Press "Enter" to skip to content

Maanmittauslaitos vantaa

Vaikka yhteistyö on hankkeessa sujunut kaikkien osapuolten välillä hyvin, aikataulu on tällä hetkellä puolisen vuotta myöhässä suunnitellusta johtuen testausten, konversioiden ja integraatioiden arvioitua suuremmasta työmäärästä. Vanhat järjestelmät toimivat kuitenkin taustalla hankkeen käyttöönottoon saakka.

Asiakkaille

Toimituksen hakija on alustavasti esittänyt, että toimitusmenettely olisi ratalain 52§:n mukaisesti kaksivaiheinen. Tämä tarkoittaisi sitä, että kohteiden korvauksen käsiteltäisiin nyt aloitettavassa toimituksessa. Haitan- ja vahingonkorvaukset käsiteltäisiin rakennustöiden valmistumisen jälkeen pidettävässä erillisessä toimituksessa. Toimitusmenettelyä koskeva päätös tehdään alkukokouksessa.

Murupolku

Karttapaikka on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa asointi.maamittauslaitos.fi tarjoama tietopalvelu. Karttapaikalla voi selata Maanmittauslaitoksen maastokarttoja, ilmakuvia ja taustakarttoja erilaisin hakuehdoin. Lisäksi käytettävissä on karttatoimintoja kuten mittaa matka ja muunna koordinaatteja. Karttapaikan kautta voi tilata Maanmittauslaitoksen tuotteita. Karttapaikka on kaikille avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä.

Luetuimmat

Koulutuksen painopistealueita ovat mittaus- ja kartoitustekniikka, paikkatietotekniikka, kiinteistötekniikka sekä ympäristön ja maankäytön suunnittelu. Teorialuentojen lisäksi on käytännön harjoituksia, kuten maastomittauksia ja erilaisten mittaus- ja kartoituslaitteiden (drone, GPS-kartoitussauvat, takymetrit, laserekeilaimet) sekä alan ohjelmistojen käytön oppimista.

Yle tutki: Pizzayrittäjät syyttävät Pizza-onlinea riistosta – Näin nettipalvelusta kasvoi jättiläinen, joka vie pizzasta enemmän kuin verottaja

Tampereella omakotitalon keskihinta oli tilastopalvelun mukaan tänä vuonna 270 000 euroa, Turussa 240 000 euroa ja Oulussa puolestaan 189 000 euroa. Tampereella hinnat ovat pysyneet entisellään vuoteen 2016 hintatasoon verraten. Turussa hinnat ovat nousseet 3 prosenttia ja Oulussa 5 prosenttia verrattuna vuoteen 2016.

Sijaintitietojen parantaminen koskee seuraavia lentoestetyyppejä: masto, savupiippu, vesitorni, rakennus, torni, tuulivoimala, säiliö, hyppyrimäki, majakka. Käytännössä kaikkien esteiden sijainti tulee muuttumaan. Myös esteen huipun korkeus merenpinnasta (AMSL) muuttuu tapauksissa, joissa maanpinnan korkeus poikkeaa aiemmasta tiedosta.

Tonttien hinnat ovat nousseet keskimäärin enemmän kuin asuntojen hinnat kahden viime vuosikymmenen aikana. Aluekohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Pääkaupunkiseudulla tontit kallistuivat huomattavasti asuntoja voimakkaammin vuoteen 2008 saakka, mutta sen jälkeen niiden hintakehitys on kulkenut samaa tahtia tai jopa hieman asuntoja hitaammin.

Vuoden 2016 sopimusehdoissa Lehtisaaren tonttivuokrien suuruus on 5 % tontin arvosta, josta vähennetään 10 % rakennetun maan vähennyksenä. Tontin markkina-arvon määrittää vuokranantajan valitsema puolueeton AKA-arvioitsija. Vuokra-aika on 50 vuotta ja vuokra tarkistetaan 10 vuoden päästä. Äänestytulokseen jätettiin ponsi, jonka mukaan vuokrien korotuksia tulee porrastaa 5-7 vuodelle. Ponteen liittyi 11 kirkkovaltuutettua. 

Esri, maailman johtava paikkatietoanalytiikan ja -ratkaisujen toimittaja, luovutti Vantaan kaupungille vuoden 2018 Special Achievement in GIS (SAG) -palkinnon 11. heinäkuuta Esrin kansainvälisen käyttäjäkonferenssin yhteydessä San Diegossa. Esrin SAG-palkinto antaa tunnustusta organisaatioille, jotka esimerkillisellä tavalla hyödyntävät paikkatietoteknologiaa yhteiskunnan hyväksi. Palkinto myönnettiin tänä vuonna noin 180 organisaatiolle maailmanlaajuisesti yli 300.000 ehdokkaan joukosta.

Etkö ole Twitterissä? Rekisteröity, virittäydy seuraamaan asioita, joista välität ja vastaanota päivityksiä tapahtumista.

Byabäcken, alueen pohjoisosassa, sijaitsee Sipoon Hindsbyssä Länsitien varrella, noin 30 km:n päässä Helsingistä. Byabäckeniin pääsee esim. Jokivarrentien (Korso – Nikkilä, tie nro 1521) kautta. Jokivarrentielle pääsee mm. Vanhalta Lahdentieltä (nro 140) tai Keravantieltä (nro 148). Jokivarrentieltä käännytään Hindsbyn viittojen mukaisesti Länsitielle. Hindsbyn risteys on noin 6 km ennen Nikkilää. Luontopolun pysäköintialue sijaitsee noin 3 km:n päässä risteyksestä, tien oikealla puolella. Byabäckeniin pääsee myös Hindsbyn kautta.

World Challenge Finland 2018 – kilpailu todisti, että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin halutaan ja voidaan puuttua. Kisassa ideoitiin satelliittidataa hyödyntäviä kestävää kehitystä tukevia palveluita. Samalla Suomi sai tilaisuuden tehdä näkyväksi avaruusalan osaamistaan ja houkutella ulkomaisia yrityksiä ja opiskelijoita Suomeen.

Niin ikään World Challenge -kilpalun yhteistyökumppanina toiminut Vaisala oli esittänyt kilpailijoille oman haasteensa, jossa etsittiin uusia työkaluja ilmansaasteen vähentämiseen. Tässä kategoriassa parhaana palkittiin Environment Channel -niminen palvelu, joka visualisoi taidokkaasti muun muassa ilmanlaatuun liittyvää dataa.

Tutkimuksessa kartoitetaan toteutuneiden kiinteistö- ja asuntokauppojen hintatietojen avulla maapohjien hintavyöhykejakoa, jota voidaan soveltaa alueittain verotusarvojen määrittelyyn kiinteistöverotuksessa.Tarkoituksena on tehdä ehdotus uudeksi arvostamismenetelmäksi, jota voidaan päivittää vuosittain indeksien avulla sekä määrävuosin tehtävänä hintavyöhykkeiden uudelleenmäärityksenä.

3D-Win GML-muunnin osaa lukea useimpia GML-tiedostoja ja tulkata niiden schema-tiedostoista ominaisuustietojen määrittelyt. Ilman schema-määrittelyä olevista tiedostosta voidaan lukea kohteiden geometriat, mutta koodaus ja ominaisuudet jäävät tällöin puuttumaan. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan GML-tiedostot poikkeavat hieman normaalista ja niitä varten on erillinen MtkGml-muunnin.

Oletko rekrytoimassa?

Paikkatietoratkaisujen asiantuntija Esri Finland ja tiedonhallinnan ohjelmistoyhtiö M-Files toimittavat yhteistyössä Vantaan kaupungille digitaalisen kokonaisratkaisun maankäytön, kaavoituksen, rakennusvalvonnan ja kuntateknisen infran elinkaaren hallintaan. Ratkaisu sisältää kartta- ja paikkatiedon, prosessiperusteisen toiminnanohjauksen sekä asian- ja dokumenttienhallinnan. Hankinnan kokonaisarvo on lähes 12 miljoonaa euroa. (13.9.2016)