Press "Enter" to skip to content

Lainan vakuutena olevan asunnon myynti

Lainakatot ja säännölliset lyhennykset ehkäisevät ongelmia

Takaajia voi olla useampia, jolloin kukin takaaja vastaa velasta yhteisvastuullisesti. Erääntynyttä velkaa voidaan vaatia maksettavaksi keneltä tahansa takaajalta. Jos takaaja joutuu maksamaan velan, on hänellä oikeus saada velalliselta takauksen perusteella velkojalle suorittamansa määrä. Sama oikeus takaajalla on muita yhteisvastuullisia takaajia kohtaan pääluvun mukaisessa suhteessa siltä osin kuin hän on suorittanut erääntynyttä päävelkaa yli oman osuutensa.

Tunnista asuntolainan vakuuksien riskit

– Riitaa tulee rakennuksen kunnosta ja kiinteistön rajoista. Suurimmat ongelmat ovat kuitenkin ehdottomasti asumisterveyteen liittyvät asiat. Kasvussa ovat myös uudentyyppiset ongelmat eli tilanteet, joissa pieni urakoitsija ostaa kiinteistön ja myy sen uudelle omistajalle niin, että siihen on liitetty mukaan urakkasopimukset ja arkkitehtisuunnitelmat. Käräjille mennään, jos urakoitsija ei pystykään täyttämään urakkasopimusta, kuvaa Järvensivu.

Myymätön vanha asunto voi estää uuden lainan saannin – pankit kertovat, milloin

Lainan vakuuksilla tarkoitetaan yleensä reaalivakuuksia, jotka ovat fyysisiä esineitä tai asiakirjoja. Vakuuksien perimmäinen tarkoitus on turvata lainan takaisinmaksu lainanantajalle: jos lainansaaja ajautuu jossain vaiheessa lainanmaksua maksuvaikeuksiin tai maksukyvyttömäksi, velkoja saa myydä nämä reaalivakuudet, ja käyttää niiden myynnistä saadut varat lainanmaksuun. Näin lainanantaja saa ainakin osan lainan arvosta takaisin.

Tuki ja usein kysytyt

Ostajan näkökulmasta merkityksellistä ei ole se, onko kiinteistössä kiinnityksiä, vaan se, että kiinnitysten pitää siirtyä ostajalle velattomina. Jos kiinteistön ostaja aikoo käyttää ostettua kiinteistöä esimerkiksi asuntolainan vakuutena, tulee kiinnityksiä joka tapauksessa hakea. Kun kiinteistöön on olemassa kiinnityksiä jo valmiiksi, ei kiinteistön ostajan tarvitse hakea kiinnityksiä erikseen. Tämä säästää ostajalta sekä aikaa että rahaa.

Aloita säästäminen jo nuorena

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. 

Yhteistyössä

Osuuspankin luottotakaus asuntolainalle voi olla enintään 50 000 euroa, enintään 25 000 euroa velallista kohden. Takauksen määrä pienenee lainan lyhentyessä. Luottotakaus on edullinen: takauksen jäljellä olevasta määrästä peritään 0,7 %:n vuotuinen maksu, jonka maksamisessa voi hyödyntää OP-bonuksia. Luottotakaus on mahdollistaa valtiontakausta joustavammin korkosuojausten tekemisen ja luoton maksusuunnitelman muuttamisen.

Asunnon vaihtajan asuntoloukut ja niiden välttäminen

Asuntoloukut ovat pommien kaltaisia siinä, että niitä kannattaa mieluummin välttää kuin yrittää purkaa. Paras apu asuntoloukkujen kiertämiseksi löytyy asuntorahoitukseen keskittyvältä asuntolainapankilta. Asunnon vaihtajan kannattaa varmistaa, että asuntorahoittaja arvioi lainakokonaisuuden huolella ja auttaa tunnistamaan oman hankkeen erityispiirteet. Näin asunnon vaihtaminen sujuu asuntomarkkinoiden epävarmuuksista huolimatta turvallisesti ja riskit halliten.

Vähintään seitsemän päivän harkinta-aika

Vakuudeksi kelpuutamme ensisijaiset vakuudet Hypon toiminta-alueelta. Ensisijainen vakuus on joko osakekirja tai parhaalla etusijalla olevat panttikirjat / kiinnitykset kiinteistöön. Lainan vakuudeksi tarjottavan kohteen tulee sijaita pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, Tampereella, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä tai Kuopiossa.

