Press "Enter" to skip to content

Lunastuslauseke käytännössä

Lunastuslauseke asunto-osakkeen kaupassa

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa osake, kun omistusoikeus osakkeeseen siirtyy yhtiön ulkopuoliselle ostajalle. Käytännössä lunastuslauseke tulee sovellettavaksi silloin, kun jokin yhtiön muista osakkaista päättää lunastaa ulkopuoliselle ostajalle myydyn osakehuoneiston.

Metson ja Outotecin fuusio vähentää työpaikkoja: «Vähentyvät työpaikat ovat hyvin isolta osin hallinnollisia»

– Ennen omistusoikeuden siirtoa onkin erittäin tärkeä selvittää, mihin kyseisen taloyhtiön lunastuslauseketta sovelletaan. Kun omistusoikeus on siirtymässä esimerkiksi perintönä perheen sisällä, saattaa syntyä hyvin inhottava tilanne, jos yhtiön muilla osakkailla on oikeus lunastaa asunto välistä.

Lunastuslauseke ja suostumuslauseke osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä

Lunastuoikeutta koskevia ilmoituksia koskevat tiukat määräajat ja muotovaatimukset, joiden noudattaminen lunastuksen yhteydessä on ehdottoman tärkeää, sillä määräaikojen tai muotomääräysten rikkominen johtaa helposti lunastusoikeuden menettämiseen. Lunastuksiin liittyy korostunut  riski oikeusriidoista, sillä osakkeiden alkuperäinen ostaja (eli se jolta osakkeet lunastetaan) voi haluta vedota menettelyssä tapahtuneisiin muotovirheisiin välttyäkseen osakkeidensa lunastamiselta.

Paikallissää

Yhtiöjärjestykseen otettavalla lunastuslausekkeella osakkeenomistajat voivat kontrolloida yhtiön osakkeiden luovutuksia ja osakkeenomistajiksi pyrkiviä henkilöitä. Lunastuslausekkeella voidaan estää ei-toivottujen henkilöiden pääsy yhtiöön osakkeenomistajiksi ja haluttaessa antaa yhtiön osakkeenomistajille etuoikeus kasvattaa omistustaan yhtiössä tilanteissa, joissa joku osakkeenomistajista haluaa luopua osakkeistaan.

Lunastuslauseke ja välittäjä

– Lunastuslauseke on kaikissa taloyhtiöissä, joiden asuntojen omistajat ovat kirjanneet sen yhtiöjärjestykseen

– Kun tällaisesta talosta myydään asunto, kaupasta ilmoitetaan talon ilmoitustaululla

– Kaikilla talosta asunnon jo omistavilla on oikeus lunastaa asunto ostajalta kauppahintaan

– Mahdollinen käsiraha palautetaan ostajalle ja kauppa purkautuu

– Lunastusaika vaihtelee riippuen siitä, mitä yhtiöjärjestykseen on kirjattu

 

Yle tutki: Pizzayrittäjät syyttävät Pizza-onlinea riistosta – Näin nettipalvelusta kasvoi jättiläinen, joka vie pizzasta enemmän kuin verottaja

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Omien osakkeiden hankinta ja lunastus, käsittely yhtiöoikeudessa ja tilinpäätöksessä

Asunnon kauppakirja on ostajan ja myyjän välinen sopimus. Asunto-osakkeiden kaupassa se on syytä tehdä aina kirjallisena ja huolellisesti, vaikka laki ei sitä edellytä. Jos asuntokauppa tehdään asunnon rakentamisvaiheen aikana, kauppakirjaan liittyy asuntokauppain määrittelemät tietyt sisällölliset vaatimukset. Mikäli kauppa tehdään vasta rakentamisvaiheen jälkeen, kauppakirjaan ei kohdistu samanlaisia vaatimuksia.

Turun HO 20.09.2007 1841

F on 15.1.1938 pidetyssä julkisessa huutokaupassa ostanut vaimonsa G:n nimiin Asunto D:n (jatkossa asunto-osakeyhtiö) osakkeet nrot 1194-1218, 1243-1266, 1291-1314, 1315-1336 ja 1385 -1408, jotka oikeuttavat huoneistojen nrot 40, 42, 44, 45 ja 48 hallintaan yhtiön Turussa omistamassa rakennuksessa. G on kuollut 6.9.1985 ja F 3.12.1987. Heidän ainoa oikeudenomistajansa on B.

Kirjauutuus: Lunastuslausekkeet taloyhtiössä

Lähtökohtaisesti hallitus tekee päätöksen suostumuksen antamisesta enemmistöpäätöksellä. Yhtiöjärjestykseen voidaan ottaa määräyksiä suostumuksen antamisen edellytyksistä ja jos tällaisia määräyksiä on olemassa, käyttää hallitus harkintavaltaansa asiassa näiden määräysten rajoissa. Jos tällaisia määräyksiä ei yhtiöjärjestyksessä ole, hallituksen harkintavalta on käytännössä vapaa. Yhtiöllä täytyy kuitenkin olla suostumuksen epäämiseen asiallinen syy.

Osakassopimuksen sisällöstä ei voi antaa kovin tarkkoja yleissuosituksia, koska tarpeet ja tilanteet vaihtelevat huomattavasti. Tämä esitys on tarkoitettu vain yleisluonteiseksi katsaukseksi ja muistuttamaan osakassopimuksen tekemisen tärkeydestä. Tässä asiaa tarkastellaan vain osakeyhtiö- ja sopimusoikeuden näkökulmasta, eikä eri vaihtoehtojen verovaikutuksia ole lainkaan otettu huomioon.

Suunnattu omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen

Määräenemmistöpäätös tarvitaan eräissä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisissa tilanteissa. Tällöin yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksissa edustetuista osakkeista. Esimerkiksi päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, suunnatusta osakeannista ja yhtiön asettamisesta selvitystilaan on tehtävä määräenemmistöllä.