Press "Enter" to skip to content

Mökin myynti verotusarvolla

Myyntivoiton laskeminen

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Tornionjoesta löytyi muoviremmiin kuristunut lohi – kuva järkyttää sosiaalisessa mediassa: «Todella surullinen näky»

Perusparannuksesta koituneet kustannukset vähennetään myyntihinnasta. Samoin laajennusosasta tulleet kustannukset, joissa näyttää olevan myös perusparannus kustannuksia. Eli ihan kaikki kelpaa mitä olette satsanneet mökkiin. Kuluista kaikki kuitit pitää olla näytettäväksi tarvittaessa. Kannattaa katsella kokoon kaikki pienetkin naulapussin ostot. Mökin ostohintakin vähennetään myyntihinnasta, josta tositteeksi kauppakirja, kaikkien ostamisesta koituneiden kulujen kanssa. Kuten lainhuuto, kaupanvahvistus, mahdolliset välityspalkkiot, tontin lohkomisesta aiheutuneet kulut yms. 

Luovutusvoitto ja luovutustappio

Myyntihinta-lahjaverotusarvo= luovutusvoitto. Luovutusvoiton määrä lasketaan vähentämällä omaisuuden myyntihinnasta sen hankintahinta. Lahjaksi saadun ja sen jälkeen vähintään vuoden ajan omistetun omaisuuden hankintahinnaksi katsotaan sen lahjaverotuksessa käytetty lahjaverotusarvo. Lisäksi myyntihinnasta saadaan vähentää voiton hankkimiskulut, esimerkiksi myyntikulut. Näin lasketaan todellinen luovutusvoitto. 

Asiakaspalvelu

Olemme yli 80-vuotiaita ja haluaisimme nyt luopua omistamastamme perintömökistä. Meillä on kolme lasta, jotka ovat perheellisiä, hyvin asiansa hoitavia ja keskenään sovinnossa. Mikä on edullisin tapa jättää perintömökki heille? Emme välttämättä tarvitse rahaa.
Olemme kuulleet lahjatestamentista, mutta onko olemassa jokin edullisempi luopumisen tapa? Voimme myös myydä mökin, ja mökistä saatu kauppahinta jää sitten joskus heille.
– Länsirannalla

Ajantasaista tietoa ympäröivän yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeista saadaan

Lainaa on lyhennettävä säännöllisillä suorituksilla. Jos lainaa kuitataan lyhennetyksi velkojan antamilla verottomilla alle 4 000 euron lahjoilla, verottaja voi määrätä lahjaverot koko lainamäärästä. Samoin verottaja saattaa kiinnittää huomiota velallisen lainanmaksukykyyn, mikäli lainamäärä on suuri suhteessa velallisen tuloihin.

9.1.2012/VeroApu

Voittajan DNA.

Pääomatulosta maksetaan veroa valtiolle. Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon asti 30 %. Jos pääomatulojen määrä ylittää 30 000 euroa, ylimenevästä osuudesta maksetaan veroa 34 %. Verotettava pääomatulo määräytyy bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella. Pääomatulosta voidaan verotuksessa vähentää muun muassa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut.

Mikäli järjestelmänne ei luo verkkolaskuja

Puolustusvoimien Logistiikkalaitos
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta PVLOGLE 00370952029966100
1. Logistiikkarykmentti 1.LOGR 00370952029966400
2. Logistiikkarykmentti 2.LOGR 00370952029966500
3. Logistiikkarykmentti 3.LOGR 00370952029966600
Järjestelmäkeskus JÄRJK 00370952029966200
Logistiikkakoulu LOGK 00370952029966180
Räjähdekeskus RÄJK 00370952029960690
Sotilaslääketieteenkeskus SOTLK 00370952029910270

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. 25.5.2018 on alettu soveltaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, jonka tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille, eli asiakkaille, sekä antaa heille enemmän keinoja hallita henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi tietosuoja-asetus pyrkii vastaamaan digitalisaation ja globalisaation mukanaan tuomiin tietosuojakysymyksiin. Kansallinen tietosuojalaki täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

"Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 4.10.2010 ratkaisun KHO:2010:57, jossa on kyse siirtolapuutarhapalstan ostamisesta ja siitä, mikä osa kauppahinnasta katsotaan varainsiirtoveron perusteeksi. KHO linjasi ratkaisussaan, että varainsiirtovero voitiin määrätä vain kiinteistön käyttöä palvelevan rakennuksen osalta. Tämä linjaus ei vastannut vakiintunutta verotus- ja oikeuskäytäntöä.

Miksi valita meidät?

Kuolinpesässä voivat olla osakkaina eloon jäänyt puoliso, perilliset sekä yleistestamentinsaajat. Useimmiten leski on kuolinpesän osakas avio-oikeuden perusteella. Tällöin leski ei ole perillinen eikä peri vainajan omaisuutta. Avio-oikeuteen perustuva kuolinpesän osakkuus päättyy, kun lesken ja kuolinpesän välillä on toimitettu jäämistöositus. Vain tilanteessa, jossa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, on eloon jäänyt puoliso vainajan lakimääräinen perillinen.

Näin haet henkivakuutuskorvausta

Kuolemantapauksen perusteella lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin. Veron määrä on enintään 19 %. Henkivakuutuskorvausten verotusta koskee siirtymäaika 31.12.2017 asti ja siten vuoden 2017 aikana sattuneen kuolemantapauksen johdosta lähiomaisille maksetut henkivakuutuskorvaukset ovat perintöverotuksessa verovapaata tuloa 35 000 euroon asti ja puolisolle verovapaata on puolet tai vähintään 35 000 euroa korvauksen määrästä.

Kiinteistö voidaan muun omaisuuden tavoin myydä pätevästi omalle lapselleen. Tapana on kuitenkin, että kiinteistö myydään lapsille alle hinnan, joka kiinteistöstä saataisiin vapailla markkinoilla (kiinteistön käypä arvo). Jos omaisuus myydään lapselle liian suurella alennuksella, verotuksellisesti tulee kyseeseen lahjanluontoinen kauppa. Lahjanluontoinen kauppa aiheuttaa veroseuraamuksia kiinteistön ostavalle lapselle sekä myös kiinteistön myyjälle.