Press "Enter" to skip to content

Lohjan kaupungin työntekijät

-Lohja rekry, keskitetty rekrytointi hoitaa kaikki Lohjan kaupungin rekrytoinnit, suuren osan pidempiaikaisista sijaisrekrytoinneista sekä sijaisrekisterimme toimii myös apuna pidempiaikaisten sijaisten rekrytoinneissa. Lyhytaikaisten keikkalaisten rekrytoinnissa olemme myös vahvasti mukana, ja varmistamme että sijaisrekisteri on ajan tasalla. Meillä on käytössämme hyvä määrä sijaisia, kertoo Lohjan kaupungin rekrytointisuunnittelija Mervi Ylitalo.

Tarvitsemme joukkoomme jatkuvasti uusia osaajia erilaisiin tehtäviin. Vakituisten toimien ja virkojen lisäksi tarjolla on eripituisia sijaisuuksia esimerkiksi päiväkodeissa, vanhustenhuollon eri yksiköissä, terveysasemilla ja kaupungin ruoka- ja siivouspalveluissa. Tyypillisiä ammattinimikkeitämme ovat lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, ryhmäavustaja, erityisavustaja, iltapäiväohjaaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja, ruokapalvelutyöntekijä, laitoshuoltaja sekä opettaja.

Kokeile esimerkiksi hakuja

– Katri Kalske on toiminnallaan osoittanut olevansa sivistyksen suunnannäyttäjä. Hänen työotteensa ja toimintansa on eteenpäin katsovaa ja edistyksellistä. Omassa organisaatiossa tehty kehittämistyö ei ole jäänyt pelkästään paikalliseksi, vaan hän on jakanut hyviä käytäntöjä edelleen myös muille sivistystoimen toimijoille. Kalske ottaa innokkaasti osaa toimialallaan käytävään keskusteluun ja toimii aktiivisesti erilaisissa maakunnallisessa ja valtakunnallisissa työryhmissä ja verkostoissa, kertoo Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasioiden johtaja Terhi Päivärinta.

Olet estänyt käyttäjän @lohjankaupunki

Voit ottaa yhteyttä Ohjaamoon, kun haluat keskustella sinua askarruttavasta asiasta. Paikalla ovat vaihdellen Nuorisokeskuksen ja Ohjaamon henkilökunta. Työskentelemme kokonaisvaltaisesti, ja tarjoamme helposti saatavaa palvelua oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa, sekä tilanteen mukaan ohjaamme tarvittavien palvelujen ääreen. Voit olla meihin yhteydessä eri kanavien kautta.

Vailla tekemistä kesällä?

Väestön ikääntyminen lisää ikäihmisille suunnattujen palveluiden kysyntää. Suomessa on 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona henkilöä, joista suurin osa asuu kotona (Kuntaliitto 2017). Odotettavissa olevan eliniän piteneminen vaikuttaa siihen, että tarvitaan kotihoidon lisäksi tehostettua palveluasumista ja sairauksien hoitoon pitkäaikaisempaa vuodeosastohoitoa. Vuonna 2018 Lohjan asukasmäärästä (46 296) oli yli 65-vuotiaita 11 938, ja tulevaisuudessa vielä iäkkäämmän väestön osuus kasvaa (Lohja kaupungin verkkosivut 2019).

Artikkelikuvassa vasemmalta Ykkösakselin toiminnanjohtaja Maarit Teuri, kyläasiamiehet Lotta Paakkunainen ja Paula Ojansuu, Ykkösakselin hankeneuvojat Jaana Joutsen ja Anu Pekanniemi. Kuvan on ottanut Paavo Hacklin Ykkösakselin sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin Ahmoon työväentalolla 7.5.2019. Perinteisesti ennen vuosikokousta oli kutsuttu hankkeita esittäytymään, eikä tämä vuosi ollut poikkeus ja Lohjan Kylät ry:n hankkeen työntekijät oli kutsuttu kertomaan Toimivat kylät-hankkeesta. Hankkeistaan

ei ole olemassa meitä ja heitä. on vain me.

