Press "Enter" to skip to content

Lieto kaavoituskatsaus

Karttapalvelut

Rakennemallityön loppuraportti on valmistunut. Se sisältää kuvauksen rakennemallista ja sen vaikutuksista sekä rakennemallin suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Loppuraportti sisältää myös toteuttamisohjelman ydinkaupunkialueelle. Rakennemallityölle asetettu ohjausryhmä päätti 8.11.2011 asettaa Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 -loppuraportin nähtäville ja pyytää siitä kuntien, Varsinais-Suomen liiton, muiden sidosryhmien lausunnot ja yleisön kommentit. Mielipiteitä ja lausuntoja voi esittää nähtävilläoloaikana. 

Liedon uusi 10-tie pohjoispuolelle

Valtatie 10 Liedon kohdalla tarvitsee ohitustien suuren läpiajoliikenteen siirtämiseksi pois ydinasutusalueilta. On olemassa selkeä harkinnan arvoinen reitti: Yliskulmalta Turun Topinojalle «kulkee» sähkövoimalinja, jonka läheisyydessä eikä mastojen alla ole rakenteita ja puustokin on jo valmiiksi raivattu. Tämä vaihtoehto ei näy maakunnassa laaditussa maakuntakaavaluonnoksessa.

Maaseutupalvelut

4 II e=0.0:97 0:::.:9 7: / ki 0 8 e=:9::0:0: / ki:0 e=:0:9 / ki:9 8 e=0.0:0:0 / ki 9 e=0.0:00:: / ki 9:07 e=0.0:7 8::08:0 / ki u / 9 0 e=: 9:.:09:::9 8 8: / ki I ½ 8 / ki u: 7 AP- / e=0.0 e=0.0 e=0.0:97: 8 8: I u /t /: / 0 8 e=0.:: 7 I / 8. 9 e=0.0:: 8..: 0 sl:00: I 8 0: 7. 0 e=0.0::0 9.::9 7:8 9:7:0 / ki u:9 / / I 9 7 / ki u / N MUUTOS e=0.0 e=0.0 7::8 e=0.0:8:8 7 8:8 Ote ajantasa-asemakaavasta:: 9 / 9:: 7 9:: PAHKALAUKKAANTIE ASKELKUJA aj PIIRIPOLKU 9 HIRSIKUJA PAJUPOLKU

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 

Rakennemallityön toinen väliraportti on valmistunut. Se sisältää kuvauksen laadituista rakennemallivaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Rakennemallityölle asetettu ohjausryhmä on hyväksynyt raportin 5.4.2011. Samanaikaisesti kuin väliraportti asetetaan nähtäville, sitä esitellään yleisötilaisuudessa ja siitä pyydetään lausunnot kunnilta, Varsinais-Suomen liitolta, viranomaisilta ja seudullisilta toimijoilta. Mielipiteitä ja lausuntoja voi esittää nähtävilläoloaikana. 

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035

Rakennemallityön loppuraportti on valmistunut. Se sisältää kuvauksen rakennemallista ja sen vaikutuksista sekä rakennemallin suhteesta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Loppuraportti sisältää myös toteuttamisohjelman ydinkaupunkialueelle. Rakennemallityölle asetettu ohjausryhmä päätti 8.11.2011 asettaa Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 -loppuraportin nähtäville ja pyytää siitä kuntien, Varsinais-Suomen liiton, muiden sidosryhmien lausunnot ja yleisön kommentit. Mielipiteitä ja lausuntoja voi esittää nähtävilläoloaikana. 

Reitistöhanke

Laajimpana tavoitteena siintää yhteistyökuntien mielessä Raaseporin-Hangon seudun ja Varsinais-Suomen kattava virkistysreitistö, joka muodostaisi valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti merkittävän ja ympäristöltään kiinnostavan kokonaisuuden. Salon, Kemiön saaren ja Paraisten alueella on jo kehitetty pyöräilyreittejä sekä oman alueen asukkaiden, että matkailijoiden käyttöön. Täydentämällä tätä reitistöä on mahdollista luoda Turunmaan saariston rannikkoreitit – kokonaisuus.

Palvelut maatalousyrittäjille

Maaseututoimen pääasiallisia tehtäviä ovat EU:n ja kansallisten maataloustukien hakemiseen liittyvä tiedotus, hakemusten vastaanotto, käsittely ja tukien maksatus. Maaseututoimi ylläpitää maataloushallintoon liittyviä rekistereitä, myöntää käyttöoikeuksia viljelijöiden sähköiseen asiointiin, antaa lausuntoja ja tekee hukkakaurakatselmuksia sekä sato- ja hirvivahinkoarvioita.

Rakennuslupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Urheilupuiston ja Samppalinnanmäen välille voi tulla kävelysilta

Turku pohtii edelleen Samppalinnanmäen ja Urheilupuiston yhdistämistä kevyen liikenteen sillalla. Se käy ilmi tuoreimman Turkuposti-lehden kaavoituskatsaus 2019 -osiosta. Ajatus sillasta kuuluu Sepänkatu 1:n asemakaavanmuutoshankkeeseen, jossa merkittävin puoli on pohtia, mitä tehdä Turun ammattikorkeakoulun käytöstä poistuville rakennuksille.

Valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi luokiteltu Paimionjoen vesistö sekä sitä myötäilevä Hämeen Härkätie muodostavat hienon maisemallisen ja matkailullisen kokonaisuuden. Vesistössä ja sen läheisyydessä riittää touhuttavaa. Paimionjoki oi oiva paikka melonnalle, talvella kelkkailulle ja hiihdolle. Joenvartta on taas mukava kulkea jalan tai pyörällä, talvella suksin tai vaikkapa lumikengin.