Press "Enter" to skip to content

Maastokartta merkit

Karttatasot-valikko

Korkealaatuiset suomalaiset aineistot, Loistojen ainutlaatuinen karttamoottori ja vektorimuotoiset kartat mahdollistavat monia veneilyä ja ulkoiluharrastuksia tukevia karttatoimintoja. Voit muuttaa karttanäytön suuntaa veneen kulkusuunnan mukaiseksi, tehdä automaattisia reittejä ja muokata näkymiä joustavasti esimerkiksi jakamalla näytön kahteen, eri kartta-aineitoa sisältävään ikkunaan.

Tuetut toiminnot

Yllä olevien tiedostojen tietoihin on tullut muutoksia loppuvuodesta 2017, kun kansainväliset suunnistuskartan kuvausohjeet päivitettiin. Näistä muutoksista merkittävimmät ovat muurahaispesien uusi merkintätapa sekä pistepellon uusi merkintätapa minkä myötä kaikki viljellyt pellot merkitään pisteillä, mutta kiellettyjä peltoja ovat vain ne, joissa on päällä erikseen kielletyn alueen merkki.

View places, traffic, terrain, biking, and transit

Kartta on yleistetty, visuaalinen esitys tietystä maantieteellisestä alueesta. Kartan tavoitteena on usein kuvata aluetta monipuolisesti antamalla siitä käytetyn mittakaavan ja käyttötarkoituksen rajoissa mahdollisimman selkeä yleiskuvaus. Karttojen avulla voidaan havainnollistaa alueellista tai paikkaan sidottua tietoa, jolloin karttoja voidaan käyttää esimerkiksi tilastotietojen esitysmuotona.

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Metsänhoidossa on tärkeää, että hoitotyötä tekevät tietävät missä metsätilan rajat menevät. Raivaussahan kanssa eksyy helposti naapuriin ja päätehakkuulla on suunnilleen yhtä haitallista hakata naapurin puolelle kuin jättää omalta puolelta hakkaamatta puita epävarmuuden takia. Rajalinjaepäselvyyden takia menetetyt puut vähentävät hakkuutuloja ja varjostavat taimikoita, niitä ei kannata jättää.

Suomen Kartografisen Seuran 40-vuotisjuhlan esitelmä 7.2.1997

Tiekartan käyttäjän kannalta on tärkeää, että tien varressa olevat paikantamista helpottavat yksityiskohdat on kuvattu kartassa. Sopivia paikannuskohteita ovat tien alittavat joet ja purot, tien risteykset, voimajohtolinjat sekä huomattavat rakennukset, kuten kirkot, koulut ym. kohteet, jotka erottuvat selvästi maastossa. Erityisen tärkeää tunnistamisen kannalta on, että viivamaisten kohteiden leikkaussuunnat tien suhteen ovat oikeat.

10. Kahden kilometrin suunnistusharjoitus pareittain

Suunnistuksen ja kartanluvun osaaminen ovat polkujuoksijalle erittäin hyödyllisiä taitoja. Suunnistustaito vapauttaa valitsemaan omia reittejä, antaa rohkeutta kokeilla uusia polkuja, ja mahdollistaa polkulenkkeilyn omin päin jopa ennalta tuntemattomissa paikoissa. Kartan lisäksi kompassi sopii luonnossa liikkuessa hyvin myös juoksijan taskuun. Kevät on erinomaista aikaa suunnistuksen opetteluun, sillä kuntorastit ja suunnistusseurojen kurssit pyörähtävät käyntiin monilla paikkakunnilla. Tässä evästystä suunnistustaidon parantamiseen.

Maaperäkarttaa tulkitessa onkin hyvä pistää mieleen alueen yleisimmät maalajit sekä kalliopaljastumat. Maaperäkarttaan ei merkitä paikannimiä tai muita tunnisteita. Siksi se tarvitsee maastokartan tai muun apukartan, jotta tulkinnasta tulisi helpompaa. Ilman apukarttaa voidaan alueita tunnistaa järvien ja jokien sijainnin perusteella. Karttavärien lisäksi esimerkiksi Saven alueella käytetään tarkentavia lyhenteitä, jos saven tyypin vaihtelu on paikallista.

