Press "Enter" to skip to content

Laadi velkakirja

Joukkovelkakirjalaina on useaan pienempään osuuteen jaettu velka. Joukkovelkakirjalainalla lainan liikkeellelaskija hakee suurelta joukolta sijoittajia rahaa ja sitoutuu maksamaan velan takaisin tiettynä päivämääränä. Joukkovelkakirjalainalle voidaan maksaa vuosittaista kuponkikorkoa. Sijoitettava määrä on yleensä vähintään 1 000 euroa, mutta tyypillisesti pörssiyritysten joukkovelkakirjoihin vaatimuksena on 100 000 euron minimisijoitus.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Nyt on aikaa kulunut jo melkoisesti ja haluaisin rahani korkoineen takaisin. Otin yhteyttä velalliseen ja selvitin asiani. Hän totesi, ettei pysty maksamaan, koska hänet on todettu varattomaksi ja vaimokin on lähtenyt vuosia sitten. Hän lisäsi vielä, että olikohan se velkakirja edes laillinen, koska se oli käsin kirjoitettu ja vielä puhelinluettelon takasivulle. Tuttavani mukaan sen pitäisi olla myös vanhentunut.

Yhteystiedot:

Velan takaisinmaksueriä ei voi vähentää verotuksessa opintolainavähennystä lukuun ottamatta. Velkapääoman muutokset vaikuttavat kuitenkin tuloverotukseen muuttuvien korkomenojen kautta. Kun otat uuden velan tai lisää velkaa, myös korkokulujen määrä usein kasvaa. Jos taas maksat velan pääomaa pois, korotkin yleensä pienenevät. Jos korkojen määrä muuttuu vuoden aikana huomattavasti, sinun kannattaa hakea uusi verokortti.

Virpomaloruja Karjalasta

Mikäli perinnönjako ja/tai ositus toimitetaan oikeuden määräämänä pesänjakajana eli ns. toimitusjakona ja / tai –osituksena, ovat palkkiokustannukset yleensä huomattavasti sopimusjakoa ja / tai –ositusta suuremmat. Siksi kannattaakin aina pyrkiä saamaan aikaiseksi sopimusjako ja / tai -ositus. Yleensäkin osapuolten / osakkaiden keskinäinen sovinnollisuus edesauttaa kustannusten pysymistä hallinnassa.

Rajapinta

Tekstiä ei ole tarkoitettu vain kertaalleen luettavaksi. Joudut varmasti myöhemmin palaamaan jo aiemmin lukemiisi kohtiin tai aiemmin tekemiisi tehtäviin. Tämä teksti ei sisällä kaikkea oleellista ohjelmointiin liittyvää. Itse asiassa ei ole olemassa mitään kirjaa josta löytyisi kaikki oleellinen. Eli joudut joka tapauksessa ohjelmoijan urallasi etsimään tietoa myös omatoimisesti. Kurssin harjoitukset sisältävät jo jonkun verran ohjeita, mistä suunnista ja miten hyödyllistä tietoa on mahdollista löytää.

Perheoikeus

Me olemme puuhastelleet jos jonkun näköistä hommaa. Olemme tehneet kodin askareita, pelailleet, leiponeet, laulaneet, ulkoilleet. Syöty on hyvin ja huolehdittu myös levosta. Meillä on käynyt kuoro vierailemassa sekä HR väkeä Helsingistä myös ollut vierailulla. Olemme viettäneet juhlia syntymäpäivien ja äitienpäivien merkeissä. Meillä on ollut vallan mukava ja touhua oleva toukokuu. Olemme hoitaneet kauneutta, jalkoja ja hiuksia sekä nauttineet ihanista musikaallisista esityksistä.

Riski kasvaa, jos vakuuksien arvo laskee. Tilanne on kuitenkin hallittavissa, jos oma lainanhoitokykysi säilyy ennallaan (tilanne ylhäällä vasemmalla). Pelkkä vakuuksien arvon aleneminen ei yleensä aiheuta suoria seurauksia, jos omat mahdollisuutesi hoitaa lainaa säilyvät ennallaan. Mikäli vakuuden arvon lasku ei johdu vakuudenantajan toimista, pankki ei voi vaatia lisävakuuksia.

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Käytännössä niillä toiminimillä ja henkilöyhtiöillä, joilla on kalenterivuosi tilikautena, on vain noin kolme kuukautta aikaa laatia tilinpäätös, sillä veroilmoitus on annettava maaliskuun lopussa. Veroilmoituksen on perustuttava tilinpäätökseen (kirjausketju pääkirjanpidosta veroilmoitukseen ja päinvastoin), joten tilinpäätöksen on oltava valmiina veroilmoitusta jätettäessä.

