Press "Enter" to skip to content

Leikkipaikan turvamääräykset

0 kommenttia

Kiinteistön alueen turvallisuuden huolehtiminen kuuluu taloyhtiölle kiinteistön omistajan roolissa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että kiinteistön omistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite kiinteistön alueen turvallisuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön on huolehdittava siitä, että kiinteistöllä on turvallista sen asukkaiden ja muiden liikkua sekä oleskella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset täyttävässä kunnossa.

Samankaltaisia artikkeleita

Leikkikentät ja leikkivälineet ovat kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piiriin kuuluvia tavaroita. Lain mukaan niistä ei saisi aiheutua vaaraa käyttäjille. Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee myös taloyhtiöiden pihoilla olevia leikkikenttiä ja niiden yksittäisiä leikkivälineitä. Leikkivälineiden turvallisuudesta on myös olemassa eurooppalainen standardi (SFS-EN 1176 ja 1177).

Leikkipaikkojen turvallisuus

Taloyhtiön on varmistettava, että leikkivälineet täyttävät turvastandardien SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177 vaatimukset. Niihin on viitattu myös rakentamismääräyskokoelmassa. Lisäksi ohjeita löytyy rakennustiedon ohjekortista RT 89-10966 sekä KH 86-00296. Taloyhtiön hyväkuntoisia vanhoja leikkivälineitä ei tarvitse kuitenkaan automaattisesti muuttaa uusien standardien mukaiseksi.

Leikkikentät

Asunto-osakeyhtiön ei lähtökohtaisesti tarvitse laatia piha-alueen leikkipaikasta turvallisuusasiakirjaa. Asunto-osakeyhtiön tulee laatia turvallisuusasiakirja, jos leikkipaikka muistuttaa kooltaan, toiminnoiltaan ja käyttöasteeltaan yleistä leikkikenttää. Esimerkiksi monen talon yhteisellä korttelipihalla voi olla yleistä leikkikenttää muistuttava leikkipaikka, josta turvallisuusasiakirja tulee laatia.

Leikkipaikkojen tiukat määräykset kirpaisevat – itse tehdyt keinut käyttökieltoon

Jos taloyhtiö tai kyläyhdistys haluaisi rakentaa lapsille keinuja ja hiekkalaatikoita, se ei enää onnistu nykymääräyksillä. EU:n kriteerit lasten leikkipaikkojen turvallisuudelle ovat sitä luokkaa, että niiden tulkitsemiseen tarvitaan ammattilaisia. Niinpä lähes kaikki leikkipaikat syntyvät tänä päivänä valmiista osista, jotka korkeintaan kootaan itse.

Taloyhtiön leikkipaikka

Ei oo totta, et tuut tänne ruikuttamaan lapsesi pudottua leikkimökin katolta!! Siis kerrataan vielä: Haluat taloyhtiön vastuuseen siitä, että lapsesi tippui leikkiessään…..ILMAN valvontaa. Hei haloo, jos lapsi on niin pieni, sinä vahdit ja turvaat Hänen leikkinsä pihalla, ja kotona. Eikös niin? Ja jos lapsesi on jo niin ISO, että voipi tallustella ulkona itsekseen, olethan vastuullisena aikuisena kerrannut vaaran paikat kotipihalla??? Sinä olet omistasi vastuussa. Ja aina sattuu ja tapahtuu, mutta et voi aina sysätä syytä muiden niskaan.OTA VASTUU ITSESTÄSI JA RAKKAIMMISTASI!

– Taloyhtiön pihaan tarvitaan turva-alue. Keinun alla on oltava turvahiekkaa, minkä raekoko on 2-8 millimetriä. Vastaavasti voisi käyttää synteettisiä laattoja. Ketjujen lenkkien maksimikoko saa olla 8,6 millimetriä. Jos se ylitetään, pitää ketjut suojata. Lisäksi rengasistuimet saavat olla maasta vähintään 45 senttimetrin korkeudella ja keinulaudat 38 senttimetrin korkeudella, luettelee Kiljunen.

Leikkipaikkojen turvallisuus on Furuhjelmin mukaan määritelty tarkasti EU-direktiiveissä, mutta varsinaista valvovaa viranomaista ei kuntien leikkipuistojen tapaan ole olemassa. Esimerkiksi hiekkalaatikkojen hiekan koostumus on määritelty tarkkaan ja hiekka pitäisi vaihtaa tasaisin väliajoin.

Henkilökunnalle

Uusien EU-turvallisuusstandardien vuoksi leikkipuistoja ja taloyhtiöiden leikkipaikkoja on jouduttu kokonaan tai osittain uusimaan. Yleisiä puutteita ovat olleet keinujen vääränlaiset alustat, kuten tiivistyvä hiekka, nurmikko, puu, kivet tai puu. Keinuissa oli usein samaan runkoon asennettu liian monta keinua. Nykystandardien mukaan samassa rungossa saa olla vain kaksi samanlaisella istuimella varustettua riippukeinua. Jos halutaan istuin eri-ikäisille lapsille, keinun rungossa on oltava pystysuora välipuu.

Huoltoyritys Lassila & Tikanoja suosittelee kahta perusteellista tarkastusta vuodessa. Keväällä tehtävässä vuositarkastuksessa tutkitaan, onko lumi ja jää vaurioittaneet laitteita talven aikana. Lisäksi tarkistetaan esimerkiksi turva-alustojen pehmeys ja turva-alue ja se, onko laitteissa vaarallisia rakoja, joihin lapsen pää tai sormet voisivat juuttua. Rutiinitehtäviin kuuluu vilkaista, onko leikkipaikalla tehty ilkivaltaa.

Monipuoliset ja laadukkaat tarkastuspalvelut

PlayCare Tarkastuspalveluissa kartoitetaan leikki- ja liikuntavälineiden tekninen kunto ja mahdolliset puutteet. Sertifioidut tarkastajamme tarkastavat, että leikkipaikat, liikuntapaikat ja monitoimikentät, skeittipuistot sekä yleiset alueet ovat nykyaikaisia ja voimassaolevien turvastandardien mukaisia. Kuntotarkastukseen kuuluu myös leikkialueen korjausehdotus kustannusarvioineen. Voit valita kolmesta erilaisesta tarkastuspalvelusta: vuotuinen tarkastus, toiminnallinen tarkastus ja käyttöönottotarkastus sekä turva-alustan tarkastus (HIC-testaus).

Vuosittain tehtävässä tarkastuksessa saadaan selville leikkikenttävälineiden turvallisuuden kokonaistaso, tekninen kunto ja EN-turvanormien mukaisuus. Vuotuinen tarkastus saattaa vaatia tiettyjen osien esiin kaivamista tai jopa purkamista. Vuositarkastusasiakkaanamme saat tunnukset nettipohjaiseen huoltoraporttiin, josta voit helposti katsoa ehdotetut toimenpiteet, tehdyt korjaukset ja muutokset kohteittain. Vuotuinen tarkastus säästää aikaa, vaivaa ja rahaa.

Lautakunta käsitteli pätevyyden uusimista ja pätevyyden jatkamista. Lautakunta linjasi, että pätevyydet tulee uusia uuden koulutusohjelman mukaisesti joko koulutuksen kautta tai suoraan sertifiointikokeen kautta. Sertifiointiin tähtäävää turvatarkastajakoulutusta järjestää tällä hetkellä Safe to Play Oy, joka järjestää myös sertifiointikokeita.