Press "Enter" to skip to content

Maanmittauslaitos laskutus

Asiakkaille

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin, johon laskun maksamiseen tarvittavat tiedot tulevat automaattisesti. Lisäksi pankit tunnistavat e-laskun lähettäjät ja vastaanottajat ja näin ollen huijauslaskujen riski on pieni. E-laskuun voit liittää myös muita maksamista helpottavia toimintoja, kuten esimerkiksi laskun automaattisen hyväksymisen.

Venäläisten kaupat pohjalukemissa

Maanmittauslaitoksen kansainvälisen toiminnan painopiste on Euroopan unionissa. Tärkeimmät kansainvälisen toiminnan foorumit ovat Euroopan maanmittauslaitosten välinen yhteistyö, erityisesti pohjoismainen yhteistyö, yhteistyö Baltian maiden kanssa ja EuroGeographics-yhteistyö. Maanmittauslaitos osallistuu myös YK:n toimintaan, valittujen alan järjestöjen toimintaan ja konferensseihin sekä kansainvälisten normien ja säännösten valmistelu.

Tietoa meistä

Valtiokonttori voi siirtää lainan vain, jos koko kiinteistö, johon lainan kiinnitys on vahvistettu, on luovutettu uudelle omistajalle. Mikäli lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä on luovutettu vain määräala ja lainan siirtoa haetaan määräalan omistajalle, tulee lainan siirtoon ja vakuuden muutokseen saada Maanmittauslaitoksen suostumus. Myös alkuperäisen lainan ja kiinnityksen jakaminen omistussuhteiden muutoksen johdosta useampaan kiinteistöön kohdistuvaksi lainaksi ja kiinnitykseksi edellyttää Maanmittauslaitoksen päätöstä.

Kiinteistötoimitukset, sivun pääkuva

”Omista työhuoneista luopuminen on ollut toki iso muutos, mutta koko maailma on muuttunut ja digitaalisuuden lisääntyminen on tilaratkaisujakin paljon suurempi muutos. Nyt seinien purkamisen jälkeen näiden uusien tilojen valoisuus ja avaruus ovat olleet ehdottomasti myönteisiä yllätyksiä. Moni muutosta aiemmin kritisoinut on sanonut, että tämähän on paljon parempi kuin he odottivat.”

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Valtion palveluntarjoajat Hansel, Haus, Palkeet, Senaatti, Valtiokonttori ja Valtori ovat toteuttaneet yhteisen projektin, jossa on mietitty keinoja asioinnin virtaviivaistamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Tavoitteena oli myös tuoda esille, mitä palveluja on tarjolla valtionhallinnon työntekijöille ja organisaatioille sekä helpottaa näiden palveluiden hyödyntämistä.

Tietoa ev�steist�

Suomen kalleimmat omakotitalot sijaitsevat Espoossa, jossa viime vuoden kiinteistökauppojen mediaanihinta oli 470 000 euroa (laskua 1 % edellisvuoteen verrattuna). Helsingissä omakotitalo maksoi viime vuonna keskimäärin 374 000 € (- 1 %), Vantaalla 345 000 € (+ 10 %), Tampereella 279 000 € (+ 4 %), Turussa 232 000 € (- 1 %), Oulussa 188 000 € (+2 %) ja Kuopiossa 191 000 € (+ 13 %).

2 VILJAVUUSTUTKIMUS Sivu 2() Kuusisto Maalaji shht HHt HHt Multavuus m rm m Johtoluku (xms/cm),,6,6 Happamuus, ph 6,8,,6 Kalsium, Ca Fosfori, P 4, 8,2 Kalium, K 3 4 Magnesium, Mg Rikki, S, 8, Maalaji HHt HHt HHt Multavuus m m rm Johtoluku (xms/cm),,, Happamuus, ph 6, 6, 6,6 Kalsium, Ca 6 68 Fosfori, P,, 4 Kalium, K 3 Magnesium, Mg Rikki, S, Maalaji HHt HHt HHt Johtoluku (xms/cm),,, Happamuus, ph,3 6, 6,3 Kalsium, Ca Fosfori, P,3 Kalium, K Magnesium, Mg 33 Rikki, S 8 3

Erityisen todennäköistä kirjeen saamatta jääminen on niillä tiloilla, jotka ovat olleet todella pitkään perikunnan hallussa ilman, että lainhuutoa on päivitetty. Viranomaisen osoitetieto voi olla jopa 1920- tai 1930-luvulta. Tuolloin tieto siitä, kuka perikunnan asioita lopulta nykyisin hoitaa tai ketkä maat virallisesti omistavat, on jäänyt välittymättä Maanmittauslaitokselle.

