Press "Enter" to skip to content

Lohkomiskulut verotuksessa

1. Metsävähennyspohja

Metsävähennysoikeus muodostuu metsän hankintamenon perusteella. Metsän hankintameno on metsän (maapohja ja puusto) osuus kiinteistön tai määräalan kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta. Jos kiinteistökauppaan kuuluu metsän lisäksi myös muita omaisuuseriä, metsän osuus koko kiinteistön hankintamenosta arvioidaan omaisuuserien käypien arvojen suhteessa. Metsän hankintamenoon lisätään metsän osuus kiinteistökauppaan välittömästi liittyneistä muista menoista (varainsiirtovero, lainhuudatus- ja lohkomiskulut sekä muut kaupasta aiheutuneet suoranaiset kulut).

Polku omaan metsään

Varmaa tietoa ei ole enkä nyt ala tähän hätään katsomaankaan. Jotenkin tulisi mieleen, että koska kaikki metsätilan muutkin toimituskustannukset (rajankäynnit, tietoimitukset ym.) ovat vähennyskelpoisia, niin miksei halkomiskustannuskin olisi. Se, että meneekö hankintamenoon vai vuosimenoihin, on minulle hämärän peitossa. Ja edelleenkään yhtymää ei halota, vaan se kiinteistö halotaan.

Metsävähennys

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tällainen työmatka voi olla esimerkiksi matka metsätalouden koulutustapahtumaan taikka konehankinta-, kokous-, opinto- tai messumatka. Edellytyksenä on, että matka on tehty vähintään 15 kilometrin etäisyydelle kotoa tai metsätilalta riippuen siitä, kummasta matkalle on lähdetty. Lisäksi matkakohteen pitää sijaita vähintään 5 kilometrin etäisyydellä sekä asunnosta että metsätilasta.

Metsävähennyspohja on 60 prosenttia metsän hankintamenosta. Kauppahinnan lisäksi hankintamenoon luetaan varainsiirtovero, lainhuudatuskulut, kauppakirjan tekokulut, kaupanvahvistajan palkkio, tila-arviokulut, mahdolliset lohkomiskulut ja kaikki muutkin ko. tilakauppaan liittyvät, ostajan maksamat kulut (esim. matkakulut). Kannattaa huomata, että metsävähennysoikeus syntyy vain kiinteän omaisuuden kaupasta. Esimerkiksi kuolinpesäosuuksien kaupat eivät ole kiinteän omaisuuden kauppoja, vaan irtaimen omaisuuden kauppoja.

Navigointivalikko

Jos esimerkiksi verokorttia ei esitetä ennakonpidätys lasketaan 60 prosentilla arvonlisäverottomasta osasta. Yrittäjälle maksetaan ennakonpidätyksellä vähennetty määrä ja arvonlisäveron määrä. Ennakonpidätys maksetaan verotilijärjestelmässä Verohallinnon tilille ja ilmoitetaan kausiveroilmoituksella kohdekuukautta seuraavan kuussa. Kausiveroilmoituksen myöhästymisestä voidaan määrätä myöhästymismaksu.

TonttijakoAsemakaavan saatua lainvoiman mittaustoimisto laatii tonttijaon, jonka mukaan korttelit jaetaan tonteiksi. Tonttijaon yhteydessä kuullaan kaikkia maanomistajia.Voimassa olevaa tonttijakoa voidaan tietyin edellytyksin muuttaa maanomistajien pyynnöstä.Tontin lohkominenAsemakaava-alueella rakennuspaikkoja muodostetaan lohkomistoimituksella tonttijaon hyväksymisen jälkeen. Tontin omistaja voi hakea lohkomista kirjallisesti.

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan omaksi kiinteistöksi tontin lohkomistoimituksessa. Toimitusta haetaan kiinteistörekisterin pitäjältä. Määräalan lohkomistoimitus käynnistyy automaattisesti, kun maanmittaustoimisto on myöntänyt lainhuudon määräalalle. Toimitus on hyvä laittaa vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluiten jo edellisenä kesänä. Rekisteröimätön tontti on mm. rakennuskiellossa.