– Rekrytointi on iso ongelma, ja tilannetta on hankaloittanut entisestään tiukentuneet sijaisten pätevyysvaatimukset. Meillä on aikaisemmin käytetty sijaisuuksissa sosiaaliohjaajia, joilla on laaja kokemus lastensuojelusta. Heitä ei kuitenkaan voi enää palkata, vaan sijaisen täytyy olla vähintään sosiaalityön opiskelija, Lohjan kaupungin sosiaalipalvelupäällikkö Heli Ranta-Salonen kertaa.

Tällä sivustolla

Toukokuun alussa Uudenmaan TE-toimiston Lohjan toimipaikalla järjestetty hotelli- ja ravintola-alan sekä puhtauspalvelualan rekrytointitilaisuus osoittautui menestyksekkääksi. Tilaisuuteen lähetettiin 49 kutsua keittiöapulaisille, kokeille, keittiötyöntekijöille, tarjoilijoille, baarimestareille, hotellin vastaanottovirkailijoille, laitoshuoltajille sekä siivoojille. Kutsutuista tilaisuuteen saapui 25 henkilöä. Moni osallistuja kutsuttiin haastatteluihin ja osa heistä työllistyikin, Lohjan toimipaikasta kerrotaan.

Opiskelijat korvasivat konsulttityön – merkittävä säästö taloustalkoiden keskellä

Lohjan kaupunki on joutunut säästötalkoiden keskellä jäädyttämään ison osan kehittämishankkeista. Viikoittain joudutaan arvioimaan se, mitä töitä on varaa ja tarkoituksenmukaista aloittaa/jatkaa – olipa sitten kyseessä muutaman sadan euron kustannus tai kymmenien, jopa satojen tuhansien hanke. Kaupungilla etsitään edelleen isoja säästökohteita miljoonien eurojen edestä. Talouden tasapainottamisen nimissä erityisesti erilaisia konsulttitöitä ja ulkopuolisilta ostettavia palveluja on laitettu jäihin tai siirretty tulevaisuuteen.

– OP Ryhmä on aina ollut tiiviisti mukana ihmisten ja yritysten arjessa, ja siellä haluamme olla tulevaisuudessakin. Tarjoamamme vakuutukset ja rahoitus ovat mahdollistaneet osaltaan turvallisen ja huolettoman liikkumisen. Uudet liikkumisen palvelut antavat mahdollisuuden valita sopivat ja monipuoliset liikkumisen ja autoilun ratkaisut, ilman omistamisen huolia, kertoo toimitusjohtaja Jarmo Viitanen OP Länsi-Uusimaasta.

Etkö löytänyt sopivaa ilmoitusta?

-Lohja haluaa olla kärkijoukoissa kehittämässä uusia liikkumisen palveluita. Tässä kokeilussa saamme arvokasta tietoa siitä, millaista tarvetta yhteiskäyttöautoille Lohjalla voisi olla. Samalla liikkumisemme muuttuu sähköautojen myötä ympäristöystävällisemmäksi, mikä on meille hiilineuraalisuuteen tähtäävänä kuntana tärkeää, kertoo Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula.

Yhteistyössä tulevaisuus 2 -seminaari tarjosi lohjalaisille yhdistyksille tilaisuuden tuoda esille toimintaansa yhteisen hyvinvoinnin rakentajana. Järjestöjen edustajien keskustelukumppaneina seminaarissa olivat Lohjan kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt. Keskusteluttajana toimivat KTM, coach Aino Elina Muhonen Innodea Oy:stä apunaan kouluttaja Anna-Riikka Kärnä Kasvuhuone osuuskunnasta.

