Press "Enter" to skip to content

Kykenemätön englanniksi

«päätöksentekoon kykenemätön» – Englanninkielinen käännös

Tämä on RedFox Basic, joka on sinulle täysin ilmainen sanakirja ja kielipalvelu. Laadukas sanakirja sisältää yli 14 miljoonaa hakusanaa ja on todistetusti Suomen suurin sanakirja. Valittavanasi on kaikkiaan 41 eri kieltä ja 1 640 eri kieliparia. Sanakirja perustuu eri kustantajien laadukkaisiin sanakirjoihin. Online-palvelun ja sisällön tuottaa suomalainen kieliteknologiayritys Redfox Languages Oy. 

Asiointi reseptiasioissa 

Jos alle 18-vuotias on lapsen huoltaja, hänellä on oikeus asioida lapsen puolesta sekä terveydenhuollossa että apteekissa. Tässä tapauksessa hänellä on samat oikeudet hoitaa alaikäisen lapsensa asioita kuin täysi-ikäisellä huoltajalla. Alaikäinen voi toimia toisen asiamiehenä ja esimerkiksi hakea lääkkeet toisen puolesta. Muita lääkitykseen liittyviä suostumuksia hänelle ei kuitenkaan voi antaa.

On my way to work as a pharmacovigilance officer, my janky car almost broke down – but I met my freegan friend Jason and his hot mess sister Amanda who gave me some breakfast that I ate al desko before downvoting some lamestream article and meeting my humblebragging bae who complained about her brain fade during an exam in which she still managed to score an A+.

Valtionhoitajat muissa maissa

Voit opiskella useita luonnontieteellisiä oppiaineita sekä Kuopion että Joensuun kampuksilla.

Perusluonnontieteet, kuten fysiikka, matematiikka ja kemia antavat peruskäsityksen luonnontieteellisestä ajattelutavasta ja niistä saa valmiuksia usean alan opintoihin ja työelämään.

Tietojenkäsittelytiede antaa valmiuksia jäsentää tietojärjestelmän suunnittelun ja toteuttamisen kysymyksiä sekä teoreettisesti että käytännöllisesti.

Rikoslaki muuttui kesäkuun 2011 alusta monilta osin. Muutoksia tuli muun muassa seksuaalirikoksiin. Sukupuoliyhteydestä puolustuskyvyttömän kanssa on nyt mahdollista määrätä kovemmat rangaistukset. Rikosvastuu lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa ankaroituu kolmessa vaiheessa kesäkuusta alkaen. Myös rasismi- ja viharikoksia koskevat uudet säännökset tulivat voimaan.

V: Valintakokeisiin pitää osallistua paikan päällä Suomessa. Poikkeukset: Kuvataideakatemian erillisessä maisterihaussa hakija voidaan haastatella videoitse.  Sibelius-Akatemiassa on joitakin koulutuksia, joissa pilotoidaan videohakua. Näistä kerrotaan enemmän Sibelius-Akatemian valintaoppaassa. Teatterikorkeakoulussa saatetaan joissain englanninkielisissä maisteriohjelmissa ottaa käyttöön videohaku, Teatterikorkeakoulun valintaoppaasta löytyy tarkempia tietoja.

Jokaisen jatkotutkintoa eli tohtorin tai lisensiaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava yliopistoon joko läsnä- tai poissaolevaksi. Vain yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija voi osallistua opetukseen, saada ohjausta ja suorittaa opintoja tai tutkinnon. Jos opiskelija ei aio lukuvuoden aikana suorittaa opintoja tai edistää väitöstutkimustaan, hän voi ilmoittautua poissa olevaksi.

Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä priorisointia eli hakutoiveiden mieluisuusjärjestykseen laittoa. Voit tulla valituksi jopa 6 koulutukseen, joista valitset kiinnostavimman. Huomioi, että tämä koskee ainoastaan ensimmäistä yhteishakua. Toisessa yhteishaussa hakutoiveet edelleen laitetaan mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Osa-aikatyön alkaminen ja kesto

Arvioi henkilön terveydentila, työkyky ja mahdollisuudet tehdä työtä työkyvyttömyydestä huolimatta osa-aikaisesti terveyttä ja toipumista vaarantamatta. Henkilöllä tulee olla merkittävä, työkykyä sairauspäivärahaan oikeuttavasti alentava sairaus.  Sairauden aiheuttamien toimintakykyongelmien ja hakijan työnkuvan perusteella työpaikalla tulee sopia henkilön terveydentilalle paremmin sopiva työ, jossa työaika lyhenee vähintään 40 % ja korkeintaan 60 % alkuperäisestä.

