Press "Enter" to skip to content

Lohja rakennusjärjestys

Määräyksiä ja ohjeita

3 3 (28) 57 Pohjavesialueet Puisten perustusrakenteiden huomioon ottaminen rakentamisessa Energiahuolto, talotekniikka, maalämpö ja tuulivoima Natura 2000-alueet ja muut luonnonsuojelullisesti tärkeät alueet Muinaisjäännökset Pilaantuneen maaperän ja maaperän haitallisten yhdisteiden huomioon ottaminen rakentamisessa Radon Melun- ja tärinän torjunta Maanalainen rakentaminen X LUKU ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Poikkeaminen Rakennusjärjestyksen voimaantulo… 23

LOHJAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS…

3 3 (27) 57 Pohjavesialueet Puisten perustusrakenteiden huomioon ottaminen rakentamisessa Energiahuolto, talotekniikka, maalämpö ja tuulivoima Natura 2000-alueet ja muut luonnonsuojelullisesti tärkeät alueet Muinaisjäännökset Pilaantuneen maaperän ja maaperän haitallisten yhdisteiden huomioon ottaminen rakentamisessa Radon Melun- ja tärinän torjunta Maanalainen rakentaminen X LUKU ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Poikkeaminen Rakennusjärjestyksen voimaantulo… 22

LOHJA | Yhdistyneen Lohjan alueella voimassa olevat kolme rakennusjärjestystä yhtenäistetään pian yhdeksi rakennusjärjestykseksi. Samassa yhteydessä nykyisiä lupakäytäntöjä aiotaan keventää merkittävästi.

Lohjan johtava rakennustarkastaja Paula Mäenpää kertoo, että laissa mainitusta rakennushankkeiden ilmoitusmenettelystä pyritään luopumaan kokonaan.

Yhteystiedot

Kyläalue
Mäntsälän kyläalueiden ja kyläkeskusalueiden rajaukset on määritelty Hajarakentamisen pelisäännöissä (mkltk 6.9.2006 / §225) ja täydennetty eteläisten kylien osalta Rakennusjärjestyksessä (kv 1.12.2008 / §90). Kyläalueen rajaus tarkistetaan aluekohtaisesti yleiskaavoituksessa. Yleiskaavan kyläaluerajaus korvaa jatkossa tässä rakennusjärjestyksessä vahvistetun kyläaluerajauksen. Liite 4.

toimenpidelupa lohja Maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittu toimenpidelupa tarvitaan silloin kun ollaan pystyttämässä tai sijoittamassa ei rakennuksena pidettävää rakennelmaa tai vaihtoehtoisesti ollaan muuttamassa olemassa olevan rakennuksen ulkoasua tai tilajärjestelyjä. Laurentius-salissa Lohja Big Band ja Marzi Nyman Kannattaa mennä kuuntelemaan, upea konsertti tiedossa! Mikäli Asuntomessut, rakentaminen, sisustaminen tai muut asumisen teemat kiinnostavat, tule mukaan Asumisen iltaan maaliskuuta. Lisätietoja alla. Nähdään Laurentiussalissa!

Primary links

Hyvinvointitoimiala Lohjalla on organisoitu elämänkaarimallin mukaisesti ja sen alle kuuluvat lasten, nuorten ja perheiden palvelualue, työikäisten palvelualue sekä ikääntyneiden palvelualue. Elinvoimatoimiala koostuu konsernihallinnosta, palvelutuotannosta, kaupunkikehityksestä sekä omaperäisestä kaupunkisisällöt- alueesta. Kaupunkisisältöihin kuuluvat mm. matkailu, markkinointi, liikunta, kirjasto, teatteri ja yleinen kulttuuritoimi.

Oikotie suosittelee

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Kirkkonummen rakennusjärjestys lausunto 2018 Heinä- Elokuu, Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys (KPY) ry.

Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys (KPY) ry on Suomen Omakotiliitto ry:n Uudenmaan piirin paikallisyhdistys. Yhdistys pyrkii yhdessä piirin ja liiton kanssa edistämään pientalovaltaista elämänmuotoa. Yhdistykseen kuuluu n. 950 taloutta, Uudenmaan piirin 51 paikallisyhdistyksessä on noin 22 800 jäsentä ja Omakotiliiton 257 paikallisyhdistyksessä noin 75 000 jäsentä.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta (rakennusjärjestys löytyy kohdasta Tulostettava lomake).

Joustavalla lainalla
unelmiesi kotiin

Vesistön lähellä (rantaan < 100 m) tai pohjavesialueella olevien kiinteistöjen tulee siis täyttää puhdistusvaatimus viimeistään 31.10.2019 mennessä. Muiden kiinteistöjen osalta jätevesijärjestelmä tulisi kunnostaa tiettyjen remonttien yhteydessä (esim. vesikäymälän rakentaminen tai talousjätevesijärjestelmän uusiminen).

Tässä käypäinen talo, jossa sisällä varaava takka ja kolme makuuhuonetta, olohuone ja pieni keittiö. Iso tontti. Rakennusoikeutta jäljellä. Sopii hyvin myös kesämökkikäyttöön. Rakennukset vaativat selkeää korjausta. Mutta mikä mahdollisuus, tällä hinnalla et osta edes kerrostaloasuntoa. Ja tilan nimikin saa hyvälle tuulelle, se on Sunrise Avenue. Sijaitsee päättyvän tien päässä omassa rauhassaan. Venevalkamaoikeus Lohjanjärveen n. 3km päässä

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Selät ja saaret

Rakennetun pinta-alan laajeneminen aiheuttaa riskin pohjaveden määrälliselle pysyvyydelle ja muodostumiselle. Tämä tulee huomioida maankäytön suunnittelussa. Pohjavesi muodostuu alueilla, joilla maalaji on karkearakeista ja huokoista. Parhaat pohjavedet esiintyvät hiekasta ja sorasta muodostuneissa harjuissa ja reunamuodostumissa. Näin ollen harjun alueen rakentamista on harkittava aina erittäin tarkkaan.

Viranomaistoiminnan hitaus on ollut yllätys ja pienoinen pettymyskin. Resurssipulastahan tämä johtuu. Toisaalta käsittääkseni me joudumme maksamaan koko homman viulut, joten luulisi instansseilla olevan halua ottaa rahat mahdollisimman nopeasti pois. Lohjan kaupungillekin rakennusurakasta tulee verotuloja, koska osa tavarasta ja palveluista kannattaa ostaa paikallisesta toimittajalta.

Osion käytetyimmät sivut

Me allekirjoittaneet olemme huolissamme Loviisan kaupungin rakennusjärjestyksen tiukentamiseen liittyvistä seurauksista yrityksille, joiden toiminta perustuu eläintenpitoon.  Maaseudun elävöittäminen ja henkiinjääminen on kiinni sen asukkaista, sekä nykyisistä, että tulevista. Rakennusjärjestyksen tiukentaminen laskee tonttien arvoa, koska naapureiden väliset kirjalliset sopimukset ovat kullekin tontille rasitteita tulevaisuudessa.

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.