Press "Enter" to skip to content

Metropolia opiskelija asunnot

Opiskelijalounas

Opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutus korvaa edellisten lisäksi tapaturmat, jotka ovat sattuneet opetussuunnitelman mukaisessa muussa toiminnassa (esim. liikuntatunnit, välitunnit) ja normaaleilla koulumatkoilla. Vakuutus on voimassa sekä Suomessa että ulkomailla. Vakuutettuja ovat Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan (Kela) piiriin kuuluvat AMK – ja YAMK -opiskelijat, avoimen AMK:n opiskelijat, maahanmuuttajat ja täydennyskoulunopiskelijat.

Vakuutusmäärät ovat:

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019–2020

Uusien opiskelijoiden tulee toimittaa kopiot tutkintotodistuksista (liiketalouden monimuotototeutus ja ylemmät AMK-tutkinnot: myös työtodistuksista) hakijapalveluihin 12.7.2019 klo 15:00 mennessä tai hyväksymisilmoituksessa annettuun määräaikaan mennessä (10 vuorokautta valintapäätöksestä).

Opiskelijan edut

Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi Pasilan toimipisteessä järjestetään maksullista palveluliiketoimintaa, kuten esimerkiksi erikoistumisopintoja sekä räätälöityjä koulutus- ja valmennuspaketteja kotimaisille ja kansainvälisille yritysasiakkaille. Yhteistyötä tehdään partneriyritysten kanssa lähes päivittäin muun muassa tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa. Lisäksi toimipisteessä toimii Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Tavoite on, että jatkossa ne voivat hyödyntää myös toistensa tuottamia sivuvirtoja. Esimerkiksi sienten ja hyönteisten tuottamaa hiilidioksidia voidaan ohjata kasvien kasvatukseen. Panimojätteestä voidaan valmistaa kasvien tarvitsemia ravinteita. Vihreitä lehtiä taas voidaan käyttää sirkkojen ravinnoksi.

Sivut

Opaali-talon 31,5 neliön avaraan parvekkeelliseen vuokrayksiöön on suunniteltu lämpöinen pikkukoti, moderni tulkinta ”opiskelijaboxista”. Opaali-talon rakentamisessa on käytetty kierrätys- ja uusiomateriaaleja. Talon erityisluonne on otettu huomioon myös yksiön sisustusratkaisuissa. Valitut kalusteet ovat nuorten suunnittelijoiden, luomuksia – pieniä, kevyitä ja helposti siirrettävissä. Kalusteissa on kiinnitetty huomiota erityisesti käytännöllisyyteen ja kestävyyteen.

Lue uusimmat jutut vuokra-asumisesta

Terveydenhoitaja Arja Taipale (p. 050 310 5569, arja.taipale@hel.fi) ottaa vastaan Stadin ammattiopistolla osoitteessa Ilkantie 3 ma–to klo 8-16 ja pe klo 8-14 (Huom. Poikkeukset ajoissa mahdollisia.). Terveydenhoitaja ottaa vastaan ilman ajanvarausta klo 12-13. Muina aikoina tapaamiset ajanvarauksella. Huom. TKI-keskus Ilkan terveydenhuoltopalvelut ovat vain TKI-keskus Ilkan opiskelijoille.

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille monia eri mahdollisuuksia ja tapoja tutustua Lujatalon toimintaan harjoittelu- ja työpaikkojen kautta sekä vahvistaa Lujatalon myönteistä työnantajakuvaa, että Metropolian arvostusta ammattilaisten opiskelupaikkana. Päämääränä on myös tehdä tiivistä tutkimus-ja kehitysyhteistyötä muun muassa tietomallinnuksen alueella.

Vantaa kasvaa kohisten muun pääkaupunkiseudun mukana – jopa kymmenillä tuhansilla asukkailla ja työpaikoilla vuoteen 2040 mennessä. Kaupungin osakeasuntojen neliöhinnat ovat vielä tuntuvasti matalammat kuin Helsingissä tai Espoossa, joten Vantaa on houkutteleva kohde ensiasunnon etsijälle. Kokosimme yhteen Vantaan kiinnostavimmat kehittyvät alueet.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Myllypuro on vehreä ja viihtyisä asuinalue metroradan varrella, kolme-neljä kilometriä Viikistä itään ja kaksi kilometriä Itäkeskuksesta luoteeseen päin. Väljästi rakennetulla alueella on asukkaita noin 11 000. Väkiluku on mukavassa kasvussa muun muassa tammikuussa avatun uuden Metropolia- ammattikorkeakoulun toimipisteen sekä muun uudisrakentamisen myötä. Uudelle kampukselle muuttaa syksyyn 2019 mennessä noin 6000 opiskelijaa, korkeakoulun johto sekä 500 työntekijää.

