Press "Enter" to skip to content

Metsätilan myynti

Tilavahti valvoo puolestasi

Kauppa luovutustapana sopii lähisukulaistenkin kesken hyvin tilanteisiin, joissa luopujat tarvitsevat metsätilasta rahaa (esimerkiksi asunnon hankintaan) tai tilanteisiin, joissa tavoitteena on saada metsävähennyspohjaa uusille omistajille. Jos metsätila on runsaspuustoinen ja sillä on lähivuosina hyvät hakkuumahdollisuudet, voi uusi omistaja hyödyntää metsävähennystä omassa verotuksessaan myymällä puuta. Samoin kauppa on usein sopiva omistajanvaihdostapa tilanteissa, joissa perheen metsiä ei jaeta kaikille lapsille, vaan ne siirtyvät vain yhdelle lapselle.

Metsätilan myynti luotettavasti ja kuluttomasti!

Helpoin, turvallisin ja kannattavin tapa myydä metsätila on tehdä se suoralla kaupalla suomalaiselle metsätalouden asiantuntijalle. Kun myyt tilasi meille, ei kaupasta koidu sinulle kuluja ja tiedät, että hoidamme metsääsi huolella myös tulevaisuudessa. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Hintatarjouksen pyytäminen ei vielä sido sinua mihinkään, eikä siitä aiheudu kuluja.

Metsätilan myymisestä peritään luovutusvoittoveroa silloin, kun myynnistä syntyy luovutusvoittoa. Pitkään omistetun metsän luovutusvoitto tai -tappio lasketaan hankintameno-olettaman avulla. Myyntihinnasta vähennetään 40 prosentin suuruinen hankintameno-olettama tai todellinen hankintameno silloin, kun metsä on omistettu yli 10 vuotta. Alle 10 vuotta omistetun metsän kohdalla käytetään 20 prosentin hankintameno-olettamaa tai todellista hankintamenoa.

Myyntivoittoa laskiessa pitää oikean eurokertoimen lisäksi huomioida myös inflaatio. Jos ostohinta on ollut 160 000 markkaa vaikka vuonna 2000 niin se on inflaatio huomioiden nykyrahassa noin 34 300 euroa. Jos kauppa on tehty 1990 niin nykyrahassa hinta on ollut noin 41 200 euroa. Eli tuolta se tulee että jos myyt sen 100 000 eurolla nyt niin siinä on silloin voittoa noin 58 800 – 65 700 euroa riippuen siitä minä vuonna metsätila on ostettu. Eli näin tulee se että verojen laskeminen 60 000 euron myyntivoitosta on ihan oikein.

Polku omaan metsään

Jos myyt metsätilan ja olet käyttänyt metsävähennystä, niin ne lisätään kauppahintaan. Sitten katsotaan, että mikä oli hankintameno. Jos peritty, niin perintöveroarvo. Jos ostettu, niin sitten hankintamenohan on ostohinta lisättynä varainsiirtoverolla ja muilla ostokuluilla. Mahdollisella metsävähennyksellä lisätyn kauppahinnan ja hankintamenon erotus on sitten voittoa tai tappiota.

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Vaikka olisit käyttänyt metsävähennyksen tai osan metsävähennyspohjasta puun myyntitulon verotuksessa, ei metsävähennyksenä käytettyä määrää lisätä luovutusvoittoon silloin, kun luovutukseen soveltuu sukupolvenvaihdoshuojennus. Todettakoon, että ostajalle muodostuu metsävähennyspohja metsämaan hankintahinnan perusteella. Metsämaan hankintahintaan sisältyvät myös hankintaan välittömästi sisältyvät menot, kuten varainsiirtovero tai esimerkiksi lainhuudatus- ja lohkomiskulut.

Metsätalouden käyttöomaisuuden hankintamenoja ja niistä tehtäviä poistoja seurataan metsätalouden muistiinpanoissa hyödykekohtaisesti. Metsätalouden hyödykkeiden myynneistä muodostuva luovutusvoitto tai luovutustappio lasketaan myös hyödykekohtaisesti. Nämä tiedot ilmoitetaan metsänomistajan esitäytetyn veroilmoituksen yhteydessä joko OmaVerossa tai lomakkeella 9 (Luovutusvoitto ja -tappio).

Tunnen monia metsätilojen ostajia, olen heidän metsissään vieraillut ja paljon heidän puun tuottamisen taidoistaan oppinut. Metsätilojen ostajat istuttavat usein itse taimet hakkuuaukoille, ruiskuttavat roskakasvuston pientä tainta tukahduttamasta, pärryyttävät uutterasti raivaussahaa, lihottavat lannoitteilla puitaan tukeiksi, havaitsevat hirvituhon ja ilmoittavat sen korvausta varten.