Arkkipiispa Kari Mäkinen on kuitenkin aiheesta muistutellut päättäjiä siitä, että satunnaiset ylimääräiset lepopäivät tulevat nykymaailman hektisyydessä tarpeeseen. Ne olisi kikyiltäessäkin syytä säästää. Merkityksellisiä pysähtymisen hetkiä tarvitaan. Mietin, olikohan kyseessä juuri sellainen, kun viime vuoden pitkäperjantaina olin pakotettu poikkeamaan yhdessä Suomen suurimmista ostoskeskuksista. Siellä oli ilmeisesti koko muukin Suomi lastenrattaineen päivineen. Muisto on niin levollinen, että taidan tänä vuonna varmistaa, ettei vastaavaa vierailua tarvitse tehdä.

Neuvomme organisaatioita ja niiden omistajia sopimusoikeudellisissa asioissa. Valmistelemme sopimuksia, kommentoimme vastapuolen laatimia sopimuksia ja avustamme neuvotteluissa sopimuksen ehdoista. Tarvittaessa avustamme myös sopimusten tulkinnassa ja tulkintaerimielisyyksien ratkaisemisessa. Neuvomme ja avustamme lisäksi sopimusriskien hallinnassa ja sopimusoikeudellisissa vastuukysymyksissä. Toteutamme esimerkiksi seuraavia sopimusoikeudellisia palveluita:

5–6 p.: Vastauksessa selostetaan tarkemmin EU-asioiden käsittelyä eduskunnassa, esim. eduskunta joutuu mukauttamaan lait direktiivien mukaisiksi. Suuren valiokunnan lisäksi myös eduskunnan muut valiokunnat käsittelevät EU-asioita. Hallituksella on velvollisuus tiedottaa eduskuntaa EU:ssa vireillä olevista asioista, esim. ennen Eurooppa-neuvoston kokouksia pääministerin on pidettävä eduskunta tietoisena siitä, mitä asioita siellä käsitellään.

Osakeyhtiö on ylivoimaisesti yleisin yritysmuoto. Syynä tähän on monelta osin verotus, mutta myös omistajien rajoitettu vastuu tekee osakeyhtiöstä muita yritysmuotoja houkuttelevamman. Osakeyhtiömuotoisen yrityksen oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen on tarjolla vaihtoehtoja paljon enemmän kuin muissa yritysmuodoissa. Myös oman ja vieraan pääoman välimaastoon sijoittuvaa ns. välirahoitusta kannattaa harkita.

Rahaelvytys on tällähetkellä EKP:n tärkein tehtävä. Rahaelvytyksen avulla painetaan valtionvelkakirjojen markkinakorot niin alas, että euron käyttöönoton seurauksena ylivelkaantuneet välimerenmaat (GIPS = Greece, Italy, Portugal, Spain) pystyvät hankkimaan rahoituksensa markkinoilta. Ilman rahaelvytystä GIPS-maat joutuisivat valtionvelkakriisiin ja euroalue purkautuisi. Muulle euroalueelle LTRO on turha ja jopa vahingollinen.

Avustamme erilaisissa perheoikeudellisiin asioihin liittyvissä asioissa. Laadimme avioehtosopimuksia sekä avioeron tai kuolintapauksen myötä purkautuneen avioliiton ositussopimuksia ja osituskirjoja. Hoidamme myös omaisuuden ositusta varten määrättävän pesänjakajan tehtäviä. Laki mahdollistaa myös pesänjakajan määräämisen avopuolisoiden omaisuuden erottelua sekä muita siihen liittyvien kysymyksien ratkaisemista varten. Toimistomme voi myös avustaa erilaisissa lasten ja vanhempien välisissä asioissa kuten lasten huoltoa, tapaamista ja elatusta koskevissa asioissa.

Myös yksityishenkilöiden verotus aiheuttaa joskus päänvaivaa. Se voi joskus olla monitahoista ja aiheuttaa pulmia. Asioiden hoitamiseksi tarvitaan tietoa laista, verotuksesta ja oikeuksista. Näissä tilanteissa tarjoamme asiakkaillemme lakineuvontaa ja -tukea koko prosessin ajan. Pyrimme järjestämään asiakkaidemme asiat aina hienotunteisesti ja sovinnollisesti. Kuin ihminen ihmiselle.