Press "Enter" to skip to content

Mml lomakkeet

Kiinteistöjen ja huoneistojen omistus ja panttaus

Yksityistierekisterissä olevien teiden sijainti selviää kiinteistörekisterikartasta. Kiinteistörekisteristä käy ilmi, minkä kiinteistöjen alueella yksityiset tiet kulkevat. Sen sijaan kiinteistö- ja yksityistierekisteristä ei pidetä yllä tietoa siitä, millä kiinteistöillä ja muilla tien käyttäjillä on oikeus käyttää tietä. Tieto tieosakkaista on tiekunnalta.

Tietoa maanmittauslaitoksesta

Mikäli yksittäisen tieoikeuden haltija päättää luopua tarpeettomasta tieoikeudestaan, hän voi tehdä siitä ilmoituksen Maanmittauslaitokselle, jossa kiinteistörekisterinpitäjä poistaa tieoikeuden. Mikäli tieosakkaat ovat tehneet sopimuksen tiekunnan perustamisesta, lakkauttamisesta, tiekuntien yhdistämisestä tai jakamisesta, sopimus voidaan toteuttaa ja merkitä kiinteistötietojärjestelmään kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.

Digiroadin toimintamalli

Lainvoimaiset tieoikeudet ja päätökset tiekunnista merkitään kiinteistörekisteriin, kiinteistörekisterikartalle ja yksityistierekisteriin, jotka ovat osa kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Tieosakkaiden on huolehdittava siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, tehdään ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Yksityistiet

Suomessa on noin 50 000 yksityistietä, joiden hallinnointia varten on perustettu tiekunta. Kiinteistöjen yhteisiä alueita on lähes yhtä paljon, noin 45 000. Parikymmentätuhatta yhteistä aluetta on järjestänyt hallintonsa, ja niille on vahvistettu säännöt. Maanmittauslaitos, useat viranomaiset, yksityiset kansalaiset ja monet muut tahot tarvitsevat tietoja siitä, keneen täytyy ottaa yhteyttä yksityistietä ja yhteistä aluetta koskevissa asioissa. Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmässä pidetään yllä tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystietoja. 

Lomakkeet ja asiointipalvelut löydät suomi.fi:ssä

Maanmittauslaitos.fi-sivuston rinnalla palvellut kirjaamisasiat.fi-sivusto lakkaa toimimasta 15.11.2010, jonka jälkeen tietoja ylläpidetään vain maanmittauslaitos.fi-sivustolla. Kirjaamisasiat-sivusto toimi väliaikaisena palveluna kirjaamisasioiden siirtyessä Maanmittauslaitokseen vuoden 2010 alusta. Maanmittauslaitoksen internet-sivujen uudistuksen yhteydessä kirjaamisasioiden verkossa olevia palveluita on laajennettu asiointipoluilla ja rakennetta muutettu käytettävämmäksi.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä suoritetaan asiakkaan tilauksesta rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Mittauksen toimitusaika on 1-2 viikkoa tilauksesta. Sijaintikatselmus suoritetaan asiakkaan tilauksesta, kun rakennuksen sokkelin kulmat ovat nähtävissä ja sokkeli on joltain osin yläpinnassaan. Rakennusluvassa vaadittu maastoonmerkintä ja sijaintikatselmus laskutetaan rakennusluvan yhteydessä.

Toimitettavia tietoja ovat; tiedot pysyvistä painorajoituksista sekä tiedot liikenteen kielloista ja rajoituksista (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty) ml. mahdolliset lisäkilvet (esim. tonteille ajo sallittu). Lisäksi tulee toimittaa kopio kunnan suostumuksista em. merkkeihin. Tiedot tulee toimitaa myös tapauksessa, että tiellä ei ole mitään rajoituksia.

Jos muutokset koskevat ohjausryhmän kokoonpanoa, on esityksestä käytävä ilmi, mitä muutoksia esitetään ja että kaikki ohjausryhmän jäsenet, sekä entiset että uudet, suostuvat niihin. Tämä osoitetaan ensisijaisesti allekirjoituksin. Mikäli allekirjoitusten saaminen on esim. välimatkojen vuoksi kohtuuttoman hankalaa, on sähköpostivahvistus riittävä. Esityksessä tulee olla kaikkien siinä mainittujen ohjaajien nimi, nimike, työpaikka ja sähköpostiosoite. Pääohjaaja on hyvä mainita erikseen.