Uutiset

– Kiitämme kaupunkia luottamuksesta. Ikääntyneistä huolehtiminen on yhteistyötä ja olemme tyytyväisiä, että voimme tukea kaupungin omaa toimintaa tällä tavoin. Meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä samassa kiinteistössä toimimisesta jo entuudestaan Lohjalla sekä muualta Suomesta. Uskon, että kaupungin työntekijät ja jaksohoidossa käyvät viihtyvät Ventelässä. Olemme entisestään panostaneet esimerkiksi pihan viihtyisyyteen ja turvallisuuteen, kertoo aluejohtaja Simo Saaranen.

Tehtävässä edellytetään aiempaa työkokemusta ja osaamista talousjohtamisesta sekä hyvää lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemusta. Hakijalla tulee olla erinomaiset vuorovaikutus-, neuvottelu- ja yhteistyötaidot. Myös aiempi kokemus / osaaminen lastensuojelutyöstä ja lainsäädännön vahva tuntemus on tehtävän menestyksellisen hoidon edellytys. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä sekä systeemisen lastensuojelumallin tuntemusta.

Yhtiö on syntynyt vuonna 1991 keskusta-alueen vuokrataloyhtiöiden sulautumisessa ja se on vuosien varrella kasvanut, kun useita muita kaupungin omistamia yhtiöitä on sulautettu siihen. Meillä on nykyisin yli 2000 vuokra-asuntoa, joista suurin osa on rahoitettu valtion tukemilla lainoilla. Pääosa yhtiön asuntokannasta on rakennettu 1970–1990-luvuilla. Asukasvalinnat tekee yrityksen henkilökunta kaupungin ohjeet ja lainsäädännön huomioiden.

Tässä Ekotukitoiminnan kehittäminen – hankkeessa, joka oli osa Ekologi­sen kestävyyden ohjelmaa, koulutettiin Helsinkiin yli 350 ekotukihenkilöä ja Tallinnaan ainakin kuusi ympäristöneuvojaa. Ekotukihenkilöt saivat tuekseen käsikirjan, työpaikan ekosäännöt sekä Internet-sivuston. Samalla kehitettiin mm. ekotukitoimin­nan kokonaismalli ja tehtiin hyvää koulutus­aineistoa. Ekotukitoiminnan an­siosta ympäristövastuullisuuden kasvun us­kotaan näkyvän virastojen toi­minnassa ja tuovan niin rahallista kuin luon­nonvarojenkin säästöä.

Vuonna 2010 Lohjan kaupunki sai valtiolta vammaisten, toimintarajoitteisten työnhakijoiden tukemiseen valtiolta 750000€, jonka kaupunki palautti täysimääräisenä valtioille. Lohjan kaupungissa ei viitsitty nähdä vaivaa vajaakuntoisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden työllistymiseen. Kyseessä oli täydellinen asennevika niin kaupungin hallituksessa kuin työnantajien ja -ohjaajien asenteissa. Me Perussuomalaiset vaadimme tähän asenteeseen muutosta, jos mahdollisuus tilanteeseen vielä toistuu.

Lohjan kaupunki toteutti Ideatehtaan avulla kuulemisen, joka tuki uuden strategian toimenpideohjelmaa. Kuulemiseen osallistuivat kattavasti kaikki ylimmästä johdosta kunnan työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin. Kertyneiden ideoiden parhaimmisto otettiin mukaan toimenpideohjelmaan. Myös tavoitteiden ymmärtäminen sekä niihin sitoutuminen ovat toteutuneet tehokkaasti eri osallistujaryhmissä.

Tämän jälkeen me hoidamme loput! Huolehdimme puolestasi avustajien rekrytoinnin, palveluiden koordinoinnin, sairaus- ja vuosilomien sijaistukset sekä muut työnantajan velvoitteet. Haluamme, että avustajien ja asiakkaiden välille muodostuu luottamuksellinen ja pitkäaikainen suhde. Näin ollen pyrimme vähentämään avustusta koskevat muutokset parhaamme mukaan.