Press "Enter" to skip to content

Maanmittauslaitos hinnasto 2019

Tietoa meistä

Ylläpitomaksun lisäksi käytöstä veloitetaan haetuista tuotteista ja tiedoista. Esimerkiksi käyttäjä voi hakea karttarajauksella kiinteistöjä, jolloin haun tulos tulee näkyville kiinteistölistana. Kiinteistöjen hausta listaan ei veloiteta. Jos käyttäjä valitsee listasta kiinteistön ja hakee Perustiedot -tuotteen, veloitetaan häneltä Rekisteriyksikön perustiedot -tuotteen mukainen hinta.

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja suorittaa tieoikeuden perustaminen kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut uudet asetukset Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (1348/2018) ja Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1282/2018) sekä muuttanut 1.1.2018 voimaan tulleen kiinteistötoimitusmaksuasetuksen (874/2017) 10 §:ää ja lisännyt asetukseen uuden 8 a §:n (1181/2018). Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2019

990 euroa tuhatneliöisen tontin lohkomismaksut ja ylittävät tontin hinnan? No nyt on halpoja tontteja jossain kaupan! Täytyy myös muistaa, että lohkomiset sisältävät nykyään myös esimerkiksi rajamerkkien hinnat, lohkomisen kannalta tarpeelliset rajankänytikustannukset jne, jotka ennen tulivat lohkomisen kiinteän pinta-alaan perustavan lohkomismaksun päälle. Eli nykyinen yksi hinta voi näyttää suuremmalta, mutta sisltää enemmän asioita.

Polku omaan metsään

Yleisimmän kiinteähintaisen toimituksen eli lohkomisen pinta-alaperusteisia toimituskorvauksia alennetaan keskimäärin 0,1 prosenttia siten, että pienimmistä alle 0,1 hehtaarin lohkomisista perittävä kiinteistötoimitusmaksu alentuu noin 2,3 prosenttia. Sen sijaan työkorvauksena laskutettavien aikaveloitteisten toimitusten tuntihintaa alennetaan 2,2 prosentilla eli kahdella eurolla 90 eurosta 88 euroksi.

Majoitus + Himos Areenan liput = Bileviikonloppu!

10) kirjallisen panttikirjan haltijaa tai sähköisen panttikirjan saajaa koskeva asia 17 euroa kiinnitykseltä; kiinnityksen vahvistamisen tai muuttamisen yhteydessä tehdystä haltijamerkinnästä taikka sähköisen panttikirjan saajaa koskevasta merkinnästä ei peritä eri maksua; panttikirjan haltijaa koskevan merkinnän poistamisesta tai sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä luovutuksen yhteydessä syntyneestä sähköisen panttikirjan siirtohakemuksesta ei peritä maksua;

1 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 % asiakirjojen ja karttojen valmistaminen sekä toimituksen rekisteröinti kiinteistötietojärjestelmään

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Vuoden 2019 alusta kuntien jätehuollon operatiiviset palvelut tuottaa Kempeleen jätekuljetus Ky. Kempeleen jätekuljetus Ky vastaan mm. kuntien jäteasemien toiminnasta, jätteiden vastaanottamisesta ja kierrättämisestä. Katso muuttuneet jäteasemien sijainnit, aukiolot, määräajoittee sekä maksut  kohdasta ”jätepisteet/ohjeita jätteiden vientiin”.  Pikalinkit jäteasemien kohdalle löydät myös alempaa tältä sivulta!

Kohdehaku

Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan omaksi kiinteistöksi tontin lohkomistoimituksessa. Toimitusta haetaan kiinteistörekisterin pitäjältä. Määräalan lohkomistoimitus käynnistyy automaattisesti, kun maanmittaustoimisto on myöntänyt lainhuudon määräalalle. Toimitus on hyvä laittaa vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluiten jo edellisenä kesänä. Rekisteröimätön tontti on mm. rakennuskiellossa.

Edullisimmat rantahuvilat löytyvät Lapin (37 000 eur) ja Pohjois-Pohjanmaan (42 250 eur) haja-asutusalueilta. Uudellamaalla saa varautua maksamaan rantamökistä reilusti yli 100 000 euroa enemmän kuin Lapin edullisimmilla alueilla. Tosin huvilakohtaiset erot ovat suuria niin etelässä kuin pohjoisessakin.

