Press "Enter" to skip to content

Lohkominen hinta 2018

Murupolku

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja suorittaa tieoikeuden perustaminen kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Yhteisen alueen jako

990 euroa tuhatneliöisen tontin lohkomismaksut ja ylittävät tontin hinnan? No nyt on halpoja tontteja jossain kaupan! Täytyy myös muistaa, että lohkomiset sisältävät nykyään myös esimerkiksi rajamerkkien hinnat, lohkomisen kannalta tarpeelliset rajankänytikustannukset jne, jotka ennen tulivat lohkomisen kiinteän pinta-alaan perustavan lohkomismaksun päälle. Eli nykyinen yksi hinta voi näyttää suuremmalta, mutta sisltää enemmän asioita.

Transkriptio

3 Pinta-ala enintään ha Toimitusmaksu 0, Kukin seuraava alkava 100 ha 560 Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen. 3

Lohkomisen hinta laskee

Yleisimmän kiinteähintaisen toimituksen eli lohkomisen pinta-alaperusteisia toimituskorvauksia alennetaan keskimäärin 0,1 prosenttia siten, että pienimmistä alle 0,1 hehtaarin lohkomisista perittävä kiinteistötoimitusmaksu alentuu noin 2,3 prosenttia. Sen sijaan työkorvauksena laskutettavien aikaveloitteisten toimitusten tuntihintaa alennetaan 2,2 prosentilla eli kahdella eurolla 90 eurosta 88 euroksi.

Primary links

TonttijakoAsemakaavan saatua lainvoiman mittaustoimisto laatii tonttijaon, jonka mukaan korttelit jaetaan tonteiksi. Tonttijaon yhteydessä kuullaan kaikkia maanomistajia.Voimassa olevaa tonttijakoa voidaan tietyin edellytyksin muuttaa maanomistajien pyynnöstä.Tontin lohkominenAsemakaava-alueella rakennuspaikkoja muodostetaan lohkomistoimituksella tonttijaon hyväksymisen jälkeen. Tontin omistaja voi hakea lohkomista kirjallisesti.

Lainhuutohakemus tehdään Maanmittauslaitokselle. Hakemuksen käsittelyn hinta riippuu haettavasta lainhuudosta. Perushinta yhden kiinteistön, määräalan tai määräosan lainhuudolle on 111,00 euroa. Jos lainhuudon hakija haluaa lainhuudon lisäksi kuulutuksen virallisessa lehdessä, maksu on 205,00 euroa yhden kiinteistön, määräalan tai määräosan osalta. Jos kyse on selvennyslainhuudosta, Maanmittauslaitos veloittaa 55,00 euroa kustakin kiinteistöstä, määräalasta tai määräosasta. Lainhuutomaksut ovat arvonlisäverovapaita.

Tontin ja tilan lohkominen tulee vireille maanmittauslaitoksen myöntämän määräalalainhuudon perusteella. Mikäli tontin alueen omistaja omistaa osan tonttijaon mukaisesta tontista ja ostaa loppuosan tontin alueesta, tontin lohkominen myös tässä tapauksessa tulee vireille määräalalainhuudon perusteella. Maanmittauslaitos toimittaa lainhuudon kaupungille. Asianosaiselle ilmoitetaan vireille tulleesta lohkomisesta ja sen arvioidusta suoritusajankohdasta.

CHL:n otteluohjelma 2018-2019:

Sunnuntai 2. syyskuuta:16.00 Lohko B: Malmö Redhawks – Yunost Minsk16.30 Lohko C: GKS Tychy – Skellefteå AIK17.00 Lohko D: Neman Grodno – EV Zug18.00 Lohko B: Red Bull Munich – TPS Turku18.00 Lohko D: Eisbären Berlin – Kometa Brno18.30 Lohko E: Oceláři Třinec – Tappara Tampere18.30 Lohko F: Mountfield HK – Rouen Dragons19.00 Lohko E: Storhamar Hamar – Djurgården Stockholm19.00 Lohko F: Kärpät Oulu – THOMAS SABO Ice Tigers19.30 Lohko C: HC Bolzano – IFK Helsinki

Yhteystiedot

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät lohkomisella. (Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako). Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupunkimittaukseen tiedon määräalan lainhuudosta. Tontin lohkominen kestää noin 3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lainhuutoa voi hakea Maanmittauslaitokselta.

