Press "Enter" to skip to content

Lainhuutotodistus pankista

Murupolku

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Blogeissa

Kiinteistölle tehdään lainhuuto eli sen omistusoikeus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Rekisteriin merkitään myös kiinteistöön kohdistuvat ulosmittaukset. Lainhuutotodistuksen voi tilata pankilta esimerkiksi asuntokaupassa, josta käyvät ilmi kaikki rekisteriin merkityt asiat. Lainhuudon tärkein merkitys on sen oikeudellisessa asemassa, sillä se on laillisesti pitävä johon kiinteistökaupan osapuolet voivat luottaa.

Rakennusoikeudelliset kysymykset

Eli en saanut vastausta lainhuutokysymykseeni, kuin osittain! Siis missä se tehdään? R-kioskissa, pankissa tai käräjäoikeudessa? Ja mitä se maksaa? Jurinetin lakimies vastasi, että ei voi kiinnittää eikä käy siten lainan takuuna, mutta kyllä minun kiinteistöni on kiinnitetty ja juuri hain lisääkin kiinnityksiä! Onko mahdollista, että pankki, kiinteistönvälittäjä tai kaupanvahvistaja on tehnyt lainhuudon automaattisesti minulta mitään kysymättä?

Lainhuudossa todetaan kiinteistön omistaja

Kiinteistörekisteriotteesta käy puolestaan ilmi tilaan kohdistuvat rasitteet.Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapurilla on oikeus kulkea omalle tontilleen sinun tonttisi läpi kulkevaa tietä pitkin. Rekisteriotteeseen kirjattu oikeus vastaavasti kertoo, että sinulla on oikeus käyttää naapurin puolella kulkevaa tietä. Rasitteet ovat usein tienkäyttöön liittyviä, mutta voi niitä olla muitakin, esim. venepaikka- tai vedenotto-oikeus.

Tuki ja usein kysytyt

Lounais-Suomen Maaseutuvälitys Oy Lkv:n on tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön koskien lainhuudon ja kiinnityksen hakemista luotonannon yhteydessä. Toimenpidepyynnön mukaan pankit edellyttävät, että asiakas, joka nostaa luottoa kiinteistön ostoa varten, antaa kyseiselle pankille myös lainhuudon ja kiinnityksen hakemista koskevan toimeksiannon. Toimenpidepyynnössä tämän menettelyn on katsottu vääristävän kilpailua, koska asiakas ei voi vapaasti valita, mistä hän ostaa kyseisen palvelun.

Milloin tarvitaan kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Lue myös

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sisällysluettelo

Kun myyt asuntosi, voit tehdä sen itse tai käyttää kiinteistönvälittäjää. Valtaosa suomalaisista luottaa kiinteistövälittäjään, mutta asuntokaupan voi hyvin hoitaa itsekin. Pienellä vaivannäöllä asunto-osakkeen myynti on suhteellisen yksinkertaista, mutta kiinteistön, kuten omakotitalon myynnissä tarvitaan enemmän asiakirjoja ja osaamista. Tästä oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä etenkin asunnon myymiseen itse.

Energiatodistuksessa huomioidaan muun muassa rakennuksen eristys, ikkunat, ilmanvaihto ja lämmitys. Energiatodistus on pakollinen kaikille myytäville ja vuokrattaville kerros-, rivi- ja pientaloille, jotka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Lisäksi energiatodistus on esitettävä omakotitalon myynnin yhteydessä.

Alatunniste

Jokaiselta pesän osakkaalta tarvitaan oma, niin sanottu «elää» -virkatodistus ja vainajalta katkeamaton sarja virkatodistuksia siitä alkaen kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten todistukset tilataan siitä seurakunnasta, jossa vainaja on viimeksi ollut kirjoilla. Vuoden 2013 alusta seurakunnan kirjoittama virkatodistus kattaa ajan 1.10.1999 alkaen. Sitä aiemmalta ajalta ne on tilattava kustakin seurakunnasta erikseen. 

Metsänomistajat

Metsäkiinteistö myynnin suunnittelu aloitetaan yleensä kiinteistöarvion laadinnasta. Arvio on asiaan perehtyneen ammattimiehen näkemys tilan markkina-arvosta. Lopullisen kauppahinnan sopivat tietenkin myyjä ja ostaja keskenään, mutta ostajakin  tekee tarjouksensa usein juuri kiintesitöarvion pohjalta. Ilman kiinteistöarviota metsätilan myynti on yleensä hankalaa, koska jokainen ostajaehdokas joutuu arvioimaan tilan itse.

