Press "Enter" to skip to content

Mitä kiinteistötunnus kertoo


970/1996

Kiinteistötoimituksessa muodostetuille kiinteistöille ja muille rekisteriyksiköille annetaan uusi kiinteistötunnus. Jos lohkomisen emäkiinteistö on yhteinen alue tai muu kiinteistö kuin tila, emäkiinteistön tunnus annetaan kantakiinteistölle. Kun kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen tai osa sanotusta osuudesta muodostetaan tilaksi tai siirretään toiseen kiinteistöön, luovuttavan ja vastaanottavan kiinteistön tunnusta ei muuteta.

Murupolku

Metsätilojen arvioita ei voi tehdä metsäsuunnitelmien pohjalta, vaan kohde on aina käytävä arvioimassa paikan päällä. Tämä siksi, että metsäsuunnitelma tiedot saattavat olla virheellisiä hakkuista ja hoitotöistä johtuen ja suunnitelman jälkeen tapahtunut kasvu tulee myös huomioida arviossa. Metsäsuunnitelma on tilan hakkuu- ja hoitosuunnitelma ja sitä ei ole alun alkaenkaan laadittu tila-arvion vaatimalla tarkkuudella.

Lehdet

Kiinteistörekisteriotteesta käy puolestaan ilmi tilaan kohdistuvat rasitteet.Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapurilla on oikeus kulkea omalle tontilleen sinun tonttisi läpi kulkevaa tietä pitkin. Rekisteriotteeseen kirjattu oikeus vastaavasti kertoo, että sinulla on oikeus käyttää naapurin puolella kulkevaa tietä. Rasitteet ovat usein tienkäyttöön liittyviä, mutta voi niitä olla muitakin, esim. venepaikka- tai vedenotto-oikeus.

Ostamassa, myymässä tai vuokraamassa? Löydä arvokkaita vinkkejä asumiseen.

Olennaiset asiakirjat ostajan kannalta ovat kiinteistörekisteriote sekä lainhuuto- ja rasitustodistukset, jotka ovat myös kiinteistön kauppakirjan liitteinä. Näihin asiakirjoihin tulee ehdottomasti tutustua rauhassa etukäteen, eikä kiireessä kaupantekotilaisuudessa. Allekirjoittamalla kauppakirjan ostaja vakuuttaa tutustuneensa asiakirjoihin. Myöhemmin on hankala lähteä vetoamaan virheenä seikkaan, joka ilmenee kauppakirjan liitteistä.

Kiinteistökauppojen teko vaatii myyjältä useiden erilaisten asiakirjojen hankkimista ja laatimista. Kiinteistökaupat on mahdollista hoitaa itse, mutta varmimmin paperisota hoituu kiinteistönvälittäjän avulla. Erityisesti kauppakirjan laatiminen on paras jättää ammattilaisille, sillä vain maakaaren muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.

Kiinteistöä myytäessä tarvitaan monia asiakirjoja ja selvityksiä, joista ostajalle selviävät olennaiset tiedot myynnin kohteesta. Välittäjän kautta tehdyissä kiinteistökaupoissa voit itse huokaista helpotuksesta, sillä asiakirjojen hankkiminen kuuluu kiinteistönvälittäjän tärkeimpiin tehtäviin. Tarkista tästä muutama esimerkki siitä, mitä asiakirjoja ostajan on hyvä saada nähdäkseen ennen lopullisen ostopäätöksen tekoa.

Asiakaspalvelumme antaa puhelimitse neuvontaa asioissa jotka koskevat karttoja ja paikkatietoja, maanmittaustoimituksia sekä kiinteistöomistusta ja kiinteistöjen kiinnittämistä. Puhelimitse saa myös maksutta tietopalvelua Maanmittauslaitoksen ylläpitämistä rekistereistä kuten Kiinteistörekisteristä sekä Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Puhelimitse voi tilata erilaisia tuotteita kuten karttoja, rekisteriotteita ja todistuksia.

Jotta yksi elämäsi suurimmista projekteista sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, olemme koonneet sivuillemme runsaasti rakennuspuuhiasi helpottavia vinkkejä ja ohjeita. Sivujemme lisäksi myös liittymispalvelupalvelumme asiantuntijat tarjoavat osaamistaan niin sähköön, veteen kuin lämmitykseenkin liittyvissä asioissa.

