Press "Enter" to skip to content

Kys osastot

Yhteystiedot

Gastrokirurgit leikkaavat vatsaontelon elinten sairauksia avo- tai tähystyskirurgisin menetelmin. Työ sisältää muun muassa kasvain-, sappi-, tyrä- ja lihavuuskirurgiaa sekä robottikirurgiaa. Leikkauksista merkittävä osa on päivystyskirurgiaa. Tyypillisiä päivystyksellisesti hoidettavia vaivoja ovat umpilisäkkeen tai sappirakon tulehdus. Myös erilaiset suolitukokset, suolenpuhkeamat ja kureutuneet tyrät vaativat usein päivystysleikkausta.

Hoitopalvelut

Hematologisella vuodeosastolla (2103) ja poliklinikalla hoidetaan aikuispotilaita (16 vuotta täyttäneitä), joilla on vereen tai vertamuodostavaan kudokseen liittyviä sairauksia. Näihin sairauksiin kuuluu sekä pahanlaatuisia verisairauksia että perinnöllisiä verenvuototauteja. Osastolla hoidettavien potilaiden yleisimmät sairaudet ovat akuutti leukemia (akuutti myeloinen tai lymfaattinen ja tämän hoidon aikaansaamat matalasoluvaiheet infektioineen), non-Hodgkin lymfooma ja multippeli myelooma.

KYS painii poikkeuksellisen influenssaepidemian kourissa: potilaita sairastunut osastohoidossa ja toimenpiteitä on peruttu lääkäreiden sairastumisen vuoksi

KYSin sydänosastolla ja sydän- ja rintaelinkirurgian osastolla on tällä hetkellä 12 potilasta, jotka ovat sairastuneet influenssaan osastolla ollessaan. Osa sairastuneista potilaista on jo kotiutettu. Toisella osastolla on levinnyt A-virus ja toisella B-virus. Myös osastojen henkilökuntaa on sairastunut rokotuksista huolimatta.

Palvelualueet

fysiologisten havaintoarvojen mobiilikirjaamisoikeus psykiatrian osastoille hankitaan myös tässä vaiheessa. Lääkityksen selaus ja antokirjaus KYS-laajuisena mukaan lukien psykiatrian osastot hankitaan niin, että 80 % käyttöoikeusmaksusta veloitetaan vuoden 2020 puolella (viimeistään 30.6.2020), kun toiminnallisuus on käyttöönotettu.

Duunitorin Palkkavertailu

Kuopio sai piirilääkärin vuonna 1776. Lääninlasaretti rakennettiin 1794 Maljalahden rannalle, josta toiminta siirtyi 1822 Lahdentaan sairaalaan, lääninvankilan viereen. Uuden valtion ylläpitämän lääninsairaalan punatiilinen rakennus Valkeisenlammen rantaan valmistui 1877. Se piti sisällään 88 sairaansijaa. Lääninsairaalan kolmikerroksinen laajennus valmistui näyttävälle paikalle Kauppakadun päähän 1910.

Referenssilistat

11-vuotias lapsemme on elämänsä aikana ollut lähes kymmenen eri kertaa hoitojaksoilla lastenpsykiatrian osastoilla. Kokemusta on kolmesta eri sairaalasta, neljältä eri osastolta. Ensimmäiset viisi jaksoa on hoidettu aiemman asuinkaupunkimme yliopistosairaalassa, jossa lapsi on viettänyt yhteensä 14 viikkoa. Viime keväänä hän pääsi keskussairaalan osastolle kahdeksi viikoksi, ja kevään ja kesän vaikean kriisin aikana oli myös KYS:n lastenpsykiatrialla useampaan otteeseen.

Tapahtumapaikka: 

Vastaanotto osastolle
Osastolla vanhempia informoidaan unikoulun toteutuksesta. Kyselylomakkeen avulla kartoitetaan lapsen vuorokausirytmiä, ruokailutottumuksia, unihäiriöitä sekä miten lapsen unihäiriöt vaikuttavat perheen kokonaistilanteeseen. Sovitaan yhdessä lapsen päivärytmistä ja nukkumaan menoajasta, tarvittaessa annetaan myös ohjeita siitä, miten nukuttamistilannetta saadaan lyhennettyä. Vanhempien kanssa keskustellaan myös mahdollisista muutoksista kotioloissa toteutetun unikoulu jälkeen.

Tällaisen ympäristön luominen vaatii paljon työtä, mutta se on kaiken vaivan arvoista. ”Vauvojen ja vanhempien yhteisistä huoneista on valtavasti etua hoidon kannalta”, Hilden sanoo. ”Tartuntoja on vähemmän kuin perinteisissä jaetuissa huoneissa, ja imetys onnistuu paremmin. Vauvat ovat teho-osastolla lyhyemmän aikaa ennen siirtoa tavalliselle osastolle tai kotiuttamista. Yhteinen huone edistää myös vauvan ja vanhempien välisen kiintymyssuhteen syntymistä.”

Skanska toimi hankkeessa projektinjohtourakoitsijana, vastaten sairaalan sisätilatöistä lattiasta kattoon, myös niihin liittyvästä infrastruktuurista ja teknologiasta. Laajennus on jatkoa pitkäaikaiselle yhteistyölle Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Skanska on toteuttanut Puijon sairaalassa aikaisemmin laajennuksia ja pysäköintihallin sekä tehnyt puitesopimuksen piirissä olevia remontteja yli kymmenen vuoden ajan.

Tweet with a location

KYS:ssä erikoistuva lastenlääkäri antoi syyttäjän mukaan 30. kesäkuuta 2015 samana vuonna syntyneelle lapselle kansainvälisen hoitoprotokollan vastaisesti kymmenenkertaisen määrän solunsalpaajalääkettä, fludarabiinia. Toinen KYS:n erikoistuva lastenlääkäri löi syyttäjän mukaan laimin velvollisuuden tarkistaa, että lääkärin määräämä solunsalpaajahoito olisi toimintayksikön lääkehoitosuunnitelman mukainen.

Lean on vuosikymmeniä vanha tapa tai järjestelmä, jolla työpaikan toiminnat ja infrastruktuuri yritetään hallita järjestelmällisesti siten, että muutoksen toteuttamiseen, hallintaan ja ylläpitoon osallistuu koko henkilökunta. Lean on ajatusmaailma siitä, että asioita tehdään tehokkaasti ja ennen kaikkea ajatusmaailma siitä, että todetut poikkeamat tai huonot käytännöt pyritään korjaamaan nopeasti.

Effector Laitehuolto -järjestelmä otettu käyttöön Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä

Lopullinen käyttöönotto tapahtui PSSHP:ssä 15.2.2017. Tällöin Effector Laitehuolto korvasi nykyisen laiterekisterin ja koko KYS ryhtyi hallinnoimaan laitekantaansa Effectorin kautta. Helmikuun alussa koulutettiin kaikki huoltohenkilöt sekä laitevastaavat aiemmin, pilotointivaiheessa koulutettujen lisäksi.

Sini Räikkä

Opintoihini kuuluneessa projektityössä toimeksiantona oli ideoida kokonaan uudenlainen kuntoutumiseen liittyvä tilakonsepti Kuopion yliopistolliselle sairaalalle. Halusimme hyödyntää konseptissamme virtuaalimaailmaa sekä pelityyppisiä ratkaisuja kuntoutumiseen liittyvissä harjoitteissa. Pyrimme myös tuomaan esille uudentyyppistä lähestymistapaa sairaalaympäristön suunnittelussa.