Samalla lakimuutoksen kautta yksityistieasioita kunnissa hoitaneet tielautakunnat lakkaavat. Yksityistieasioita on Pornaisissa hoitanut 4 kunnan yhteinen rakennus- ja ympäristölautakunta joka on toiminut myös tielautakuntana. Tielautakuntien yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 31.12.2019. Tielautakunnat eivät kuitenkaan ota enää uusia yksityistielain mukaisia tehtäviä. Vuoden 2019 aikana saatetaan loppuun keskeneräisiä yksityistieasioita. Vuoden lopussa vielä kesken olevat asiat siirretään Maanmittauslaitokseen loppuun-saatettaviksi.

Kiinteistökaupat

Kiinteistöyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä, esimerkiksi avopuolisot tai sisarukset, omistavat yhdessä kiinteistön. Kiinteistöyhtymä syntyy myös yhdessä omistetusta toisen maalla olevasta rakennuksesta tai rakennelmasta riippumatta rakennuksen omistajien oikeudesta maapohjaan, jolla rakennus tai rakennelma on. Verohallinto muodostaa tällaisista kiinteistön omistuksista kiinteistöyhtymän.

Alueella on tyhjiä, yksityisten omistamia tontteja vain muutama ja muuten alue on yksityisten omistamaa kaavoittamatonta metsää, peltoa tai kunnan puisto aluetta. Vuosien saatossa muutamia tontteja Pirkkalassa tuli myyntiin Etuovi.com tai vastaan palvelun kautta, mutta ongelmaksi muodostuivat a. sijainti b. rakennusmääräykset (harjakatto, rintamamiestalotyyli säilytettävä, puuverhoilu jne.) ja c. tontin hinta. Tonttien hinnat ovat Pirkkalassa nimittäin räjähtäneet käsistä.

LEARN MORE: OUR DIVISIONS

Alueella on tyhjiä, yksityisten omistamia tontteja vain muutama ja muuten alue on yksityisten omistamaa kaavoittamatonta metsää, peltoa tai kunnan puisto aluetta. Vuosien saatossa muutamia tontteja Pirkkalassa tuli myyntiin Etuovi.com tai vastaan palvelun kautta, mutta ongelmaksi muodostuivat a. sijainti b. rakennusmääräykset (harjakatto, rintamamiestalotyyli säilytettävä, puuverhoilu jne.) ja c. tontin hinta. Tonttien hinnat ovat Pirkkalassa nimittäin räjähtäneet käsistä.

Suurista kaupungeista vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat Turussa ennakkotietojen mukaan edelliseen neljännekseen verrattuna 1,4 prosenttia. Vuoden 2018 vastaavaan neljännekseen verrattuna hinnat nousivat 8,5 prosenttia. Vanhojen osakeasuntojen hinnat Turussa ovat nousseet vuoteen 2015 verrattuna enemmän kuin Helsingissä. Helsingin hintanousu on viimeisten neljännesten aikana tasoittunut. Asuntoneliön hinta kerrostalokaksiossa Helsingin kalleimmalla alueella 1. neljänneksellä oli 7 327 euroa ja Turun kalleimmalla alueella 3 326 euroa.

Sivukartta ja haku

Ammattihiihtäjien vaativa 70 km matka sai viime keväänä rinnalleen lyhyemmän ja helpomman vaihtoehdon, joka on suunnattu kuntohiihtäjille. Matkana on 55 km Ylläksen Äkäslompolosta Levin keskustaan ja reitti noudattaa suurimmalta osin samaa reittiä kuin pitkä matka jättäen pois alun vaativan tunturiosuuden ja lopun kovan Pyhätunturin nousun.

Tontin ja tilan lohkominen tulee vireille maanmittauslaitoksen myöntämän määräalalainhuudon perusteella. Mikäli tontin alueen omistaja omistaa osan tonttijaon mukaisesta tontista ja ostaa loppuosan tontin alueesta, tontin lohkominen myös tässä tapauksessa tulee vireille määräalalainhuudon perusteella. Maanmittauslaitos toimittaa lainhuudon kaupungille. Asianosaiselle ilmoitetaan vireille tulleesta lohkomisesta ja sen arvioidusta suoritusajankohdasta.