Olet täällä

Moni kilpailuttaa asuntolainan korkoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että korkomarginaali on vain yksi osa lainan kustannuksia. Parhaan hyödyn pankistasi saat, kun asuntolainan yhteydessä käyt pankin kanssa keskustelun koko taloudestasi ja sen tarpeiden ratkaisemisesta. Lainan hoitokin on helpompaa, kun keskität myös päivittäiset pankkipalvelusi samaan pankkiin.

Nopeasti edunsaajan tilille maksettavan henkivakuutuskorvauksen avulla voi hoitaa välitilan aikana asuntolainan lyhennykset ja muut laskut hautajaiskuluja myöten. Kuolinpesän hoitamisen kannalta menot ja maksut on tärkeää kirjata jämptisti ylös, sillä vainajan tililtä voidaan maksaa ennen perunkirjoitusta vain hautajaiskustannukset, sairaalakulut ja muut selkeät laskut, kuten puhelin- ja sähkölaskut.

Säästöillesi maksetaan talletuskorko ilman lisäkorkoa. Jos sattuu käymään niin, että asunnon ostamiselle ei syystä tai toisesta tule tarvetta, voit tietenkin käyttää säästämäsi summan miten haluat. ASP-säästäminen siis todella kannattaa, sillä se ei sido sinua mihinkään.

Sään muutokset ajavat Suviseurat pois pelloilta, luopuminen luo haikeutta – «Nyt siirrytään kovemmille maapohjille ja pien­len­to­ken­til­le»

Turva-asiakirjat on luovutettava säilytettäväksi ennen kuin asunto-osakkeita aletaan tarjota ostettavaksi, jollei asetuksella toisin säädetä jonkin asiakirjan osalta. Vakuuksia voidaan kuitenkin tämän momentin estämättä lisätä rakentamisvaiheen aikana 17 §:n mukaisesti.

Jos ostat asunnon, lainakattomääräysten mukaan pankki voi myöntää sinulle lainaa enintään 90 % (ensiasunnon ostajalle 95 %) lainalle antamiesi vakuuksien arvosta. Käytännössä se yleensä tarkoittaa, että laina voi olla enintään 90 % (ensiasunnossa 95 %) asunnon kauppahinnasta. Kymmenen prosentin osuus sinun on rahoitettava säästöillä tai lainalla, johon hankit lisävakuuksia. Asunto ei käy tämän lainaosuuden vakuudeksi.

Asuntoluottoa myönnetään asunnon ja vapaa-ajan asunnon hankintaan sekä yhtiölainaosuuden poismaksuun.
Asuntovakuudellista kuluttajaluottoa (luotto, jonka vakuudeksi pantataan asunto) voidaan myöntää muihin käyttötarkoituksiin esim. asuinkiinteistön tai vapaa-ajan kiinteistön peruskorjaukseen, auton tai veneen hankintaan jne.
 

Viimeisimmät blogikirjoitukset

Omavelkainen takaus
Tarkoittaa sitä, että takaaja vastaa takaamastaan velasta kuin omasta velastaan. Tämä on tyypillinen takausmuoto yrityslainoissa, kun yrityksen omat vakuudet eivät riitä lainojen vakuudeksi. Toiminimissä ja henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö) omavelkainen takaus on ennemmin sääntö kuin poikkeus. Osakeyhtiöissä omavelkaista takausta vaaditaan ainakin yrityksen alkuvaiheessa. Nykyisin henkilötakauksen vastuurajaksi asetetaan enintään 20000 €.

Sähköinen panttikirja tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää, josta käy ilmi, että kiinnityksestä on annettu sähköinen panttikirja. Rekisteriin merkitään, kuka on sähköisen panttikirjan saaja. Sähköisestä panttikirjasta ei anneta hakijalle paperista panttikirjaa vaan vain päätös kiinnityksen vahvistamisesta. Sähköisen panttikirjan siirtoa voi hakea panttikirjan saajaksi merkitty taho.

KÄTEISPANTTI

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestykseen määrättynä tarkoituksena on hallita rakennusta tai sen osaa, josta vähintään puolet pinta-alasta on laskettavissa asuinhuoneistoiksi. Osakkaat omistavat asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat tietyn osan hallintaan. Asunto-osakeyhtiön nimissä voidaan hallinnoida mitä tahansa talotyyppiä, myös rivitaloja ja omakotitaloja.