Press "Enter" to skip to content

Maan ostaminen kunnalta

Päävalikko

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Yläreunan linkit

Sen sijaan ohjeellisen tonttijaon alueella ”rima” lunastuksen edellytysten toteutumiseksi lienee hieman korkeammalla kuin sitovan tonttijaon alueella. Selvää on, että jos rakennusluvan saamisen edellytyksenä on puuttuvan rakennuspaikan osan hankkiminen, voidaan lunastusoikeus myöntää. Kaikki muu onkin sitten harkinnanvaraista. KmL:n nykyisen sanamuodon perusteella vaikuttaa, että lunastusoikeus tulisi saada helpommin kuin KaavJL:n aikaan. 

Tontin osto on aina kiinteistökauppa, joka vaatii tiettyä määrämuotoa eikä ole oikeustoimena yhtä yksinkertainen kuin irtaimen osto. Ostaessa tonttia joko kunnalta tai yksityiseltä on otettava selvää monista seikoista koskien muun muassa tontin ominaisuuksia ja rakentamismahdollisuuksia. Apuna tonttikaupoissa on hyvä olla ammattilainen.

Rakennettavan talon ominaisuudet määrittävät tontin

Kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Tällä etuudella helpotetaan kunnan omaa maahankintaa. Kunnan etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Jos kunta käyttää etuosto-oikeuttaan, kunta tulee suoraan lain nojalla ostajan tilalle kauppakirjaan merkityillä ehdoilla. Tällöin kunnan tulee suorittaa ostajalle se, mitä ostaja on suorittanut myyjälle ja korvata etuosto-oikeudesta aiheutuneet vahingot. Kunnan etuosto-oikeus ei siis vaikuta myyjän asemaan.

Paras pala Suomea

Kun ajatus lisämaan hankinnasta tulee mieleen, on hyvä kääntyä ammattilaisten puoleen. Tontin ympäristö on usein kaavassa merkitty metsätalousalueeksi tai virkistysalueeksi. Sen hyödyntäminen voi olla rajoitetumpaa kuin kaavoittamattomana metsämaan käyttö. Rakentaminen ja puuston hakkaaminen vaativat luvan kunnasta. Kaavamääräykset määrittelevät tarkemmin sen, mitä kyseisellä alueella on mahdollista tehdä. Kunnan rakennusvalvonnasta on hyvä tiedustella, ovatko omat suunnitelmat lisäalueen käyttöön mahdollisia.

– Jos mahdollista, rakentaminen kannattaa aloittaa vappuna, jolloin tontin maa on riittävästi kuivunut talven jäljiltä. Vapusta alkaa sateeton ja valoisin aika. Silloin työtunteja on eniten käytettävissä ja rakentaminen on tehokasta. Ennen syyssateita saa jo vesikaton paikoilleen ja pääsee sisätöiden kimppuun.

Kemi.fi käyttää evästeitä.

Kaupungin vuokratontin vuokraajalla on oikeus ostaa tontti omaksi. Tontit myydään kaupunginvaltuuston hyväksymillä yksikköhinnoilla, jotka on sidottu elinkustannusindeksiin. Mikäli vuokrasopimus on ollut voimassa vähemmän kuin 5 vuotta, alennetaan myyntihintaa 20 %:lla ja 10 %:lla, mikäli vuokrasopimus on ollut voimassa enintään 10 vuotta. Myyntihinnan alennukset koskevat vuokratontteja joilla on voimassa ensimmäinen vuokrasopimus.

Tonttien haku

1.11.2018 kunnan myynnissä olevien asuinrakennustonttien varausmenettely muuttuu  seuraavasti: Säkylän kunnan myynnissä olevien asuinrakennustonttien ostamisesta kiinnostuneet henkilöt voivat kirjallisesti varata tontin kahdeksi vuodeksi kirjallisesti tai Karttaohjelman varausjärjestelmän kautta. Tontin varaamisella ostajaehdokas saa tonttiin etuosto-oikeuden. Varaus peruuntuu varaajan ilmoituksesta tai kahden vuoden jälkeen automaattisesti, mikäli ostajaehdokas ei ole ostanut varaamaansa tonttia.

Viime aikoina on tullut esille tilanteita, joissa kunnat haluaisivat luovuttaa pientalotontteja edullisesti, käypää hintaa alemmalla hinnalla. Kysymyksessä ovat siis sellaisille yksityishenkilöille luovutettavat tontit, joiden luovuttamiseen ei sovelleta kuntalain 130 §:n markkinoilla toimivia toimijoita koskevaa sääntelyä. Tonttien myyntiin liittyy kunnallista päätöksentekoa ja erityisesti kunnan toimialaa ja itsehallintoa koskevia kysymyksiä.