Omakotitalot ovat maanmittauslaitoksen mukaan hinnoissaan suurissa kaupungeissa. Kalleimmat omakotitalot sijaitsevat Espoossa, jossa viime vuoden kiinteistökauppojen mediaanihinta laski viime vuonna yhden prosentin, mutta oli silti vielä 470 000 euroa. Helsingissä omakotitalo maksoi viime vuonna keskimäärin 374 000 euroa, missä siinäkin oli prosentin verran laskua edellisvuodesta.

Asuminen ja ympäristö

Jos tarvitset uuden rajamerkin kadonneen tilalle tai rajan sijainnissa on mahdollisesti riitaa aiheuttavia epäselvyyksiä, kannattaa tilata virallinen rajankäynti. Rajankäynnit Lempäälässä suorittaa Maanmittauslaitos. Rajankäynnissä selvitetään kiinteistörajan paikka lainvoimaisesti, rakennetaan tarvittavat rajamerkit kadonneiden tilalle ja merkitään tarvittaessa rajalinja maastoon.

Vuoden 2017 alkupuoliskolla pellon mediaanihinta oli koko maassa 8500 euroa hehtaarilta, kun koko vuoden 2016 kauppahintatilastojen perusteella keskihinta oli 9 150 euroa hehtaarilta. Hinnoissa on tapahtunut 8 prosentin lasku. Muutos selittyy pääosin kauppojen määrien voimakkaampana lisääntymisenä itäisessä ja keskisessä Suomessa verrattuna Länsi- ja Etelä‑Suomeen. Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomessa, keskimäärin 12 800 euroa hehtaarilta.

Tonttien hinnat ovat nousseet keskimäärin enemmän kuin asuntojen hinnat kahden viime vuosikymmenen aikana. Aluekohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. Pääkaupunkiseudulla tontit kallistuivat huomattavasti asuntoja voimakkaammin vuoteen 2008 saakka, mutta sen jälkeen niiden hintakehitys on kulkenut samaa tahtia tai jopa hieman asuntoja hitaammin.

Suomen kalleimmat omakotitalot sijaitsevat Espoossa, jossa viime vuoden kiinteistökauppojen keskihinta oli 479 000 euroa. Nousua edellisvuoteen verrattuna on kaksi prosenttia. Helsingissä omakotitalo maksoi viime vuonna keskimäärin 370 000 € (- 9 %), Vantaalla 306 000 € (- 4 %), Tampereella 270 000 € (+0 %), Turussa 240 000 € (+3 %) ja Oulussa 189 000 € (+5 %).

Valtionhallinto ottaa parhaillaan käyttöön uutta tilaamisen ja laskujen käsittelyn tapaa, Handi-palvelua. Palvelu tuo etuja myös toimittajillemme, koska tilaamisen käytännöt yhdenmukaistuvat ja palvelujen tarjoaminen sekä laskutus helpottuvat. Handi-palvelu korvaa Rondon ja Tilhan. Handi-palvelua tuottaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet.

Tarjouspyynnön mukaisen selvitystyön tavoitteena on luoda ajantasainen käsitys siitä, minkä laatuisia ja tyyppisiä paikkatietoja sekä millaisia rajapintavalmiuksia kunnissa on tällä hetkellä. Selvityksen perusteella Paikkatietoalusta-hankkeessa ja KMTK-ohjelmassa voidaan tehdä oikeaan tilannekuvaan perustuvia teknisiä ratkaisuja, jotta kuntien tiedonsiirto paikkatietoalustalle olisi mahdollisimman helppoa.