Press "Enter" to skip to content

Laina kiinnityksiä vastaan

Kirjaamo

Ostajan näkökulmasta merkityksellistä ei ole se, onko kiinteistössä kiinnityksiä, vaan se, että kiinnitysten pitää siirtyä ostajalle velattomina. Jos kiinteistön ostaja aikoo käyttää ostettua kiinteistöä esimerkiksi asuntolainan vakuutena, tulee kiinnityksiä joka tapauksessa hakea. Kun kiinteistöön on olemassa kiinnityksiä jo valmiiksi, ei kiinteistön ostajan tarvitse hakea kiinnityksiä erikseen. Tämä säästää ostajalta sekä aikaa että rahaa.

Kiinnitykset

– Jos kohdetta välittää kiinteistönvälittäjä, hänen tehtävänään on selvittää tarvittavat tiedot. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa kiinteistön rasite- ja kiinnitystiedot saa selville kiinteistöä koskevasta lainhuuto- ja rasitustodistuksesta sekä kiinteistörekisteriotteesta. Asunto-osakkeiden osalta pitää tarkastaa isännöitsijäntodistus, OPn asiantuntija ja juristi Kati Piilo opastaa.

kiinnitykset asuntokaupassa

Ostaja maksaa 150.000 euroa ja saa panttikirjat. Jos ostaja on ottanut lainaa, panttikirjat menevät (pantataan) lainan antajalle vakuudeksi. Jos lainaa on enemmän kuin 50.000 euroa, kiinnityksiä haetaan lisää. Kiinnitysten määrällä ei ole oikeasti MITÄÄN tekemistä kiinteistön käyvän arvon (kauppahinnan) tai vakuusarvon (jokin prosenttiosuus käyvästä hinnasta) kanssa. Kiinnitysten määrällä on merkitystä suhteessa lainanantajaan, sillä velkoja pääsääntöisesti haluaa että sillä on hallussa kiinnityksiä vähintään yhtä paljon kuin velallisella on velkaa.

Omistatko kiinteistön – esimerkiksi omakotitalon tai kesämökin?

Panttikirjojen sähköistämisen jälkeen pankkiin voi edelleen toimittaa kirjallisia panttikirjoja tai niitä voi siirtyä meille toisesta pankista. Voimme käyttää kirjallisia panttikirjoja uusien lainojen vakuutena vuoden 2019 loppuun, mutta suosittelemme niiden muuttamista sähköisiksi. Vuodesta 2020 alkaen uuden luoton vakuutena voidaan käyttää ainoastaan sähköisiä panttikirjoja. Asiakkailla itsellään hallussa olevia panttikirjoja ei pidä hävittää. Jos asiakkaan kirjalliset panttikirjat tulevat pankista otettavan uuden luoton vakuudeksi, ne muutetaan pankin toimesta sähköisiksi.

KÄTEISPANTTI

Kiinteistö pantataan hakemalla siihen kiinnitys ja luovuttamalla panttikirja velkojalle saamisen vakuudeksi. Kiinnityksellä tarkoitetaan kiinteistöön tehtävää merkintää siitä, että sitä käytetään velan tai muun saamisen vakuutena. Panttaus puolestaan tarkoittaa sitä, että velkojalla, jonka hallussa panttikirja on, on oikeus saada suoritus velallisen omistaman pantin eli kiinteistön arvosta.

OKT-omistajat! Millaiset kiinnitykset kannattaa otttaa tai pitää okt:ssa?

Hyvää päivää, kuinka voit, saimme sähköpostin sivustolla, joka tarvitset lainaa, tämä on ilmoittaa teille, että Weman Laina Investment, joka perustuu täällä USA tarjoaaa lainaa 2% korolla, ota yhteyttä jo tänään halpaa ja luotettava laina, tarjoamme vähintään 5000 euron ja enintään 50,000,000.00 euroa, jos kiinnostaa, ota yhteyttä tiedot alla

Yrityslainan vakuus

Lounais-Suomen Maaseutuvälitys Oy Lkv:n on tehnyt Kilpailuvirastolle toimenpidepyynnön koskien lainhuudon ja kiinnityksen hakemista luotonannon yhteydessä. Toimenpidepyynnön mukaan pankit edellyttävät, että asiakas, joka nostaa luottoa kiinteistön ostoa varten, antaa kyseiselle pankille myös lainhuudon ja kiinnityksen hakemista koskevan toimeksiannon. Toimenpidepyynnössä tämän menettelyn on katsottu vääristävän kilpailua, koska asiakas ei voi vapaasti valita, mistä hän ostaa kyseisen palvelun.

Pankkiasiat

Annuiteettilainan maksuerä sisältää sekä koron että lyhennyksen ja on yhtä suuri joka kuukausi. Maksuerä muuttuu vain koronmuutoksen yhteydessä. Koron noustessa maksuerä suurenee, ja jos lainan korko laskee, maksuerä puolestaan pienenee. Laina-aika ei muuttu.

Annuiteetti on hyvä vaihtoehto, kun haluat tietää laina-ajan tarkalleen ja maksukykysi kestää mahdollisen koronnousun. Lyhennyksen osuus maksuerästä on alussa pieni, mutta laina-ajan kuluessa se suurenee, samalla kun koron osuus pienenee.

Vakuuden muuttaminen rahaksi

Valtiontakauksen käyttämisestä myöhemmin nostettavalle lainaosalle tulee sopia luottoneuvotteluissa jo rakentamisen aloittamisen yhteydessä. Valtiontakausta ei siten voida liittää luottoon lainan nostamisen jälkeen. Siinäkin tapauksessa, että alkupääoman rahoittamiseen käytetään omia varoja, pitää lopullisesta lainoituksesta sopia jo siinä vaiheessa, kun omia varoja käytetään hankkeen aloittamiseen ja rakentaminen aloitetaan.

Kiinteistön panttikirjan saa nyt vain sähköisenä

Sähköinen panttikirja tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää, josta käy ilmi, että kiinnityksestä on annettu sähköinen panttikirja. Rekisteriin merkitään, kuka on sähköisen panttikirjan haltija. Sähköisestä panttikirjasta ei anneta hakijalle paperista panttikirjaa vaan vain päätös kiinnityksen vahvistamisesta.