Press "Enter" to skip to content

Lakimies opinnot kesto

Helsingin yliopisto

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä.

Lähteet

Oikeustieteen eli juridiikan tehtävänä on oikeudellisten asioiden tutkiminen ja niiden yhdenmukaistaminen. Tavoitteena on järjestää oikeudellinen tieto hallittavaan muotoon. Lisäksi pyritään saamaan ratkaisuja oikeudellisiin ongelmiin. Historiallisesti juridiikka on yliopistolaitoksen kulmakiviä. Oikeustiede on alana merkittävä siinä mielessä, että se muokkaa suoraan yhteiskuntaa ja sitä kautta kulttuuria.

Suorita asianajajatutkinto

Asianajajatutkinto on suoritettu, kun kaikki kolme osaa on suoritettu kokonaisuudessaan hyväksytysti. Osat voi suorittaa missä tahansa järjestyksessä, mutta tutkintolautakunta suosittelee, että kirjallinen koe suoritetaan ennen eettistä osaa. Asianajajatutkinto on voimassa, kun se on kerran suoritettu. Todistus tutkinnon suorittamisesta postitetaan automaattisesti, kun kaikki osat on hyväksytysti suoritettu.

Main navigation

Turun yliopisto oikeustieteellisen tiedekunnan antama koulutus tarjoaa laaja-alaisen näkymän oikeuden eri osa-alueisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin sekä monia mahdollisuuksia syventyä omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti kansallisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin oikeudellisiin teemoihin. Tiedekunnan vahvuuksia ovat informaatioyhteiskunnan ja teknologiaan liittyvä oikeus, perusoikeudet ja muut valtiosääntöiset kysymykset, muuttuvat taloudellisen toiminnan sääntelyt sekä oikeuden, vallankäytön ja yhteiskunnan väliset suhteet. 

Opiskele nopeammin – mutta miten?

Valtion visio opintoaikojen lyhentämisestä on melkoisen selkeä: 1. Opiskele. 2. Valmistu. 3. Työllisty. Tarkoituksena olisi vielä hoitaa tämä opiskeluosuus tavoiteajassa, joka esimerkiksi oikeustieteen maisterin tutkintoon on viisi vuotta. Varsinainen työssäolon tavoiteaika  onkin sitten pidempi – eikä siinä kai ole niin ehdottomia takarajoja.

Oikeustieteen opintoja on mahdollista suorittaa melko paljon myös etäopintoina. Monet oikeustieteiden opintojaksoista voi suorittaa kirjatentteinä omalla kotipaikkakunnalla, Moodle-tentillä verkossa tai kirjallisilla tehtävillä. Luennoille ei ole osallistumispakkoa, ellei siitä ole opintojaksokuvauksessa erikseen määrätty. Seminaarimuotoisten opintojaksojen ja esim. oikeustapausharjoitusten suorittaminen kuitenkin edellyttää aina osallistumista seminaaritapaamisiin.

Konsultointi ja koulutuspalvelut J. Pihlajamäki

Eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Eväste sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin, eikä siitä aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle. Pelkän evästeen avulla ei voida tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti.

Kaikki juridisen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt voivat käyttää lakimiehen ja juristin titteliä. Juristi ja lakimies ovat kuitenkin samalla yleiskielen sanoja ja niitä voi käyttää kuka tahansa koulutuksestaan riippumatta. Näiden titteleiden käyttö ei siis välttämättä takaa vielä mitään niiden käyttäjän juridisesta osaamisesta. Huomattakoon, että myös lakitoimiston / lakiasiaintoimiston voi perustaa kuka tahansa henkilö koulutuksestaan riippumatta.

Suosituimmat

Aiemmin vastannut kollegani on nyt suorastaan inhorealisti. Juristien työttömyys on kohtalaisen alhaalla (noin 300 työtöntä työnhakijaa per kuukausi). Jos olet valmis työskentelemään pk-seudulla ja hoidat opiskelut nopeasti, niin uskon että saisit töitä. Huippu-uraa ei kuitenkaan ehkä enää kannata havitella – ellei aiempi työkokemuksesi tue juristin tutkintoa hyvin.

Vähintään oman toimiston perustamalla saanet voita leivälle, vaikka huippuansioihin sitä kautta harva pääsee.

toinen juristi

Voit saada ansiopäivärahaa korotettuna (korotettuna enintään 200 päivältä) päätoimisten opintojen ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias työtön työnhakija ja TE-toimisto hyväksyy koulutustarpeesi sekä arvioi opiskelun parantavan ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. TE-toimiston harkinnan mukaan voit myös suorittaa loppuun kesken olevia korkeakouluopintoja omaehtoisina opintoina.  

Moni oikeudellisia palveluja etsinyt on saattanut törmätä ammattinimikkeiden vaihtelevuuteen. Tarjolla on asianajajan, varatuomarin, lupalakimiehen tai lakimiehen palveluita, asianajotoimistoissa tai lakiasiaintoimistoissa. Ammattinimikkeillä on omat tarkoituksensa ja merkityksensä. Siksi on tärkeää olla tietoinen siitä taustasta, joka oikeudellista palvelua tarjoavalla oikeuden ammattilaisella on.

TEEMASIVUSTOT

Työttömyyden aikana voit opiskella avoimessa yliopistossa ja pitää työnhakusi voimassa. Sivutoimisesti opiskellen kehität itseäsi ja parannat samalla työllistymisen mahdollisuuksiasi. Sivutoimisissa opinnoissa opintopisteiden kertyminen on joustavaa ja myötäilee elämäntilannettasi ja työnhakuasi. Opintopistekertymä kuukautta kohden tulee jäädä sivutoimisissa opinnoissa alle 5 opintopisteen. Myös sivutoimisista opinnoista on ilmoitettava TE-palveluihin.

Sopimukset ja sopimusneuvottelut, sähköisen markkinoinnin sääntely, immateriaalioikeudet ja niiden suojaaminen, jakelu- ja jälleenmyyntisopimukset, tietoturva- ja suojakysymykset, kansainväliset sopimukset, sähköiset kauppapaikat, tekijänoikeudet verkossa…

TalentGaten F.E.C-koulutuksen tavoitteena on aina työsopimus, joka voi toteutua kesken koulutusjakson tai jakson päätteeksi. Yrityksillä ja korkeakoulutetuilla työnhakijoilla on erittäin hyviä kokemuksia TalentGaten F.E.C-koulutuksista, noin 80-90% osallistujista on työsuhteessa koulutuksen päättyessä.