Press "Enter" to skip to content

Lahjakirja mökki

Lahjakirjan muotovaatimukset

Kiinteistökaupan lisäksi tämä vuosi on Helsingin Asuntokauppiaissa lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle myös kaupanvahvistuksien osalta. Vuoden vaihtumisen jälkeen esim. lahjoitukset tulevat usein ajankohtaiseksi ja tänä vuonna tulleet perintö – ja lahjaveromuutokset ovat entisestään lisänneet tarvetta julkisen kaupanvahvistajan palveluille. Tämä palvelu kuuluu myös Helsingin Asuntokauppiaiden luotettuun palveluvalikoimaan.

Lahjansaajan suojaaminen avioerossa

Arvokkaat taulut, veistokset ja muut taideteokset eivät ole lahjaverovapaata koti-irtaimistoa. Tapauskohtaisesti ratkaistaan, onko kyseessä tavanomaista arvokkaampi taideteos. Varakkaammassa perheessä melko arvokaskin lahja voi olla tavanomaisena veroton, kun taas ”köyhässä” perheessä lahja voi olla merkittävä eli ei tavanomainen.

EU solmi maailman suurimman kauppasopimuksen – kauppa vapautuu Argentiinan, Brazilian, Paraguayn ja Uruguayn kanssa

Se, hyväksyykö verottaja markkina-arvoltaan100 000 euron kesämökin hinnaksi tuon yhteenlasketun 5 x 17 000 euroa eli 85 000 euroa, kannattaa vahvistaa verotoimistosta. Verotoimiston ennakkoratkaisu maksaa 222 euroa ja se on verottajaa sitova, olipa kysymyksessä lahja tai kauppa. Verottajan arvio perustuu mm. kesämökin sijaintiin ja kulkuyhteyksiin, tontin pinta-alaan, rakennuksen kuntoon ja varustetasoon.

Mökin ja mökkitontin lahjoitus

Vanhempiemme kesämökki on vain toisen vanhempamme nimissä. Olemme vanhempieni ja veljeni kanssa sopineet yhdessä, että mökissä ja tontissa olevaa omaisuutta alettaisiin siirtää minulle ja veljelleni lain salliman verovapaan vuotuisen lahjoituksen suuruudella. Tarkoituksena on, että vanhemmillamme olisi täysi hallintaoikeus omaisuuteen heidän eläessään jo luovutetun omaisuuden suuruudesta huolimatta. Vanhemmillamme ei ole avioehtosopimusta, eli kiinteistön omaisuuden omistajan kuollessa puolet hänen vielä omistamastaan omaisuudesta siis siirtyisi toiselle vanhemmalle.

Kiitokset vastauksesta. Appiukko on täysin elossa mutta vain hiemen ulkona asioista. Hän on sellainen vanhanajan jäärä, että hän ei virheitään todennäköisesti myönnä eikä ainakaan meidän kanssa lääkäriin lähde. Yritämme jollakin keinolla vielä selvitellä asiaa ja tutkia tuota suosiolahja mahdollisuutta. Vielä: ’Kaikista lahjoituksen kohteeseen kohdistuvista maksuista vastaavat osapuolet omistusajaltaan’ – mitähän tämä käytännössä tarkoittaa lahjanantajan osalta, jos vaikka uutta mökkiä suunnittelevat?

HS haluaa luoda Suomen parasta keskustelua.

Yleensä määräyksen tekemisen taustalla on halu säilyttää tietty omaisuus koskemattomana suvun hallinnassa. Esimerkiksi kesämökin osalta halutaan varmistaa, että avioerotilanteessa mökki ei siirry suvun ulkopuolelle ja että avioerotilanteessa aviopuolisoiden välillä toimitettavassa omaisuuden osituksessa sitä ei myöskään käsitellä avio-oikeudenalaisena omaisuutena. Näin toinen puoliso ei pääsisi hyötymään omaisuudesta edes arvomääräisesti.

Esimerkki: Antti lahjoittaa kesämökkikiinteistön tyttärensä Liisan lapselle Mikalle. Antti ilmoittaa pidättävänsä kiinteistön hallintaoikeuden itsellään. Kesämökkikiinteistön omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta mökki on Antin käytettävissä. Jos myös Liisa käyttää kesämökkiä, Antti voi pidättää hallintaoikeuden sekä itselleen että Liisalle. Silloinkin omistusoikeus siirtyy Mikalle, mutta hallintaoikeus on Antilla ja Liisalla.

