Press "Enter" to skip to content

Masala rakentaminen

Kommentit (7)

Masalan omien nettisivujen myötä on mahdollista seurata mitä tapahtuu ja missä. Ja ennen kaikkea miltä tuleva Masalan näyttää. Sivut toimivat pilottihankkeena, koska aikaisemmin kunnassa ei ole laadittu näin kattavia kunnallistekniikan hanke-esittelyjä, jossa tuodaan esille nimenomaan katujen ja vesihuollon suunnitteluhankkeita. Kunnan oman nettisivun kautta pääsee Mapgetsiin, joka on karttapohjainen selaimessa toimiva palvelu. Mapgets toimii parhaiten Crome-selaimella.

Masala | Kirkkonummi

Rakennamme Ihania Koteja mitä parhaalle paikalle Masalan juna-aseman kupeeseen, joten matka junalle tai bussipysäkille vie vain pari minuuttia. Masala sijaitsee rantaradan varrella ja on joukkoliikenteen solmukohta, josta yhteydet ovat erinomaiset kaikilla kulkuvälineillä. Kirkkonummi kuuluu HSL-alueeseen (Helsingin Seudun Liikenne), joten sama matkakortti käy Masalan kautta kulkeville junille ja busseille ja koko pääkaupunkiseudulla.

Lähteet

”Vastuullisen rakentamisen näkökulma kiinnostaa myös sijoittajamarkkinoita, ja puukerrostalo nähdään kiinnostavana investoinnin kohteena. Suosion kasvu on ollut nähtävissä erityisesti puolen vuoden ajan. Teollista tuotantoa hyödyntävä puukerrostalo on myös nopeasti rakentuva ja kohtuuhintainen, mikä vastaa myös sijoittajien taloudellisiin odotuksiin”, Lehto Asuntojen sijoitusjohtaja Mikko Jalava kertoo tiedotteessa.

Maksuttoman juristin juttusille tunkua – vapaaehtoinen palvelu laajenee Kirkkonummella

Vuoden 2015 toimintasuunnitelma perustuu asukasyhdistyksen eri työryhmien tekemiin suunnitelmiin. Toimintasuunnitelma ottaa kantaa Masalan kylän ja ympäristön viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseen, tieliikennesuunnitelmiin, kaavoitus-kysymyksiin, yhteistyöhön Kirkkonummen kunnan ja kolmansien osapuolien (ELY-keskus, Liikennevirasto, VR, rakennusyhtiöt) kanssa sekä yhteistyöhön alueen koulujen, päiväkotien, yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lehto rakentaa Taalerille kaksi puukerrostaloa Kirkkonummelle

Lehto Asunnot ja Taaleri Vuokrakoti Ky ovat sopineet kahden nelikerroksisen puukerrostalon rakentamisesta Kirkkonummelle, Masalan aseman kupeeseen. Puukerrostalot rakennetaan Lehdon hiljattain julkaistun Deco-puukerrostalokonseptin mukaisesti KVR-urakkana ja teollista valmistusta hyödyntäen. Kohteeseen rakentuu 52 asuntoa. Kohteen ekologisuutta lisää lämmitysenergiana käytettävä maalämpö.

Näkymiä tulevaisuuden Masalaan

Masala todellakin tarvitsee kehittämistä, kuten asunto­ra­ken­ta­mista, työpaikkoja ja sen kautta uusien palveluiden järjestämistä. Tällä hetkellä nähtävillä oleva osayleis­kaa­va­luonnos näyttäisi mahdollistavan jopa 10 000 uutta asukasta. Tällöin paine mm. lapsiperheiden ja vanhus­ten­pal­ve­luiden järjestämiseen sekä riittäviin ja monipuolisiin virkis­ty­sa­lu­eisiin ja lähiluontoon kasvaa. Osayleis­kaa­va­luonnos unohtaa, että hyvinvointi lähtee lähiluonnosta ja sitä käyttävät koulut ja päiväkodit myös perheiden vapaa-ajan ulkopuolella.