4 Maapohjan tiedot

Verohallinto lähettää vuoden 2017 kiinteistöverotuspäätökset maaliskuussa 2017. Verotuspäätökseen on merkitty veronalaiset kiinteistöt, niiden arvot ja kiinteistöveron määrä sekä veroprosentti, jonka mukaan vero on laskettu. Verotuspäätökseen liittyy selvitysosa, jossa on verotusarvon ja kiinteistöveron laskentaan vaikuttavat tarkemmat tiedot. Kiinteistöt on yksilöity kiinteistötunnuksella. Selvitysosaan on merkitty koko kiinteistön tiedot. Vero on kuitenkin määrätty vain osuuttasi vastaavasta kiinteistön ja rakennuksen verotusarvosta.

Kiinteistökaupassa oikaisulla viitataan virheen korjaamiseen. Kiinteistönkaupassa on virhe, jos ostajalla on virheellinen käsitys, jostain kiinteistön ominaisuudesta ja myyjä on jättänyt tämän käsityksen oikaisematta. Virheellisen käsityksen on täytynyt vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön. Virheellinen käsitys on myös voinut olla seikka, joka estää ostajaa käyttämästä tai vallitsemasta kiinteistöä aiotulla tavalla.

Omakotitalon osto on kiinteistökauppaa

Vaikka omakotitalo voi olla osakeyhtiömuotoinen, suurin osa suomalaisista omakotitaloista on kiinteistömuotoisia. Kiinteistön kauppaan sovelletaan Suomen lain maakaarta. Siksi omakotitalon myynti ja osto eroaa siis selkeästi asunto-osakkeen kaupasta.  Kiinteistön ostajan tuleekin olla hyvin kartalla siitä, miten prosessi etenee ja mitä asioita on syytä huomioida.

Alueella on tyhjiä, yksityisten omistamia tontteja vain muutama ja muuten alue on yksityisten omistamaa kaavoittamatonta metsää, peltoa tai kunnan puisto aluetta. Vuosien saatossa muutamia tontteja Pirkkalassa tuli myyntiin Etuovi.com tai vastaan palvelun kautta, mutta ongelmaksi muodostuivat a. sijainti b. rakennusmääräykset (harjakatto, rintamamiestalotyyli säilytettävä, puuverhoilu jne.) ja c. tontin hinta. Tonttien hinnat ovat Pirkkalassa nimittäin räjähtäneet käsistä.

Aiheen kuvastoartikkelit

Hallituksen kokous on taloyhtiön hallituksen jäsenten yhteinen kokous, jossa päätetään taloyhtiön asioista. Yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus tapaa ensimmäistä kertaa niin sanotussa järjestäytymiskokouksessa, jossa valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja päätetään, miten kokoukset kutsutaan koolle. Yleensä puheenjohtaja kutsuu hallituksen kokouksen koolle tarvittaessa. Kaikilla hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin. Pääsääntöisesti myös isännöitsijällä on läsnäolo-oikeus, mutta hän ei voi äänestää, ellei hän ole samalla myös hallituksen jäsen

Omakotitalon hinta määräytyy ennen kaikkea sijainnin perusteella. Talo kaupungin arvoalueella voi maksaa kymmenkertaisesti maaseudulla sijaitsevaan samanlaiseen taloon verrattuna. Vasta tontin sijainnin ja koon jälkeen tulevat rakennuksen koko, tilaratkaisut, tyyli, kunto, ikä, energiataloudellisuus ja muut ominaisuudet. Mitä vanhempi talo, sitä vähemmän itse rakennuksella on arvoa.

Kuntaliitto-konsernin verkkopalvelut

Kuntalain viestintää ja tiedottamista koskevien säännösten voimaantulo aiheuttaa muutostarpeita kunnissa ja kuntayhtymissä omaksuttuihin tiedottamiskäytäntöihin, kuten esityslistojen ja pöytäkirjojen julkistamiseen verkossa. Kunnilla ja kuntayhtymillä on aiemmankin kuntalain ja hallintolain perusteella ollut aktiivinen tiedottamisrooli mm. kunnassa vireillä olevista yleistä mielenkiintoa herättävistä asioista.