Määräaikainen työsopimus lakkaa silloin, kun sovittu työ tai työkausi päättyy. Sopimuksen lakkaaminen ei edellytä kummaltakaan osapuolelta irtisanomista eikä muita vastaavia toimenpiteitä. Ellei sopimuksen kestoaikaa ole sidottu kalenteriaikaan ja sopimuksen päättyminen riippuu seikasta, joka ei ole työntekijän tiedossa, työnantajan on ilmoitettava työntekijälle työsopimuksen lakkaamisesta viipymättä päättymisajankohdan tultua työnantajan tietoon.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Toimenpiteissä on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan etu.

Tällä tavalla syntyi feodaalinen sosialismi, puolittain valitusvirtenä, puolittain herjauskirjoituksena, puolittain kaikuna menneisyydestä, puolittain tulevaisuuden uhkana osuen joskus suoraan porvariston sydämeen katkeralla, henkevän purevalla arvostelullaan, mutta tehden aina koomisen vaikutuksen ollessaan täysin kykenemätön ymmärtämään nykyajan historian kulkua.

Vastaus

Ruohonjuuren laadukkaan valikoiman pavut, linssit, pähkinät ja siemenet tuovat pontta päivääsi ja rikastuttavat ruokavaliotasi helposti, sillä ne sisältävät monia terveyden kannalta tärkeitä energia- ja suojaravintoaineita. Näiden luonnon omien ravinnetiheiden tehopakkausten valtteja ovat runsaskuituisuus, hyvä rasvahappokoostumus, proteiinit, vitamiinit ja hivenaineet. 

Ystävien löytäminen Bratislavassa vaati omaa aktiivisuutta, sillä mitään järjestettyä vaihtaritoimintaa ei ollut. Osastoni jatko-opiskelijat ottivat minut heti porukkaansa ja auttoivat kaikissa käytännön asioissa aina apua tarvitessani. Heidän kauttansa löysin lisää kavereita ja vietinkin suurimman osan keväästä paikallisten seurassa, mikä oli hyvin avartavaa. Otin myös yhteyttä Bratislavan kauppakorkeakoulun vaihtareihin, joiden kanssa vietin jonkun verran aikaa ja matkustelin.

Mediaräjähdys – Journalismi hajonneen viestinnän aikakaudella

Sopimuksen tultua julki Wisconsinin kuvernööri mainosti Foxconnin rakentavan Gen 10.5 -tehtaan, joka tuottaisi jopa 75-tuumaisia lcd-paneeleita. Foxconn itse puolestaan tiedotti, että rakenteilla olisi Gen 6 -lcd-tehdas. Sellaisessa valmistetaan huomattavasti pienempiä kuin 75-tuumaisia näyttöjä. Gen 6 -tehtaan pyörittäminen vaatii myös huomattavasti vähemmän työntekijöitä kuin Gen 10.5 -tuotantolaitos.

80-luvun lopulla suosionsa huipulla ollut ammattilaispainija Randy “The Ram” Robinson (Mickey Rourke) elättää itsensä esiintymällä koulujen ja kunnantalojen voimistelusaleissa New Jerseyssä. Tyttärestään vieraantunut ja oikeisiin ihmissuhteisiin kykenemätön Randy elää pelkästään esiintymiselle, kamppailun tuomalle adrenaliinille ja viimeisten faniensa ihailulle. Kunnes ottelussa saatu sydänkohtaus muuttaa Randyn elämän suunnan..

Dissosiaatio

Tämän päivän nyrkkeilyssä on niin amatööri- kuin ammattilaisluokat, vaikkakin amatöörinyrkkeilyä on enemmän ja enemmän rukattu kohti ammattimaista nyrkkeilyä tehden siihen uusia muutoksia. Uusia muutoksia amatööri- eli olympianyrkkeilyssä ovat ne, että nyrkkeillään ilman paitaa ja ilman pääsuojuksia, sekä myös pistelasku on mennyt enemmän ammattilaisuuden puolelle pistelaskukoneiden poistuessa ja pisteiden muodostuessa manuaalisesti. Näillä muutoksilla halutaan saada amatöörinyrkkeilyyn enemmän katsojia ja nostaa sen imagoa.