Mamsellin toimipaikkojen yhteystiedot

Paikkatietoalustan aineistohakupalvelun käyttö on avointa kaikille käyttäjille. Oikeudet muiden palvelujen käyttöön voidaan myöntää tietoa tuottaville viranomaisille ja muille tiedontuottajille. Käyttöoikeuden myöntää Maanmittauslaitos ja sitä haetaan sähköisellä lomakkeella. Palvelun käyttö edellyttää evästeiden hy-väksymistä. Evästeitä käytetään käytön seurantaan ja sen avulla palvelun kehittämiseen.

Maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituksia, ylläpitää kiinteistöjen tietoja, tuottaa kartta-aineistoja, huolehtii lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehittää tietojärjestelmiä sekä edistää paikkatietojen tutkimusta. (www.maanmittauslaitos.fi)

Aiemmin projekteihin liittyviä hallinnollisia dokumentteja ja raportteja tehtiin Office-työkaluilla. Tämä tarkoitti paljon kopiointia ja saman asian kirjoittamista eri dokumentteihin. Thinking Portfoliossa Maanmittauslaitoksen käyttäjäkuntaa on ilahduttanut erityisesti selkeys siitä, kun sisältö tulee yhdestä lähteestä lopullisesta käyttötarkoituksesta huolimatta, ja samalla kun työmäärä vähenee, myös virheiden mahdollisuus pienenee.

Murupolku

Kuolinpesän muuttaminen metsäyhtymäksi ei kannata mielestäni yleensä ainakaan silloin, jos pesällä on useampia tiloja. Kun yhteisomistus aikanaan purkaantuu, niin on useampia vaihtoehtoja toteuttaa jako ilman mahdollisia veroseuraamuksia. Jos on perustettu yhtymä, niin kaikki osakkaat omistavat jokaisesta tilasta saman suuruisen osan, joita joudutaan sitten vaihtamaan veroseuraamuksin. Näin olen ymmärtänyt.

TÄYTÄ ALLA OLEVA LOMAKE, NIIN OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ

Sama tarjoaja ei siis voi tulla valituksi testausta, asiantuntijapalveluita eikä tietovarastoja koskevien osa-alueiden tarjoajaksi, mikäli se on tullut valituksi tarjoajaksi kokonaistoimituksen ja/tai ohjelmoinnin osa-alueille, ja sama toisinpäin. Jos tarjoaja on tehnyt hakemuksen näiden sääntöjen vastaisesti, niin osallistumishakemuksista huomioidaan ensisijaisesti osa-alueelle 1, Kokonaistoimitus ja osa-alueelle 2, Ohjelmointi tehdyt hakemukset.

Toimitettavia tietoja ovat; tiedot pysyvistä painorajoituksista sekä tiedot liikenteen kielloista ja rajoituksista (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty) ml. mahdolliset lisäkilvet (esim. tonteille ajo sallittu). Lisäksi tulee toimittaa kopio kunnan suostumuksista em. merkkeihin. Tiedot tulee toimitaa myös tapauksessa, että tiellä ei ole mitään rajoituksia.

Mediasuosikit

MLL:ssa pohditaan kiusaamista kokeneiden nuorten ryhmien perustamista. Ryhmien tarkoitus on tarjota mahdollisuus keskustella kokemuksista aikuisten ohjaajien ja muiden samaa kokeneiden kanssa. Ryhmät toimisivat tietyn ajan, esimerkiksi 8 verkkotapaamista ja keskustelufoorumi. Ryhmiin ilmoittauduttaisiin aikuiselle ohjaajalle huoltajan luvalla. Ryhmässä ei tarvitsisi toimia omalla nimellään.

Syksy on tulossa, minkä voi havaita sekä luonnossa että muussakin maailman menossa. Hallitus pui valtion taloustilannetta budjettiriihessään ja esitti joukon toimenpiteitä, joilla taloutta on tarkoitus ohjata paremmalle uralle. Ainakin muutamat niistä tuntuvat ikäviltä suoraan yksityisen ihmisen näkökulmasta ja osa vaikuttaa elämään epäsuoremmin. Osasta ei tunnu vielä kukaan osaavan varmasti sanoa, mitä ne tarkoittavat käytännössä. Joka tapauksessa lähivuosina panostetaan lähinnä talouden alamäen kääntämiseen ylämäeksi.