Press "Enter" to skip to content

Miten kuolinpesän auto myydään

Kuolinpesään kuuluvan ajoneuvon myyminen

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen yhteydessä on laadittava perukirja, jota tarvitaan lähinnä perintöverotusta varten. Mikäli ajoneuvo aiotaan myydä ennen perunkirjoituksen pitoa, kuolinpesän osakkaiden on hankittava sukuselvitys osakkaiden selvittämiseksi sen rekisteröintiä varten. Sukuselvitys muodostuu vainajan kotipaikkojen seurakunnista tai rekisteritoimistoista hankittavista virkatodistuksista. Sukuselvitys on hyväksyttävä todiste vain perunkirjoituksen toimittamiseen saakka.

Kuolinpesän nimissä olevan auton myynti

Auto luovutuksessa käytetään rekisteröintitodistuksen II osaa (ilmoitusosa) tai sähköistä varmennetta. Myyjä voi luoda varmenteen Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) verkkosivuilla. Lisäksi tulisi täyttää luovutuskirja, joka on myös ladattavissa sähköisesti Trafin verkkosivuilta. Luovutuskirjaa voi käyttää myös kauppakirjana, mutta mikään ei myöskään estä laatimasta tämän lisäksi erillistä kauppakirjaa auton myynnistä.

Täsmätietoa verotuksesta

Jos perintöverotus toimitetaan perukirjan arvon perusteella, auton myynnistä saadaan luovutusvoittoa ja voitto verotetaan. Yleensä silloin, kun perittyä omaisuutta on myyty ennen perintöverotuksen toimittamista, perukirjan arvon sijasta perintöverotuksen perusteena käytetään myyntihintaa. Koska luovutusvoiton vero on yleensä korkeampi kuin perintövero, perilliset hyötyvät perintöverotusarvon nostamisesta.

Perukirja on erittäin tärkeä jäämistöasiakirja. Se ei ole vain veroilmoitus perintöveroja varten tai omaisuus- ja velkaluettelo.
Kuolinpesän omaisuuden myyntiä edes pesän osakkaalle ennen perunkirjoituksen pitämistä kannattaa harkita todella tarkkaan ja tiedostaa kaupan riskit. Isoja kauppoja ei kannata ainakaan tehdä. Kauppa voi käydä pätemättömäksi. Esimerkiksi mahdollisen testamentin, velkojen tai uuden perillisen vuoksi toimenne on riskialtis.

Varaton kuolinpesä, auton myynti ja ajoneuvovero

Jos myyt auton olet ns. ottanut pesästä perintöä ja isäsi velat siirtyisivät sinun maksettavaksesi. Eli jos auton myynnistä saatava raha on suurempi kuin velat, voitat, jos päinvastoin aiheutat itsellesi velkaa. Maksamattomat ajoneuvoverot pitää sinun maksaa, jos myyt auton. Auton myynnin on siis katettava muut pesän velat ja ajoneuvovero, jotta kannattaisi myydä. Jos pesässä on velkaa niin paljon että pesän varat eivät riitä kattamaan kaikkea, älä ota pesästä YHTÄÄN mitään ja ilmoita ettet vastaanota perintöä, niin velat jäävät kuolinpesään eivätkä siirry sinun maksettavaksesi.

Miksi valita meidät?

Kuolinpesässä voivat olla osakkaina eloon jäänyt puoliso, perilliset sekä yleistestamentinsaajat. Useimmiten leski on kuolinpesän osakas avio-oikeuden perusteella. Tällöin leski ei ole perillinen eikä peri vainajan omaisuutta. Avio-oikeuteen perustuva kuolinpesän osakkuus päättyy, kun lesken ja kuolinpesän välillä on toimitettu jäämistöositus. Vain tilanteessa, jossa vainajalta ei jäänyt rintaperillisiä, on eloon jäänyt puoliso vainajan lakimääräinen perillinen.

Läheisen kuoleman tullessa kohdalle kannattaa keskittyä surutyöhön, sillä vakuutusasioiden hoitamisella ei ole kiire. Tieto henkilön kuolemasta tulee Ifiin suoraan Väestörekisterin kautta, ja vainajan nimissä olevat vakuutukset siirtyvät kuolinpesän nimiin. Kuolinpesän osakkaat voivat hoitaa kuolinpesän vakuutusasioita yhdessä tai valtuuttamalla kuolinpesälle asioidenhoitaja.

Kuolinpesässä päätökset on tehtävä yhdessä ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden on oltava halukkaita myymään asunto. Tämä kannattaa selvittää ennen asunnon myyntiin laittamista. Myös kiinteistönvälittäjän kanssa tehtävään toimeksiantosopimuksen tarvitaan kaikkien osakkaiden allekirjoitus. Jos kuolinpesän osakkaita on paljon, turvallisinta on hankkia kaikilta osakkailta etukäteen valtakirja asunnon myyntiin.

Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen.

Edunvalvoja ei saa ilman maistraatin lupaa pantata päämiehen omaisuutta lainan vakuudeksi. Omaisuuden pantiksi luovuttaminen ja muu panttioikeuden perustaminen on luvanvaraista. Luvanvaraisuus koskee sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Muutos lainaehdoissa vaatii uuden panttausluvan, mikäli ehtoja muutetaan päämiehen vahingoksi. Lupaa ei myönnetä yleispanttaukseen.

Olet lukenut maksutonta artikkelia.
Haluaisitko lukea lisää?

3. Kun kaupat on sovittu, ostaja maksaa ensin jäljellä olevan velan määrän rahoitusyhtiöön ja sitten loput kauppahinnasta sinulle. Muista kysyä jäljellä olevan velan määrä uudelleen rahoitusyhtiöstä, mikäli rahoitusyhtiön antama edellinen jäljellä olevan velan voimassaolopäivä on ylittynyt tai mikäli olet lyhentänyt auton velkaosuutta myyntiaikana.

Avioliiton päättyessä eroon tai kuolemaan puolisoiden kesken toimitetaan ositus, ellei puolisoilla ole avioehtoa, jonka nojalla puolisoilla ei ole avio-oikeutta mihinkään toistensa omaisuuteen. Osituksessa verrataan toisiinsa puolisoiden avio-oikeuden alaisia netto-omaisuuksia. Netto-omaisuus lasketaan siten, että puolison omista varoista vähennetään omat velat. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava aviopuoliso joutuu luovuttamaan vähemmän omistavalla tasinkoa, jotta puolisoille jäisi osituksen jälkeen yhtä paljon avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Uskotun miehen tehtävää ei kannata pelätä

Toimin itse ensimmäistä kertaa uskottuna miehenä vuosia sitten ukkini perunkirjoituksessa. Minut valittiin tehtävään sen takia, koska olin juuri päässyt sisään Tampereen Teknilliseen Yliopistoon lukemaan tuotantotaloutta (eli minulla piti olla jonkinlainen käsitys taloudesta). Todellisuudessa minulla ei ollut vielä lainkaan käsitystä yhtään mistään ja uskottuna miehenä toimiminen pelotti hieman.