Press "Enter" to skip to content

Mitä maksaa hallinnanjakosopimus

Asiakkaille

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Hallinnanjakosopimuksella tarkoitetaan kiinteistön yhteisomistajien keskinäistä sopimusta kiinteistön hallinnasta. Tämä tarkoittaa, että osaomistajat määrittelevät sopimuksessa hallinnassaan olevan osan sekä maa-alueesta että rakennuksesta. Sopimuksessa ei siis sovita omistussuhteista, vaan siitä, mitä aluetta kukin osuuden omistaja hallitsee. Hallinnanjakosopimukselle ei ole rajoituksia, joten se voi kattaa yli kymmenenkin rakennuspaikkaa. Hallinnanjakosopimusta voidaan muuttaa vapaasti toisten osapuolten suostumuksella. 

Riita 5 700 eurosta vei osakkaat oikeuteen ja taloyhtiön konkurssiin – ”Jos olet ostamassa paritaloa, älä ihmeessä osta sitä ennen kuin…”

Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.” Kuntotarkastuksessa havaitut virheet on kirjattava kauppakirjaan. Mikäli vastuuta halutaan rajoittaa havaittujen virheiden osalta, kauppakirjaan voidaan kirjata vastuunrajoituslausekkeita.

Tontin lohkominen

Arviokäynti on asunnonvaihtoprosessin ensimmäinen askel. Kun kutsut välittäjän arviokäynnille, hän laatii kodistasi perustellun hinta-arvion sekä kertoo kodin myyntinäkymistä. Arviokäynti ei vielä sido mihinkään, ja usein asunnon myyjä saattaakin pyytää arvion muutamalta eri välittäjältä ennen toimeksiantosopimuksen solmimista.

Kiinteistö yhteisessä omistuksessa – tarvitaanko hallinnanjakosopimus?

Jos kiinteistöä ei haluta tai voida jakaa useammaksi pienemmäksi kiinteistöksi, voidaan kiinteistön alueiden ja rakennuksien hallinnasta solmia omistajien kesken hallinnanjakosopimus. Hallinnanjakosopimus voi koskea määräosin omistettua tilaa tai tonttia, siitä luovutettua määräalaa ja kirjaamisvelvollisuuden alaista vuokra- tai muuta käyttöoikeutta. Osapuolet voivat sopia esimerkiksi alueen ja rakennusten yhteis- tai yksityiskäytöstä, rakentamisesta, jätehuollosta ja hallinta-alueiden rajoista.

Oman asunnon luovutusvoitto – määräalan ja määräosan luovuttaminen

Tässä ohjeessa käsitellään kiinteistön määräalan ja määräosan luovutuksen verokohtelua tilanteissa, joissa omistettu kiinteistö myydään joko kokonaan tai osissa vaiheittain. Ohjeessa otetaan kantaa erityisesti siihen, soveltuuko oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapaussäännös kaikkiin luovutuksiin, joissa kiinteistö luovutetaan useammassa määräosassa lähekkäisillä luovutuksilla eri ostajille, kun luovutuskohdetta koskee hallinnanjakosopimus. Ohjeessa ei käsitellä metsäkiinteistöjen luovutuksia.

Verotusyhtymällä tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön muodostama yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on kiinteistön käyttö, viljely tai vuokraus. Yhtymän osakkaana voi olla luonnollisia henkilöitä ja yhteisöjä. Verotusyhtymiä kutsutaan niiden toiminnan luonteen mukaan maatalous-, kiinteistö- tai metsäyhtymiksi.

Olen ammatini puolesta tutustunut moneen paritaloasukkaaseen ja sen voin sanoa, että älkää ikinä lähtekö paritaloon asumaan, oli se toinen osapuoli vaikka kuinka sukulainenkin. Riitaa tulee 99%:n varmuudella. Tässä ei riitä palstatila kirjoittaa niitä hulluuksia mitä olen nähnyt ja kuullut töitteni lomassa.

Kun talo on valmis, rakentamisvaiheen vakuus vapautetaan. Vapauttamisesta päättävät taloyhtiön hallitus ja osakkaat eli asunnonostajat. Heiltä pyydetään siihen kirjallinen suostumus. ”Tässä täytyy sekä osakkaiden että heidän valitsemansa hallituksen olla tarkkana. Rakennus pitää tarkastaa ennen suostumuksen antamista”, Marianne Palo korostaa.

Ota yhteyttä

Yhteisomistuslain mukaan yhteisomistajalla on oikeus saada erotettua omansa yhteisestä esineestä jakamalla. Mikäli jakaminen ei ole mahdollista tai se aiheuttaisi suhteettoman suuria kustannuksia, oikeudella on mahdollisuus määrätä esine tai kiinteistö myytäväksi. Yhteisomistusta tehtäessä laaditun hallinnanjakosopimuksen perusteella kukin osaomistaja voi halutessaan myydä osuutensa haluamalleen taholle.

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa asuinhuoneistoiksi. Osakkaat omistavat asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat tietyn osan hallintaan. Asunto-osakeyhtiön nimissä voidaan hallinnoida mitä tahansa talotyyppiä, myös rivitaloja ja omakotitaloja.

Kiinteistön yhteisomistajat voivat tehdä keskinäisen sopimuksen kiinteistön hallinnasta. Sopimuksen etuna on, että se tuo selvyyttä ja vakautta osapuolten keskinäisiin oikeussuhteisiin tilanteissa, joissa kiinteistöä ei haluta tai voida lain mukaan jakaa. Samalla voidaan sopia kiinteistön hoidosta ja kiinteistön kustannuksista sekä niiden jakautumisesta yhteisomistajien kesken sekä muista yhteisen kiinteistön käytön kannalta keskeisistä kysymyksistä.

Ota yhteyttä

Varainsiirtoverovapauteen liittyy ehto, että ostettavaan asuntoon on muutettava puolen vuoden sisällä kaupanteosta. Näin pyritään estämään ensiasunnon hankkiminen sijoitusasunnoksi. Jos ensiasunnoksi hankkii vuokratun kohteen, riittää jännitettävää: muuttaako vuokralainen ajoissa pois? Jos vuokralainen vitkastelee eikä omistaja pääse muuttamaan asuntoonsa puolessa vuodessa, verottaja harkitsee tapauskohtaisesti varainsiirtoveron perimisestä. 

Sidebar extra menu

Kiinteistönvälitysliikkeisiin kohdistuva uutisointi ei usein ole kaikkein imartelevinta. Usein myös kuulee puhuttavan, miten kiinteistönvälitysliike vain ottaa palkkionsa eikä vastaa kuitenkaan lainkaan kaupan virheistä. Välitysliike ei olekaan vastuussa myytävän kohteen ominaisuuksista myyjää vastaavalla tavalla. Mistä kiinteistönvälittäjä sitten vastaa ja mistä asiakas maksaa palkatessaan välitysliikkeen?

Tilastokeskus uutisoi vanhojen omakotitalojen hinnan romahtaneen pääkaupunkiseudulla. Olin jo kirjoittaa, että tästä taas näkyy, ettäomakotitaloista halutaan kerrostaloihin ratikkaverkon äärelle, sillä Kalliossa asuntojen hinnat eivät todellakaan ole laskeneet. Sitten punainen varoituslamppu syttyi entisen tilastotieteilijän päässä: onkohan Tilastokeskus julkaissut uutisankan? Tai lehdet, jotka ovat tulkinneet tilastoa asiantuntemattomasti.