim. hakematta etukäteen liiketoimintalupaa). Palveluntarjoaja voidaan kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan viranomaisille, että se tarjoaa palveluja kyseisessä maassa. Maan viranomaisilla on oltava perustellut syyt vaatimuksilleen.

Toimi osana onnistuneita asiakas­­kokemuksia tarjoavaa tiimiä. Tutustuta ihmiset Applen tuotteisiin, joiden avulla he tekevät tutut asiat uusin tavoin. Voit myös työskennellä paikallisen yritys­­yhteisön kanssa ja tuoda yrittäjien ja ammat­tilaisten käyttöön menes­tyksen työ­­kaluja. Voit tehdä työtä etu­asemissa, tausta­­voimissa tai verkossa vaikuttamalla merkittävästi asiakkaisiin, tiimiisi ja myös itseesi joka päivä. Tehtävä­nimikkeitä ovat muun muassa Specialist, Expert, Operations Expert ja Business Expert.

– Tehtävämme on keskustella, kyseenalaistaa ja auttaa yritystä tunnistamaan kehityskohteensa. Tarkastelemme yrityksen myyntiä joko lukujen, prosessin tai asiakastyön tekemisen näkökulmasta. Yleensä sieltä paljastuu kehityskohde, jonka ratkaisemiseksi pyrimme löytämään tarvittavat keinot ja sopivat yhteistyökumppanit. Aina ulkopuolista apua ei kuitenkaan tarvita, LADECin liiketoimintakehittäjä Johanna Veikkolainen kertoo.

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

“Koska tuotevalikoimissa on hyvin vähän päällekkäisyyksiä ja tuotemerkit ovat vahvoja eri markkinoilla, Thermia ja Stiebel Eltron tuotemerkkien yhdistelmä auttaa varmistamaan yhdistetyn liiketoiminnan asemaa kilpailluilla Euroopan lämmitysmarkkinoilla. On suuri mahdollisuus päästä luomaan synergioita kehittämällä yhteisiä teknisiä alustoja ja ostoaktiviteetteja”, Chief Operational Officer Kai Schiefelbein Stiebel Eltronilta sanoo.