Sukuselvitys perunkirjoitukseen

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja. Perukirja osoittaa, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita ja mitä omaisuutta ja velkoja kuolinpesässä on. Mahdollinen testamentti ja avioehto liitetään perukirjaan. Perukirja toimitetaan vainajan kotipaikan verotoimistoon. Perukirja on perintöveroilmoitus ja sen perusteella määrätään perintövero. Perukirja toimii myös perinnönjaon pohjana. Perukirjaa tarvitaan pankissa, omaisuutta myytäessä ja monissa muissa tilanteissa.

Asioi verkossa

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kaupantekotilaisuudessa kun kauppakirja allekirjoitetaan. Kaupanvahvistaja toimii kaupan todistajana, ja ennen luovutusta hänen on tarkistettava osapuolten henkilöllisyys ja luovutuskirjan lakisääteiset muotovaatimukset. Luovutuskirjassa määritellään mitä omaisuutta se koskee. Asiakirja voi olla kauppasopimus tai lahjakirja. Laadin myös toimeksiannosta kauppakirjat sekä lahjakirjat.

Ole välittömästi yhteydessä pankkiisi kun mieleinen asunto löytyy ja varaa aika varsinaiseen lainaneuvotteluun. Varaa mukaan kaikki asuntoa koskevat asiapaperit (vähintään myyntiesite ja alle 3 kk vanha isännöitsijäntodistus). Saatuasi hyväksytyn lainapäätöksen pankista tee kirjallinen ostotarjous, jos kaupan molemmat osapuolet allekirjoituksellaan hyväksyvät tarjouksen on aika varata aika pankkiin kaupan tekoon. Osake-kaupan yhteydessä osakekirja siirretään ostajalle.

Tietopalveluiden Kiinteistöhaku on kattava kiinteistötietopalvelu verkossa. Kiinteistöhakuun kuuluu oleellisena osana ammattilaisille suunnattu karttapalvelu, joka mahdollistaa kiinteistöjen monipuolisen tarkastelun kartalla. Tule tutuksi kiinteistöhaun ja karttapalvelun ominaisuuksien kanssa ja hyödynnä palvelua kattavasti asiantuntijatyösi tukena!

Sopua asioiden hoitoon

Toimenpiteet vaativat osakkaiden yksimielisen päätöksen. Yhtymän osakkaana voit kuitenkin hakea kestävän metsätalouden rahoitusta, jos hakemuksen allekirjoittavien osakkaiden omistusosuus on yhteensä vähintään ¼ ja mukana on asioita hoitava osakas. Saat myös ryhtyä metsän pilaantumista ehkäiseviin, kiireellisiin toimiin, vaikka joku osakas vastustaisi, esimerkiksi myrskytuhopuiden korjuuseen.

Yhteydenottopyyntö

Ehdotuksen mukaan kiinteistön kauppakirja voidaan tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä, jonka käyttäjät tunnistetaan luotettavalla tavalla. Kauppa syntyisi, kun myyjä ja ostaja ovat hyväksyneet kauppakirjan samansisältöisenä. Kauppa tehtäisiin sähköisellä lomakkeella, jota tarkistettaisiin lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin ja eräiden muiden viranomaisrekisterien tiedoilla. Järjestelmä valvoisi, että kauppakirjan sisältö vastaa lain vaatimuksia.

Asuntomarkkinoilla käytetään monia erilaisia termejä, jotka saattavat joskus jopa hämmentää.

Määräalan kaupassa ostajan on huolehdittava siitä, että kiinnitykset puretaan määräalan osalta. Kauppakirjan maininta kohteen rasitteettomuudesta ei sido pantinhaltijaa. Toki ehto on pätevä myyjän ja ostajan välillä. Pankilta kannattaakin etukäteen kysyä suostumus määräalan vapauttamiseksi kantatilan kiinnityksistä.

Toisaalta selvennyslainhuuto myönnetään yhteisesti ja jakamattomana kaikille kuolinpesän osakkaille. Tämä siksi, että ennen perinnönjakoa ei kellään osakkaista ole lainhuutoa hänen jako-osaansa vastaavaan osuuteen jäämistöön kuuluvasta kiinteistöstä. Selvennyslainhuudolla ei siis voida jakaa kiinteistön omistusasemaa esimerkiksi viiden kuolinpesän osakkaan kesken, vaan omistajaksi merkitään kuolinpesä.