Ylämenu oikea

Kunnalle tulee suorittaa kustakin varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle lopullisen luovutussopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Mikä varaus peruuntuu varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.

Tontin valinnassa kannattaa huomioida kaavamääräykset, tontin maaston muoto ja maaperä, ilmansuunnat, puistoalueet ja naapureiden sijainti. Puistoon rajoittuvat tontit ovat yleensä haluttuja. Ne ovat avaria varsinkin, jos piha avautuu auringonpaisteiseen puistoon. Myös muut tontit saadaan viihtyisiksi ja suojaisiksi hyvällä suunnittelulla ja kasvien käytöllä. Katujen risteysalueiden kulmatontit ovat väljiä, koska naapureita ei ole katujen puolella. Liikenne ei kuitenkaan ole häiritsevän vilkasta.

Asiakaspalvelu

Kiinteistöyhtymä syntyy, kun vähintään kaksi henkilöä, esimerkiksi avopuolisot tai sisarukset, omistavat yhdessä kiinteistön. Kiinteistöyhtymä syntyy myös yhdessä omistetusta toisen maalla olevasta rakennuksesta tai rakennelmasta riippumatta rakennuksen omistajien oikeudesta maapohjaan, jolla rakennus tai rakennelma on. Verohallinto muodostaa tällaisista kiinteistön omistuksista kiinteistöyhtymän.

Tilaa rantatontit-uutiskirje

Välittäjä voi joskus ehdottaa ehtoa, jonka mukaan tarjouksen voimassaolo on sidottu siihen, saako tarjouksen tekijä myytyä entisen asuntonsa tiettyyn päivään mennessä. Tällainen ehto voi olla hankala sekä ostajalle että myyjälle. Asunnon markkinointi yleensä jatkuu tarjouksesta huolimatta. Tarjouksen tekijä ei puolestaan voi olla varma saavansa ostettua asunnon tarjoamaansa hintaan, vaikka myyjä olisi tarjouksen hyväksynyt.

Kiinteistön myynti – vinkkejä myyjälle

Lainhuuto on yhtä kuin kiinteistön omistusoikeuden rekisteröiminen. Jos esimerkiksi myyjällä on myytävänä olevaan kiinteistöön lainhuuto, syntyy ns. omistajaolettama. Tällöin kiinteistön ostajan on syytä olettaa, että kiinteistön myyjä todella omistaa kiinteistön. Lainhuutoa tulee hakea pääsääntöisesti kuusi kuukautta kiinteistön luovutuskirjan tekemisen jälkeen.

Asemakaavatontin ostaminen edellyttää tontin vuokraamista. Vuokraaja maksaa kunnanvaltuuston vuosittain määrämän tonttihinnan mikäli maavuokrasopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut yli kolme vuotta. Kunnanhallituksen on hyväksyttävä ehdotus kauppakirjaksi ennen tonttikaupan toteutumista. Osapuolet sopivat kauppakirjan allekirjoituspäivämäärästä keskenään. Kauppakirjan allekirjoittavat tontin vuokraaja, kunnan edustajat sekä julkinen kaupanvahvistaja.

Leppävirran kunta

TONTTIEN VARAUS

Kuivan maan tontin varausmaksu on 100 €. Kun varaus on tehty, kunta lähettää sähköpostilla laskun tontin varauksen maksamisesta. Maksu tulee suorittaa 7 päivän kuluessa laskusta. Jos varausmaksua ei ole maksettu, varaus raukeaa. Varausmaksu hyvitetään ostohinnasta kaupanteon yhteydessä. Tonteista voi tehdä vain yhden varauksen. Varausaika on enintään 3 kk. Tontin varaajan tulee ottaa yhteyttä maanmittausinsinööriin ja sopia kaupanteon ajankohta. Kaupanteon jälkeen ostaja hakee lainhuudon maanmittauslaitokselta.

Hirvenkadun ja Sudenkujan tontit 

Kalevassa Hirvenkadun varrella on vapaana yksi omakotitontti ja Sudenkujan päässä on vapaana yksi omakotitontti. Tontit ovat kunnallistekniikan osalta rakennettavissa viimeistään 12.7.2019, kun tonteilla sijaitsevat muuntamo ja maanalainen johto on siirretty pois. Sudenkujan tontin osalta on huomioitava, että tontin hankala rakennettavuus saattaa aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia.