Press "Enter" to skip to content

Maanmittauslaitos etsi kiinteistötunnus

Murupolku

Kiinteistötunnus on neliosainen numerosarja esimerkiksi 092-416-11-123. Kiinteistötunnus voi muuttua jos kiinteistö esimerkiksi yhdistetään toiseen kiinteistöön. Kiinteistöihin liittyviä asioita hoitaessa on hyödyllistä tietää ajantasainen kiinteistötunnus. Kiinteistöjä koskevia sopimuksia tehtäessä (esimerkiksi kiinteistökauppa) ajantasaisen kiinteistötunnuksen tietäminen on välttämätöntä.

Kiinteistötunnus

Paina"Hae kiinteistötunnus tilan nimellä" -linkistä, jolloin avautuu tietoruutu hakua varten. Kirjoita hakukenttään kiinteistön nimi ja valitse alasvetovalikosta sijaintikunta. Voit myös kirjoittaa kunnan nimen ja valita oikean ehdotetuista vaihtoehdoista. Jos haetulla nimellä löytyy kunnasta vain yksi kiinteistö, näytetään se kartalla ja kiinteistötunnus siirtyy automaattisesti kiinteistötunnus-kenttään.

Uudet kiinteistötunnukset

Kuntaliitoksen ja uuden Länsi-Turunmaa-nimen seurauksena kaikkien Paraisilla sijaitsevien tonttien ja tilojen kiinteistötunnus on muuttunut kuntanumeron osalta. Kiinteistötunnus muodostuu seuraavasta numerosarjasta: kunta-kaupunginosa/kylä-kortteli-tonttinumero/rekisterinumero.Esimerkiksi 445-7-2-7; Länsi-Turunmaan kaupunki, kaupunginosa 7 (Pohjois-Keskusta), kortteli 2, tontti 7.

Etsi

Lainhuuto- ja rasitustodistukset osoittavat kiinteistön omistus- ja kiinnitystiedot. Omistustieto tarvitaan rakennuslupaa haettaessa. Omistus- ja kiinnitystietoa tarvitaan mm. kiinteistöä tai sen määräalaa myytäessä. Kaupunkiympäristötoimialan asiakaspalvelu myy koko valtakunnan alueelta otteita kiinteistötietojärjestelmästä: kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia, rasitustodistuksia ja todistuksia vuokraoikeuksista.

Kommentit

Siis kiinteistörekisteri on olemassa ja siitä on jokaisella oikeus saada tietoja, mutta kiinteistörekisteriin merkittävä kiinteistö on itsenäinen maanomistuksen yksikkö (tila, tontti, metsämaa jne.). Rakennus on kiinteistön ainesosa. Toisen maalla oleva rakennus on irtainta omaisuutta (Otavan lakikirja, 1998. – s. 411). Joten jossakin rakennuksessa sijaitsevan tietyn liikehuoneiston omistaja ei kiinteistörekisteristä selviä, tontin omistajat kylläkin.

Porvoon kaupunki

Kiinteistörekisteri on valtakunnallinen perusrekisteri, joka sisältää lainmukaiset tiedot kiinteistöistä ja määräaloista. Tällaisia tietoja ovat muun muassa kiinteistötunnus, kiinteistön pinta-ala, rasitteet ja oikeudet, kiinteistöön kohdistuvat kaavat ja tonttijaot, asemakaavan mukainen käyttötarkoitus, kiinteistön muodostumistiedot, osuudet yhteisiin alueisiin ja kiinteistön sijaintitiedot.

Asiakaspalvelumme antaa puhelimitse neuvontaa asioissa jotka koskevat karttoja ja paikkatietoja, maanmittaustoimituksia sekä kiinteistöomistusta ja kiinteistöjen kiinnittämistä. Puhelimitse saa myös maksutta tietopalvelua Maanmittauslaitoksen ylläpitämistä rekistereistä kuten Kiinteistörekisteristä sekä Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä. Puhelimitse voi tilata erilaisia tuotteita kuten karttoja, rekisteriotteita ja todistuksia.

Metsänhoidossa on tärkeää, että hoitotyötä tekevät tietävät missä metsätilan rajat menevät. Raivaussahan kanssa eksyy helposti naapuriin ja päätehakkuulla on suunnilleen yhtä haitallista hakata naapurin puolelle kuin jättää omalta puolelta hakkaamatta puita epävarmuuden takia. Rajalinjaepäselvyyden takia menetetyt puut vähentävät hakkuutuloja ja varjostavat taimikoita, niitä ei kannata jättää.

Kaupungin kiinteistörekisterin ylläpito tarkoittaa sitä, että Oulun kaupunki suorittaa ja rekisteröi asemakaava-alueillaan kiinteistötoimitukset kuten lohkomiset, tilusvaihdot, rajankäynnit ja rasitetoimitukset ja muut kiinteistörekisteritietoihin kohdistuvat toimenpiteet sekä arkistoi näistä syntyvät asiakirjat. Näitä toimenpiteitä siten myös haetaan Oulun kaupungin rekisterinpitäjältä.

Kartta moneen käyttöön

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää tonttijaon laatimista korttelialueella. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin on aikomus tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavamääräykset sen sallivat. Tontin jakamismahdollisuuksin vaikuttavat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

2 MOBIILISOVELLUKSET – Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat, Jahtikartta, Google Maps jne.) – Kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset löytyvät esimerkiksi sovelluksesta nimeltä Karttaselain – Muita raja-aineiston sisältäviä ovat tietysti esim. MHY:n metsäselain ja metsäyhtiöiden tarjoamat mobiilisovellukset Edellyttävät jäsenyyttä

Kiinteistöverotuksen kehittämishankkeessa (VM036:00/2012) on selvitetty kiinteistöverotuksen nykyjärjestelmän kehittämis- ja uudistamistarvetta. Valtiovarainministeriö on tilannut rakennusten ja maapohjien arvostamisen nykyjärjestelmästä selvitykset (Haahtela 2013; Peltola 2014), joissa on tuotu esille nykyjärjestelmän ongelmakohtia ja esitetään, kuinka arvostamisjärjestelmää tulisi uudistaa.

Viime syksynä Etelä-Pohjanmaalla asuva viljelijäpariskunta teki sukupolvenvaihdoksen lahjoittamalla tilansa tyttärilleen. Tämän prosessin yhteydessä paljastui, että erään heidän metsäpalstansa pinta-ala oli maanmittaushallituksen rekisterissä noin 37 ha, mutta verottajan mukaan sama palsta olikin noin 44 ha. Sen seurauksena käynnistettiin välittömästi pinta-alan oikaisumenettely, jonka toteuttamiseksi Seinäjoen maanmittaustoimiston virkamiehen mukaan ainoa keino oli hakea maanmittaustoimitus.

Kiinteistöeläkkeellä eli syytingillä tarkoitetaan kiinteistön kaupan yhteydessä tehtyä sopimusta asumisoikeuden pidättämisestä myyjällä, eli käytännössä nimitys toimii synonyyminä hallintaoikeuden pidättämiselle. Syytinkiä käytetään tyypillisesti muun muassa maatilan sukupolvenvaihdoksiin liittyen, jolloin tilan luovutuksen yhteydessä sovitaan entisten omistajien oikeudesta jäädä asumaan tilalla sijaitsevaan asuintaloon. Erona puhtaaseen hallintaoikeuden pidättämiseen nähden, syytingin yhteydessä sovitaan usein myös esimerkiksi kuukausittaisen suoritusten maksamisesta.