Jos lahjan arvo on 4000 euroa tai enemmän, siitä maksetaan lahjaveroa progressiivisen lahjaveroasteikon mukaan. Lähisuku, kuten lapset ja lapsenlapset, kuuluvat ensimmäiseen veroluokkaan, kaukaisemmat sukulaiset ja vieraat toiseen. Samalta henkilöltä kolmen vuoden välein päivästä päivään tarkastellut ja saadut yhteensä alle 4000 euron lahjat ovat verottomia.
Kun tavaran tai muun omaisuuden omistaja vaihtuu, siihen liittyy yleensä aina jokin vero: lahjavero, myyntivero, varainsiirtovero tai perintövero.

Onko sinulla omaisuutta, jonka siirtäminen järkevästi läheisille mietityttää? Tiedätkö mitä eroa on ennakkoperinnöllä ja lahjalla ja miten nykyinen verotus niihin suhtautuu? Mandatum Lifen varainhoidon juristipalveluista vastaava lakimies Seppo Mikkola vastaa yleisiin perintöä ja lahjoitusta koskeviin kysymyksiin.

Lähetä meille palautetta

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Sään muutokset ajavat Suviseurat pois pelloilta, luopuminen luo haikeutta – «Nyt siirrytään kovemmille maapohjille ja pien­len­to­ken­til­le»

Lahjoittamalla vapaa-ajanasunnon omana elinaikana lapsille toteutat viisasta perintösuunnittelua ja varmistat omaisuuden jakamisen haluamallasi tavalla.  Kun lahjoittaja pidättää hallintaoikeuden lahjoitettuun omaisuuteen niin tulevasta perintöverosta voi säästää tuhansia euroja! Voit lahjoittaa omistamasi kiinteistön, kuten vapaa-ajanasunnon esimerkiksi lapsillesi tai lapsenlapsillesi, ja varmistaa omaisuutesi…

Mikä on ennakkoperintö?

Tavallisin tilanne on, että perinnönjättäjän suunnitelmana on antaa mökki, kiinteistö tai tontti ennakkoperintönä. Tällaisessa tilanteessa kannattaa arvioida, onko ennakkoperinnän antaminen vaivan arvoista. Koska kyseessä on kiinteän omaisuuden luovutus, maakaari velvoittaa tekemään kiinteän omaisuuden luovutuksen määrämuotoisesti, riippumatta siitä, onko kyseessä kauppa, lahja, perintö vai vaihto.

– Asiat puhutaan perillisten kanssa selviksi, yksityiskohtia myöten. Voidaan jopa pohdiskella tulevina vuosikymmeninä odottavia remontteja ja mahdollisia kiistakysymyksiä. Kun lahjakirjan ehtoihin ovat kaikki saaneet vaikuttaa, tulevat monet asiat ennakoiduksi ja sovitut ehdot kaikkia osapuolia sitoviksi.

Lahjoihin voi liittää sellaisia ehtoja, jotka kaupan yhteydessä eivät ole mahdollisia. Esimerkiksi lahjansaajan puolison avio-oikeuden voi sulkea pois. Tällöin varmistetaan se, että lahjoitettu omaisuus pysyy lahjansaajalla mahdollisessa avioerotilanteessa.

Lahjanantaja voi myös pidättää lahjoituksen kohteeseen hallintaoikeuden. Tällä tavoin lahjanantaja voi edelleen normaaliin tapaan käyttää lahjoitettua omaisuutta, vaikkapa asuntoa tai kesämökkiä, ja samalla varmistua omistusoikeuden siirtymisestä halutulle henkilölle.

Σχετικά

Lähes joka viides suomalainen suunnittelee mökin hankkimista. Mökkikauppa on käynyt suurin piirtein tasaisena jo vuosikymmenen. Hinnat nousivat hetkeksi 2010-luvun alussa niin, että mökistä sai maksaa parhaimmillaan keskimäärin liki 123 000 euroa. Viime vuonna mökin keskimääräinen hinta oli 114 000 euroa. Lapsuuden vuokramökki-kokemuksista huolimatta Hautala halusi ostaa nimenomaan oman mökin.

”Lahjoitus tulkitaan ennakkoperinnöksi esimerkiksi silloin, jos sinulla on kaksi lasta ja annat vain yhdelle 20 000 euroa etkä toiselle vastaavaa lahjaa. Tuolloin laki olettaa, että kyseessä on ennakkoperintö, joka lisätään kuolinpesän varoihin. Se lapsista, joka sai ennakkoperinnön, saa perinnönjaossa jaettavia varoja vähemmän. Lisäksi perintöverotus usein kiristyy yllä kerrotulla tavalla.

Mies sai vastiketta 13,44 euroa

– Olen vuosittain ollut Pasilassa Omakoti- ja kesämökkimessuilla Suomen Omakotiliiton osastolla antamassa oikeudellista neuvontaa. Siellä monet kesämökin omistajat ovat tulleet huolestuneina kyselemään kesämökkiasioista: mitä me teemme kesämökille? Perillisistä kesämökki on ylimääräinen kuluriippa ja työleiri.