Press "Enter" to skip to content

Lainhuuto hinta 2019

Päävalikko

Kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuihin tulleiden muutosten yhteisvaikutus laski kirjaamisasioiden suoritteiden hintoja 2,6 %. Lainhuudon maksu on edelleen 119 euroa. Kuulutuslainhuudolla ja selvennyslainhuudolla on jatkossa samansuuruinen 119 euron maksu. Maksu kiinnityksen vahvistamisesta ja muuttamisesta on edelleen 35 euroa. Joihinkin kirjauksiin voi jatkossa tulla sovellettavaksi tuntiperusteinen hinnoittelu.

Osion valikko

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Tietoa maanmittauslaitoksesta

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut uudet asetukset Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista (1348/2018) ja Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista (1282/2018) sekä muuttanut 1.1.2018 voimaan tulleen kiinteistötoimitusmaksuasetuksen (874/2017) 10 §:ää ja lisännyt asetukseen uuden 8 a §:n (1181/2018). Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2019

Blogeissa

Lainhuutohakemus tehdään Maanmittauslaitokselle. Hakemuksen käsittelyn hinta riippuu haettavasta lainhuudosta. Perushinta yhden kiinteistön, määräalan tai määräosan lainhuudolle on 111,00 euroa. Jos lainhuudon hakija haluaa lainhuudon lisäksi kuulutuksen virallisessa lehdessä, maksu on 205,00 euroa yhden kiinteistön, määräalan tai määräosan osalta. Jos kyse on selvennyslainhuudosta, Maanmittauslaitos veloittaa 55,00 euroa kustakin kiinteistöstä, määräalasta tai määräosasta. Lainhuutomaksut ovat arvonlisäverovapaita.

ihan rahastusta!

Sieltä virkailija (joku toinen) taas sanoi että «tämä on ollut käytäntö aina» ja vain pankinjohtajalta voi kysyä poikkeusta.

Kiva alkaa nyt tästä riiteleen.

Mutta en kyllä noin vain aio maksaa.

Maanmittaustoimistosta kysyin jo, he sanoi että pitää meidän sopia siitä sitten pankin kanssa, mutta ei hekään sinänsä nähneet miksei voisi kun kerran kiinnityksiä on tarpeeksi.

Pitääkö tässä vielä yrittää pankkia vaihtaa kaiken lisäksi!

ap

Rakennusoikeudelliset kysymykset

Eli en saanut vastausta lainhuutokysymykseeni, kuin osittain! Siis missä se tehdään? R-kioskissa, pankissa tai käräjäoikeudessa? Ja mitä se maksaa? Jurinetin lakimies vastasi, että ei voi kiinnittää eikä käy siten lainan takuuna, mutta kyllä minun kiinteistöni on kiinnitetty ja juuri hain lisääkin kiinnityksiä! Onko mahdollista, että pankki, kiinteistönvälittäjä tai kaupanvahvistaja on tehnyt lainhuudon automaattisesti minulta mitään kysymättä?

Lähetä meille palautetta

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Muut palvelut

Lounais-Suomen Maaseutuvälitys Oy Lkv:n on tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön koskien lainhuudon ja kiinnityksen hakemista luotonannon yhteydessä. Toimenpidepyynnön mukaan pankit edellyttävät, että asiakas, joka nostaa luottoa kiinteistön ostoa varten, antaa kyseiselle pankille myös lainhuudon ja kiinnityksen hakemista koskevan toimeksiannon. Toimenpidepyynnössä tämän menettelyn on katsottu vääristävän kilpailua, koska asiakas ei voi vapaasti valita, mistä hän ostaa kyseisen palvelun.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Vi bygger ett nytt Österbotten

Från 1.1.2021 indelas landet i 18 landskap. Målet är att många tjänster, bl.a. social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter, då flyttar in under samma tak. På organisationsnivå berör reformen bl.a. kommunerna, sjukvårdsdistrikten, social- och hälsovårdens samarbetsområden, räddningsverken, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och TE-byråerna. År 2021 slås även de nuvarande regionförvaltningsverken samman.

Asioi verkossa

Veroa ei ole suoritettava kiinteistön saannosta tai sen osasta, joka perustuu lahjaan, perintöön, testamenttiin tai yhteisomistussuhteen purkamiseen. Osituksen yhteydessä tapahtuvasta kiinteistön saannosta on suoritettava veroa siltä osin kuin vastikkeena on käytetty muuta kuin jaettavana olevaa varallisuutta, ei kuitenkaan siltä osin kuin vastikkeena on käytetty elatusavun kertamaksua.

Kuka on kaupanvahvistaja?

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki¹ hakukelpoiset² hakijat. Päivätoteutusten valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.  Monimuotototeutusten valintakokeeseen ammattikorkeakoulut lähettävät kutsun sähköpostitse. Hakija suorittaa valintakokeen yhteistä valintakoetta käyttävän ylimmän hakukohteensa ammattikorkeakoulussa. Hakija saa valintakokeesta valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa koulutuksiin, jotka käyttävät yhteistä valintakoetta.

Kemera

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät lohkomisella. (Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako). Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupunkimittaukseen tiedon määräalan lainhuudosta. Tontin lohkominen kestää noin 3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lainhuutoa voi hakea Maanmittauslaitokselta.

– Silloin, jos se alkaa vaivaamaan, niin ainahan se on kivempi omistaa itse se maa. Toinen tilanne on, jos siihen suunnittelee jotain, mihin tarvitaan lupia. Oli se sitten maanrakennusta, rannan kuntoon laittoa, tai rakentamista. Silloin yleensä edellytetään, että omistaa rannan veteen asti, sanoo lunastustoimituksista vastaava johtaja Mauri Asmundela Maanmittauslaitokselta.

Rasitetoimitus

Lohkomistoimituksessa määräalasta muodostetaan itsenäinen kiinteistö. Lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta maanmittauslaitokseen tai lainhuudon hakemisen yhteydessä. Lainhuudon hakeminen määräalalle käynnistää siis lohkomisprosessin automaattisesti eikä erillistä hakemusta tarvita. Lohkomisessa määritellään rajat, pinta-ala, rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin.

Päänavigaatio

Yksi tontin myynnin ensimmäisiä ja yleensä myös myyjää eniten kiinnostavia vaiheita on hinnan määrittäminen. Eniten hintaan vaikuttavat tontin sijainti ja rakennuslupa. Mitä enemmän tontille on lupa rakentaa, sitä arvokkaampi se on. Lisäksi hintaan vaikuttavat tontin koko ja muoto sekä sen ympäristö, esimerkiksi tonttiin kuuluva vesialue. Jos hinnanmäärittely tuntuu haasteelliselta, kannattaa pyytää arviota alan ammattilaiselta eli kiinteistönvälittäjältä.