Metsä Group ja OP-Kiinteistökeskus tekevät yhteistyötä metsätilojen välityksessä. Tällä sivulla näytetään OP-Kiinteistökeskuksella (OPKK) välitettävänä olevat metsätilat. Myynnissä olevien tilojen sijainti on merkitty alla olevaan karttaan. Voit myös katsella tiloja rullaamalla sivun vasemmalla puolella esitettyä listausta tiloista. Kun valitset kiinnostavan metsätilan tarkasteluun, siirryt OPKK:n verkkosivuille. OPKK vastaa tarkempiin, myynnissä oleviin tiloihin liittyviin kysymyksiin. Yhteystiedot löytyvät tilatietojen yhteydestä.

Metsätilan sukupolvenvaihdokseen liittyy sekä taloudellisia kysymyksiä että monipuolista juridiikkaa. Jokainen sukupolvenvaihdos on yksilöllinen tapahtuma, jonka yhteydessä on tapauskohtaisesti mietittävä parhaiten sopivat menettelytavat. Parhaan avun saat käyttämällä UPM:n asiantuntijaa, joka hallitsee vero- ja lakikysymykset sekä metsätalouden.

Metsätilan myynti voi olla hyvä ratkaisu perikunnille

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Perunkirjoituksessa tulee arvioida metsän ja tietenkin muunkin omaisuuden arvo. Verottaja määrää tätä arvoa apuna käyttäen perintöveron. Jos kuolinpesästä kukaan ei halua metsää itselleen eikä aloittaa sen hoitoa, voidaan metsä myydä. Mikäli kuolinpesä ei myy metsää lähiomaiselle, joudutaan maksamaan luovutusvoittoveroa. Sitä varten lasketaan myytävän metsän hankintameno. Koska kuolinpesä myy metsän vieraalle, voidaan kauppasummasta vähentää hankintameno ja kaupan kulut. Erotus on luovutusvoittoa, josta tulee maksaa luovutusvoittoveroa.

Suomi on pitkä maa etelästä pohjoiseen ja puuston tilavuuskasvu laskee merkittävästi siirryttäessä etelästä pohjoiseen. Muodostin alla olevan kartan Metlan / Maanmittauslaitoksen yhteistyönä syntyneistä lukuarvoista wikipediasta löytyneen maakuntakartan päälle. Ympyrässä olevat luvut kuvaavat hyvän metsänhoidon mukaisesti kasvatetulle metsällä odotettavaa tilakohtaista kasvua (m3/ha/v). Esimerkiksi Pohjois-Savossa olevalle 30 hehtaarin tilalle on muodostuu keskimäärin 162 kuutiota puuta vuodessa, kun Kainuussa vastaavalle tilalle voi odottaa 78 kuutiota puuta vuodessa.

Tee testamentti

Kohteen arvo määritetään ns. summa-arvomenetelmällä, jossa metsän eri omaisuusosien arvot, esimerkissä puusto ja maapohja, lasketaan yhteen ja niiden summa-arvoon tehdään ns. kokonaisarvon korjaus. Kokonaisarvon korjauksella poistetaan mm. verotuksen ja metsätalouden kulujen osuus. Korjauskertoimen suuruus vaihtelee kohteittain, ollen usein 15–30%. Kertoimen suuruuteen vaikuttaa kohteen metsätaloudelliset arvot mm. hakkuumahdollisuudet, korjuuolosuhteet ja alueen sijainti. Korjauskerroin määräytyy aina tapauskohtaisesti.

Näin vältyt veroilta metsäkaupoissa

Siiri joutuu maksamaan kauppahinnoista neljän prosentin varainsiirtoveron. Yhtymäosuuksien ostosta syntyy metsävähennysoikeutta: hän saa vähentää hankintamenosta 60 prosenttia sitä mukaa, kun myy puuta miltä tahansa metsävähennykseen oikeutetulta tilaltaan – hänellähän saattaisi olla niitä jo ennestään. Hankintameno koostuu metsän ostohinnasta ja muista hankintaan liittyneistä kustannuksista kuten kaupanvahvistajan palkkiosta ja varainsiirtoverosta.

3 Kiinteistökaupan asiakirjat Lainhuutotodistus: omistusoikeuden selvittäminen kuolinpesät Rasitustodistus: kiinteistöön kohdistuvat pantit (kiinnitykset/velat, joista kiinteistö vastaa) ja erityiset oikeudet (hallintaoikeus, syytinki, vuokraoikeus) Kiinteistörekisteriote: kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja oikeudet (tie, sähkölinja) Kartta: erityisesti määräalan kaupoissa Arviokirjat

Navigointivalikko

Kuolinpesän purkamisen jälkeen metsä omistetaan joko yhtymänä tai yksin tai yhdessä puolison kanssa. Yhteismetsä on myös varteenotettava vaihtoehto omistamiselle. Jos yksikään osakas ei ole kiinnostunut omistamisesta, metsä myydään ulkopuoliselle. Metsätila on yleensä helppoa myydä, sillä tällä hetkellä metsätilojen kysyntä on tarjontaa huomattavasti suurempaa. Valtio puolestaan ostaa luonnonsuojeluun soveltuvia metsiä.