Tiedustelut:

Saisinko vastauksen vaikeaan tilanteen ratkaisuun. Olen osakkaana metsäyhtymässä. Nyt haluaisin yhtymän purkua ja jakoa, mutta yksi osakas ei suostu sopujakoon. Jaon joutuu varmaan pakolla tekemään ja sen jälkeen voi tehdä sisarosuuskauppoja. Saako esim. lakimiehen palkkiota tai maanmittauslaitoksen halkomiskuluja vähentää tulevien yhtymäosuuskauppojen metsävähennyksissä? Kiitos jo etukäteen!

Tontti muodostetaan tontin lohkomistoimituksella, jonka tekee toimitusinsinööri. Tontin rajat merkitään maastoon ennen toimituskokousta. Toimituskokouksesta tiedotetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan myös perustaa tai poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta, joita tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoina. Tontti rekisteröidään, kun 30 päivän valitusaika toimituksesta on kulunut. Rekisteröity tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys.

Tämä on tylsää. Mutta tieto on kai hyväksi. En itse löytänyt yhtään kovin selkeää kuvausta tontin ostoprosessista ja kaikesta mitä siihen liittyy, mutta koska olen käynyt prosessin läpi, niin ajattelin kirjoittaa sen ylös. Ja nyt kirjoitan vain kaava-alueiden tonteista, joissa homma on hieman selkeämpi. Lisäksi pankki voi yleensä auttaa näissä asioissa, jos ei itse halua hoitaa.

Mikäli tontti ei muodostu pelkästään omistamastasi määräalasta, tulee tontti ennen lohkomista hankkia kokonaisuudessaan omistukseesi joko vapaaehtoisilla kaupoilla tai tontinosan lunastamisella.
Jos tontti muodostuu maarekisterikiinteistöstä, tai useista kiinteistöistä tai määräaloista, on tontin lohkomista haettava joko vapaamuotoisella hakemuksella tai oheisella lomakkeella.

Vaivaton tapa nauttia metsän tuotosta

3 Kiinteistökaupan asiakirjat Lainhuutotodistus: omistusoikeuden selvittäminen kuolinpesät Rasitustodistus: kiinteistöön kohdistuvat pantit (kiinnitykset/velat, joista kiinteistö vastaa) ja erityiset oikeudet (hallintaoikeus, syytinki, vuokraoikeus) Kiinteistörekisteriote: kiinteistöön kohdistuvat rasitteet ja oikeudet (tie, sähkölinja) Kartta: erityisesti määräalan kaupoissa Arviokirjat

1.11.2018 kunnan myynnissä olevien asuinrakennustonttien varausmenettely muuttuu  seuraavasti: Säkylän kunnan myynnissä olevien asuinrakennustonttien ostamisesta kiinnostuneet henkilöt voivat kirjallisesti varata tontin kahdeksi vuodeksi kirjallisesti tai Karttaohjelman varausjärjestelmän kautta. Tontin varaamisella ostajaehdokas saa tonttiin etuosto-oikeuden. Varaus peruuntuu varaajan ilmoituksesta tai kahden vuoden jälkeen automaattisesti, mikäli ostajaehdokas ei ole ostanut varaamaansa tonttia.

Haluaisitko tietää lisää tästä kohteesta?

Tontti varataan allekirjoittamalla varaussopimus. Varaussopimus on voimassa 1 vuoden, minkä jälkeen varaus katkeaa automaattisesti. Jakoaikaa varaukselle voi hakea kohtuullisessa määrin ja perustellusti, kuitenkin enintään vuoden kerrallaan. Varausmaksu on 250 €/vuosi. Ensimmäisen vuoden varausmaksu on osa kauppahintaa. Tontin vuokrauksessa varausmaksua ei hyvitetä.