Tärinäriskin arvioinnissa huomioon otettavat asiat

Tontti muodostetaan tontin lohkomistoimituksella, jonka tekee toimitusinsinööri. Tontin rajat merkitään maastoon ennen toimituskokousta. Toimituskokouksesta tiedotetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan myös perustaa tai poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta, joita tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoina. Tontti rekisteröidään, kun 30 päivän valitusaika toimituksesta on kulunut. Rekisteröity tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys.

Maankäyttö

Yksi tontin myynnin ensimmäisiä ja yleensä myös myyjää eniten kiinnostavia vaiheita on hinnan määrittäminen. Eniten hintaan vaikuttavat tontin sijainti ja rakennuslupa. Mitä enemmän tontille on lupa rakentaa, sitä arvokkaampi se on. Lisäksi hintaan vaikuttavat tontin koko ja muoto sekä sen ympäristö, esimerkiksi tonttiin kuuluva vesialue. Jos hinnanmäärittely tuntuu haasteelliselta, kannattaa pyytää arviota alan ammattilaiselta eli kiinteistönvälittäjältä.

Yläreunan linkit

Sen sijaan ohjeellisen tonttijaon alueella ”rima” lunastuksen edellytysten toteutumiseksi lienee hieman korkeammalla kuin sitovan tonttijaon alueella. Selvää on, että jos rakennusluvan saamisen edellytyksenä on puuttuvan rakennuspaikan osan hankkiminen, voidaan lunastusoikeus myöntää. Kaikki muu onkin sitten harkinnanvaraista. KmL:n nykyisen sanamuodon perusteella vaikuttaa, että lunastusoikeus tulisi saada helpommin kuin KaavJL:n aikaan. 

Tässä ohjeessa käsitellään kiinteistön määräalan ja määräosan luovutuksen verokohtelua tilanteissa, joissa omistettu kiinteistö myydään joko kokonaan tai osissa vaiheittain. Ohjeessa otetaan kantaa erityisesti siihen, soveltuuko oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapaussäännös kaikkiin luovutuksiin, joissa kiinteistö luovutetaan useammassa määräosassa lähekkäisillä luovutuksilla eri ostajille, kun luovutuskohdetta koskee hallinnanjakosopimus. Ohjeessa ei käsitellä metsäkiinteistöjen luovutuksia.

Mikkelin kaupunki valmisteli muutosta kaupungin luovuttamien asuintonttien hinnoitteluun. Tarkoitus on siirtyä entistä yksinkertaisempaan ja selkeämpään hinnoittelumalliin. Uuden hinnoittelun lähtökohtana ovat uudenlaiset hinta-alueet, joille kullekin määritellään tonttihinta, joka on sama koko hinta-alueella. Yksi hinta-alue saattaa kattaa useita kaupunginosia.

Χειροποίητο ροζάριο- μαύρες χάντρες

Tapiolan Halliliiga on tarkoitettu kaikentasoisille keilaajille. Joukkueessa heittää kerrallaan kaksi henkilöä ja pelaajia voi vaihtaa joukkueessa rajattomasti. Halliliigaa pelataan syys- ja kevätkaudella. Syyskaudella on mukana 12 joukkuetta, jotka pelaavat syys-joulukuussa kerran kaikkia vastaan yhdessä lohkossa. Uusia joukkueita voi tulla taas mukaan kevätkaudelle, jolle otetaan jo ilmoittautumisia vastaan. Kevätkausi starttaa tammi-helmikuussa.