Press "Enter" to skip to content

Megatrendit 2019

Väestö ikääntyy ympäri maailmaa

Sitran heikot signaalit nostavat esiin yllättäviä, ei-ilmeisiä mutta mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja. Tavoitteena on tuoda esille tulevaisuusoletuksia, haastaa käsityksiä tulevaisuuksista ja laajentaa mahdollisten tulevaisuuksien valikoimaa – sekä tarjota työkaluja heikkojen signaalien hyödyntämiseen. Heikot signaalit täydentävät Sitran megatrendejä ja visiotyötä.

Työelämän trendit vuodelle 2019

Ajan hermolla pysyminen on yrityksille välttämättömyys. Kuitenkin pelkkä trendien perässä juokseminen tuskin tuottaa yritykselle aitoa lisäarvoa sen asiakkaille tai kannattavaa kasvua. Trenditietoisuuden lisäksi jokaisen yrityksen pitäisikin miettiä mitä trendit meidän ympärillämme tarkoittavat liiketoiminnallemme ja minkälaista tulevaisuutta haluamme luoda? Tässä hetkessä tehdyt valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen ja parhaassa tapauksessa myös yrityksissä voidaan olla aktiivisia tulevaisuuden luojia, eikä vaan passiivisia trendien sivustakatsojia tai seuraajia.

{{ content.title }}

Megatrendit ovat esillä niin liiketoiminnassa kuin yhteiskunnallisessakin keskustelussa. Liiketoiminnan megatrendilistauksissa korostuvat teknologiat ja asiakaskäyttäytymisen muutokset, yhteiskunnallisissa listauksissa esiintyvät puolestaan sellaiset ilmiöt kuin demokratian kriisi. Pohjimmiltaan molemmissa tarkastelutavoissa katsotaan usein samoja ilmiöitä, hieman eri vinkkeleistä.

Tuoreessa raportissa tarkastellaan teknologisen kehityksen ytimen muodostavia megatrendejä sekä nousevia uusia trendejä. Viimeisen vuosikymmenen aikana vahvasti kehittyneitä teknologioita ovat muun muassa analytiikka, blockchain, pilvipalvelut ja kognitiiviset teknologiat. Nyt nämä aiemmin hypetetyt trendit ovat jo tiivis osa yritysten arkea, joko osana tuote- ja palvelutarjontaa tai olemassa olevien ja uusien liiketoimintamallien mahdollistajana.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Tulevaisuudessa ihmiset ja koneet tulevat työskentelemään vielä laajemmin yhteistyössä kuin aikaisemmin. Toki koneet tulevat korvaamaan osan tämän hetkisistä töistä, mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että niiden tilalle tulee uusi tehtäviä ihmiselle hoidettavaksi. Koneiden tarkoitushan on loppujen lopuksi keventää ihmisen  tekemää työtä.

OP SijoitusPlus Megatrendit VIII/2019

(1) Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö. Seuraava lista sisältää kaikki toimiluvan saaneet yhteisöt, jotka sisältävät tyypilliset toiminnot mainituista yhteisöistä, riippumatta siitä, onko toimilupa myönnetty ETA-valtiossa tai ETA-alueen ulkopuolisessa valtiossa ja siitä, onko toimilupa annettu viittauksella direktiiviin:

Futurologi Elina Hiltunen avaa ajatukset tulevaisuuteen näyttämällä kaksi esimerkkiä You Tubesta. Toisessa 50-luvun nainen tanssahtelee tulevaisuuden keittiössä, jossa taikauuni valmistaa kakun sillä aikaa, kun nainen viettää laatuaikaa. Toisessa pätkässä näytetään, kuinka jo 60-luvulla visioitiin nettiostoksien tekemistä.

YKSITYISSIJOITTAJALLE AMMATTILAISTEN TIETO & TYÖKALUT

Maija Kotamäki (Mukamas Learning Design) on visuaalinen fasilitaattori ja visuaalisen ajattelun asiantuntija, joka haluaa tehdä ajatusprosesseja näkyväksi ja oivalluttaa ihmisiä työssään. Maija uskoo osallistumiseen ja osallistamiseen oppimisprosessin lähtökohtana, mikä näkyy myös hänen vetämissään vuorovaikutustilanteissa.Vuosien varrella hän on auttanut asiakkaita mm. luomaan ymmärrystä ja merkitystä strategiatyöhön. Visuaalisen fasilitoinnin ohella Maija myös kouluttaa visuaalisen ajattelun ja fasilitoinnin taidoissa. 

Ottakaamme erityistarkasteluun yksi alatrendeistä – työvoimatarpeen muutos.  Manuaalinen työ tulee vääjäämättä vähenemään, kun automaatio ja tekoäly ottavat ohjatakseen toistuvuuteen ja dataan perustuvia tehtäviä. Tekoäly ei kuitenkaan ole parhaimmillaan ihmisten välisissä tilanteissa: palveluissa, jossa vaaditaan monipuolista tilanteen käsittelyä (sanat, puheen sävy, fyysinen olemus, eleet, ilmeet) ja ongelmanratkaisua. Tätä voidaan kutsuta toiselta nimeltään luovuudeksi. Siinä me ihmiset olemme vahvoja ja meillä on etumatka.

Kun megatrendi, esimerkiksi ilmastonmuutos, tunnistetaan markkinoilla, sen tuoma hype on alkuvaiheessa suuri riski sijoittajalle. Tulevaisuuden näkymät saattavat näyttää liian ruusuisilta ja sen myötä ollaan valmiita maksamaan hyvinkin korkeita arvostuskertoimia yrityksistä, joiden oletetaan hyötyvän kyseisestä megatrendistä. Historia on myös usein osoittanut, että uuden teknologian luoneet yritykset eivät kuitenkaan aina onnistu kaupallistamaan sitä.

Tulevaisuuden rakentaminen muuttuu merkittävästi nykyisestä, mikäli tulevaisuudentutkija Risto Linturiin on uskomista. Linturi avasi Rakentamisen tulevaisuus -ideapajan, jonka Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Rakennuslehti ja Tampereen Rakentajakilta eli TARAKI organisoivat alan yritysten kanssa. Yritysten edustajat pohtivat yhdessä opiskelijoiden kanssa megatrendien ja kaupungistumisen vaikutuksia rakentamiseen sekä kiertotaloutta rakentamisessa.

Kategoriat

Muutos vihreämpään sähköön näkyy jo suomalaisessa sähköjärjestelmässä. Esimerkiksi hiilivoimalaitoksia ei ole enää kovin montaa. Tilanne on hyvin erilainen kuin 10 vuotta sitten. Viime vuonna tuulivoiman sähköntuotanto ylitti ensimmäistä kertaa hiilivoiman tuotannon. Sähköntuotantomme on Pohjoismaissa ajankohdasta riippuen jo 80–90 prosenttisesti CO2-vapaata. Nyt hienosäädetään sitä loppuosaa.

Poliitikot ovat lähteneet ottamaan valtaa poliittisen järjestelmän sisällä ruokkimalla vastakkainasettelua, aivan kaikkien asioiden kohdalla. Voimaa tälle ovat antaneet sosiaalisen median megafonit. Polarisoiville mielipiteille on helpompi saada tykkäyksiä ja jakoa kuin rakentaville, eri vaihtoehdot tasapuolisesti huomioiville julkaisuille, jotka hautautuvat unohdettuina somen algoritmien hallitsemiin syövereihin.