Osallistu aloitteeseen

Masalan Nuorisoteatteriin otetaan uusia jäseniä perustettaessa uusia ryhmiä tai jos olemassa olevista ryhmistä vapautuu tilaa. Näyttelemisen lisäksi teatterissa voi toimia lavastuksen, puvustuksen, valo-,  ääni-, video- ja graafisen suunnittelun sekä teatterituottamisen parissa. Teatteriin ei ole pääsykokeita. Toiminta on tällä hetkellä suunnattu yli 9-vuotiaille.

{% if ProjectShortTitle %}{{ ProjectShortTitle }}{% else %}{{ MarketingName if MarketingName else NameFromCrm }}{% endif %}

Vanhan päärakennuksen nykyiset esineet ovatkin pääosin peräisin Forsellesien ajoilta tai Weckmanin suvulta. Erikoisesti kannattaa mainita salin 1700-luvulta oleva peili ja yläkerroksessa oleva eestiläinen matka-arkku. Arvokkaaseen esineistöön kuuluvat lisäksi ruokasalin barokkikalusto ja yli sataosainen Rosenthal-astiasto.

Paikkatietokyselyjä järjestetään osayleiskaavoihin, laajoihin asemakaavoihin ja arkkitehtuuripoliittisen ohjelmaan liittyen. Nyt on alkamassa Masalan ja Luoman osayleiskaavoitus. Sen pohjaksi laaditaan ensin Masalan ja Luoman yhteinen kehityskuva. Paikkatietokyselyllä kartoitetaan asukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä omasta arkiympäristöstään Masalan ja Luoman osayleiskaavoitusta ja kehityskuvaa varten.

Liikkuminen kylästä 2 km päähän Masalan asemalle, kouluin ja palveluiden ääreen tullaan toteuttamaan robottiminisähköbussien, yhteiskäyttöisten sähköautojen ja -polkupyörien avulla. Kaikissa taloissa on sähköautojen latausmahdollisuus. Hanke uskoo, että liikkumisen ympäristörasitusta voidaan oman energiantuotannon ja sähköistämisen avulla leikata lähes olemattomaksi. Liikennejärjestelmän on suunnitellut Ramboll Suomi Oy hankkeen promoottorin hahmotelman pohjalta.

– Asuntorakentamisessa haluamme antaa mahdollisuuden asua samalla asuinalueella elämäntilanteiden muuttuessa. Pientaloalueillamme toteutamme elinkaariasumista monessa eri muodossa omakotitonteista vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin, kertoo EKE-Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Tea Ekengren-Saurén. Asuntokerrostalot tulevat monipuolistamaan Sundsbergin Kartanorannan rivitalo- ja omakotivaltaista asumista sekä lisäämään palvelutarjontaa, jatkaa Tea Ekengren-Saurén.

Etsi palveluita

Päiväkerhossa tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Tutut, turvalliset ja koulutetut lastenohjaajat ovat myös vanhempien kasvatuskumppaneita. Lapsiryhmät ovat pieniä ja ohjaajalla on aikaa kohdata lapsi myös yksilöllisesti. Vuonna 2019 kaksi vuotta täyttävän lapsen voi hakea päiväkerhoon. Hakemus jää kuitenkin jonoon, jos lapsi on alle kaksi vuotias kerhon alkaessa tai ryhmä on muuten täynnä. Kun paikka vapautuu, olemme yhteydessä huoltajaan.

Myyntialue tarkentuu sopivan ehdokkaan toiveiden mukaiseksi, mahdollistaen työn tekemisen joustavasti kotoa tai konttorilta käsin. Sijaintipaikkasi olisi mieluiten pk-seutu, mutta myös entisten Itä-Suomen läänin tai Oulun-Läänin alue on mahdollinen. Myynnin onnistuminen varmistetaan riittävällä määrällä asiakastapaamisia, joten tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta ja -halukkuutta.