Sokos Herkun Ravintola lopetti toimintansa Valkeassa – tilat otetaan ruokakaupan käyttöön

Aluksihan tuo homma lähti harrastuspohjalta. Karttojen käyttö oli ilmaista. Softa ns. haki vain karttaa kansalaisen.karttapaikka sivulta. Kun MML siitä suuttui muuttui ohjelma siksis maksulliseksi. No nyt ovat kartat maksuttomia, mutta ohjelma ei.. Testasin aikanaa jotain beta versiota voisi olla toimiva, mutta ei kovin halpa.

Maastokarttoja tarvitaan yleisesti ulkoiluharrastuksissa. Paras vaihtoehto karttojen ennakkoselailussa on usein auki levitetty paperikartta. Netistä löytyvät ja selaimella toimivat nettikartat tarjoavat kuitenkin helpon ja nopean vaihtoehdon paperikartoille. Nettikarttojen avulla onnistuu hyvin kotona tehtävä matkakohteen valinta ja matkalla kuljettavien reittien ennakkosuunnittelu.

Teknisesti pesee Lowrancen bugisen softan 100-0, mutta monille Bluechart karttojen puuttuvat järvet on ongelma. Käytännössä siinä on ne järvet, joista on virallinen merikortti. Loput järvet kyllä löytää maastokartat sisältävästä Garmin Topo Suomi V3 kartasta. Tuplakartat nostavat kustannuksia, mutta Lowrancet jätän edelleen hyllyyn. Mielummin vaikka Humminbird jos Navionicsin kartat tyydyttävät.

Ilmailukartat

Metsän rajat näkyvät vahvoina myös ilmakuvissa. Järeämpiä metsäkokemuksia hakeva retkeilijä voikin niiden avulla suunnata retkiään aitoihin metsiin. Ilmakuvat eivät valehtele, vaikka niiden tulkinta ja hyödyntäminen retkisuunnittelussa vaatiikin hieman harjoittelua. Kuitenkin monet perusasiat, joita tavallinen kartta ei hevin paljasta, huomaa harjaantumattominkin silmin helposti ilmakuvasta.

Repoveden kansallispuistossa retkeilypalveluita tuottavan Tervarummun kartat. Tiedot perustuvat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan, joihin on lisätty virallisten kohteiden lisäksi esimerkiksi oppaiden ehdottamia mielenkiintoisia paikkoja sekä reittejä. Karttaorginaalit ovat vektorimuotoisia karttoja, joista on tälle sivulle kerätty tulostuskelpoiset kartat PDF-formaatissa. Lisäksi voit ostaa kartat A3-kokoisina korkealaatuisella painojäljellä. Maksullisia. 

Kompassi

Garmin DriveTrack synkronoituu langattomasti yhteensopivien Alpha 50- ja Alpha 100 -käsilaitteiden kanssa, jotta voit seurata ja hakea metsästyskoiria. Näet kunkin seuranta-alueella olevan koiran merkin maastokartan tai satelliittikuvan päällä suuressa GPS-karttanäytössä. Voit seurata koiria tarkasti suuntavinkkien avulla. Kun kuljet suuremmilla teillä, Bluetooth®-tekniikkaa tukeva Garmin-GPS-laite yhdistää esimerkiksi uusimmat kuljettajien hälytykset, puheohjatun navigoinnin, Euroopan elinikäiset1 City Navigator -tiekartat sekä aktiivisen kaistavahdin.

Elebet – Off-Road & Race 2017

Sami Maula, alias Darth pystynyt vastustamaan Kilpailujohtajan kutsua. Alkoi vimmattu miettiminen miten ja millä vehkeillä. Onko hommattava uudet renkaat vai pärjätäänkö jopa toisen merkin  vakiorenkailla. PariUraa-tiimi on kuitenkin vannoutuneita Honda-fanipoikia, joten renkailla nyt niin väliä, vaan kuhan koneet kunnossa ja huollettuina, niin ettepäin mennään.

Loisto Mobiili on Karttakeskuksen mukaan tarkoitettu  monipuolisesti liikkuvan henkilön avuksi sekä merellä, sisävesillä että maastossa. Ohjelma sisältää ajankohtaiset veneilykartat ja koko Suomen kattavat maastokartat. Reissaajan arjen helpottamiseksi kartat tallentuvat laitteen muistiin ja ovat käytettävissä silloinkin, kun verkkoyhteyttä ei ole saatavilla.