Rakennuksen alle tehdään huoltopiha ja 200 autopaikan parkkihalli. Kampukselle tulee lisäksi kaksi isoa auditoriota, kokous- ja ravintolakeskus, kaksi liikuntahallia pihakannen alle, terapia-allas, kliinisiä laboratoriotiloja, simulaatiokeskus, kliinisen hoitotyön tilat, laajat apuvälinekeskuksen työpajatilat, insinööriopintoihin liittyvät betoni- ja talotekniikan laboratoriot, modernit 1 600 neliön kirjaston palvelut sekä Metropolian omia liiketiloja. Lisäksi kampuksella on runsaasti henkilöstön työskentelytiloja, jotka on suunniteltu monitilatoimistokonseptin mukaisesti.

Uusia asumisen palveluita kokeillaan

RAKLI on ollut aktiivinen ikääntyneiden asumisen kehittämisessä. Erkki Aalto pohdiskeli alustuksessaan tulevaisuuden haasteita. ”Yksinäisyys on yksi keskeinen ongelma, ja on hienoa, jos digitaalisuus voi avata uusia mahdollisuuksia myös yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen lisäämiseen”, Aalto visioi. Hän nosti merkittävistä edistysaskeleista esiin puheohjauksen ja anturoinnin sekä ikä- ja älyteknologian, jotka voivat helpottaa arkea merkittävästi.

Me YIT:llä rakennamme parempaa yhteistyötä opiskelijoiden ja alan parhaiden ammattilaisten välille. Haluamme olla opiskelijoille rehti silta työelämään: tarjoamme sinulle haastavia projekteja, joissa voit kehittää omaa osaamistasi. Meillä on töitä monen alan opiskelijoille, etsit sitten kesä- tai diplomityöpaikkaa. YIT:llä sinulla on tilaa kasvaa myös suurempiin saappaisiin. Löydät meiltä kaikki ison talon mahdollisuudet – kasvun paikkoja on tarjolla sekä työmaalla että toimistossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnistä. Asetuksen mukaan tupakkalain soveltamisalaan kuuluvia tuotteita myyvän elinkeinonharjoittajan on nimettävä vähintään yksi omavalvonnan vastuuhenkilö, joka huolehtii omavalvontasuunnitelmaan liittyvien tehtävien käytännön toteuttamisesta. Asetuksen mukaan myyntipaikan omavalvontasuunnitelmassa on oltava tieto omavalvonnan vastuuhenkilöstä sekä luettelo tuoteryhmistä, joita omavalvonta koskee. Omavalvontasuunnitelma on päivitettävä tarvittaessa.

Opiskelijan kaupunki -tutkimusta olivat laatimassa suuri joukko pääkaupunkiseudulla toimivia opiskelijajärjestöjä*. Siitä käy ilmi, että 80% pääkaupunkiseudun opiskelijoista käyttää autoa harvoin tai ei koskaan. Vain 9,5% vastaajista edes piti henkilöautoa mieluisimpana kulkumuotona, kun taas joukkoliikenne oli mieluisin 48,6% vastaajista. Vastaajista jopa 65% oli joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa, että ”yksityisautoilua tulisi rajoittaa.”

Skanska Suomessa

Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenonen sanoi juhlapuheessaan, että kampuksesta tulee tekniikan alan, kestävän kehityksen ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamiskeskittymä. Vantaa haluaa tukea yritysmyönteisyyttä Metropolian Myyrmäen kampuksella ja kytkeä sen tiiviiksi osaksi ympäröivää yhteisöä, vantaalaisia ja erityisesti vantaalaisia yrityksiä.

Miltä näyttää vuokrakoti, joka seuraa mukana elämänvaiheesta toiseen? Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat tallensivat oman näkemyksensä asiasta. 

Elokuva- ja televisiotuotantoa opiskeleva Kampman muodosti kuvausryhmän yhdessä tuottaja Jenni Pullin, käsikirjoittaja Tuuli Hostikan, ohjaaja Anniina Sipolan, äänisuunnitelija Nicolas Rajasalon, tuotantopäällikö Aliina Aavaluoman, lavastaja Oona Korialan ja valaisija Santtu Koiviston kanssa.

{{ content.sub_title }}

”Räätälöidyt ohjelmat ovat pitkälti samanlaisia kuin tavallinen YAMK-ohjelma, mutta näkökulma voi olla erilainen. Esimerkiksi jos tavallisessa toteutuksessa suunnitellaan lämpöpumppulaitos olemassa olevaan rivitaloon, voidaan räätälöidyssä ohjelmassa suunnitella laitos 2020-luvun kerrostaloon. Eli luonnontieteellinen perusta on sama, mutta sovelluskohde voi vaihtua, jos se on yritykselle tärkeää.”