Press "Enter" to skip to content

Kustannusten jyvittäminen

7 kommenttia

Käytännössä kustannusten jakamisesta tasan osakkeenomistajien kesken seuraa, että suurten huoneistojen maksuvelvollisuus pienenee ja pienten huoneistojen maksuvelvollisuus kasvaa verrattuna vastikeperusteen mukaiseen kustannustenjakoon. Tämän vuoksi laissa on asetettu tiukat edellytykset sille, milloin tasajakoa voidaan käyttää. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 §:n 2 momentin mukaan kustannukset kunnossapitotyöstä tai uudistuksesta voidaan jakaa osakkeenomistajien kesken tasan, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät yhtäaikaisesti:

Yhtiövastikkeen jyvittäminen

Osakkeenomistajat voivat sopia tästä vastikeperusteisesta kustannusjaosta poikkeavasta kustannusten jyvittämisestä, esimerkiksi porrasaskelmien lukumäärän tai asuinkerroksen mukaan. Tämä vaatii kuitenkin kaikkien, myös yhtiökokouksesta mahdollisesti poissaolevien osakkeenomistajien suostumuksen, jos heidän maksurasituksensa kasvaa vastikeperusteisen ratkaisun yli."

Kaleva.fi suosittelee

4 PÄTEVÄ PÄÄTÖS Osakkeenomistajat päättävät hankkeesta yhtiökokouksessa Hallitus päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta Kirjallinen kokouskutsu (sähköposti) Jokaiselle osakkeenomistajalle Yhtiölle ilmoitettuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen (yj-määräykset) Kutsu toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta (yj-määräykset)

Kustannusten jako taloyhtiössä – kolme tapaa kulujen jakoon

Kun taloyhtiölle hankitaan jotain sellaista, josta toiset huoneistot hyötyvät enemmän kuin toiset, voi kustannusten jaossa soveltaa hyötyperiaatetta. Tällöin enemmän hyötyvät osallistuvat myös kustannuksiin suhteessa enemmän. Jos taloyhtiöön päätetään asentaa hissi jälkiasennuksena, ylemmissä kerroksissa asuvat ja hissistä enemmän hyötyvät, maksavat isomman osuuden asennuksesta ja kunnossapidosta.

Keskustele tämän viikkoisesta kysymyksestä!

Alkuperäinen pelisääntöjen kirjoittaja ei ole ottanut kovin tarkasti huomioon isoihin asuntoihin epäreilusti kohdistuvia remonttikuluja ja kuinka pienet asunnot hyötyvät tästä. Asia on vasta nyt viime vuosina noussut tapetille, kun 70-luvun rakennusbuumin taloja on alettu peruskorjaamaan ja huomattu sekä kustannustaso että kustannusten jakautuminen asuntokokojen kesken epäoikeudenmukaisesti.

Luetuimmat

Vanhan asunto-osakeyhtiölain puitteissa hissin rakentamisen kustannukset jaettiin samalla tavalla kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty yhtiövastikkeen maksamisesta eli asuntojen neliömetrimäärien (tai jyvitetyn osakeluvun) mukaan. Osakkeenomistajat voivat sopia tästä uudesta laista poikkeavan tavan jyvittää esimerkiksi vanhan lain mukaan mutta tämä vaatii kuitenkin kaikkien, myös yhtiökokouksesta poissaolevien osakkeenomistajien suostumuksen, jos heidän maksurasituksensa tulisi olemaan enemmän kuin uuden lain mukaan.

Haku

Kustannukset ja edut eivät myöskään kohdistu kaikkiin huoneistoihin yhtä paljon, jos johonkin huoneistoihin asennettaisiin vaikkapa useampia ikkunoita kuin toiseen.
 
Myöskään kokonaan huoneiston ulkopuolella tehtäviä kunnossapitotoimia ja siitä aiheutuvia kustannuksia ei voida jakaa tasajaolla. Asfaltointikustannusten jako tasajaolla olisi siis mahdollista, jos ne osakkaat joiden maksuvelvollisuus kasvaa antaisivat nimenomaisen suostumuksen poiketa vastikeperusteisesta jaosta.

KVTES

Milloin työpaikkaruokailu on järjestetty ulkopuolisessa työpaikkaruokalassa tai ravitsemusliikkeessä, kunta/kuntayhtymä voi osallistua pääateriasta aiheutuviin kustannuksiin siltä osin kuin aterian hinta ylittää työnantajan omissa työpaikkaruokaloissa vastaavanlaisesta ateriasta yleisesti perityn ateriakorvauksen. Muussa tapauksessa kunta/ kuntayhtymä voi korvata ateriasta aiheutuvia kustannuksia verotusarvon ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 25 % ateriaa kohti.

Splitwisessa pystyy luomaan ryhmiä, kuten Kesäfutaajat tai Mallorcan reissu, joihin jokainen käyttäjä pystyy sitten lisäämään virtuaalisia kuitteja aina ostaessaan jotain, mistä kulut täytyy jakaa muiden kanssa. Kuittiin syötetään summa, maksaja ja ketkä osallistuvat kulun maksamiseen. Kulun voi jakaa myös eri kokoisiin prosenttiosuuksiin tai summiin perustuen. Kun kulut halutaan tasata aikanaan, loppusummat ovat helposti nähtävissä.

Miten hissin rakentamisen kustannukset jaetaan taloyhtiössä?

Huom: koska rahoitusvastike määrätään usein joko osake- tai asuinneliökohtaisesti, taloyhtiöt tyypillisesti sallivat vain huoneistoon (osakkeisiin) kohdistuvan lainan pois maksamisen joko kokonaan tai esimerkiksi puoliksi. Tällöin huoneistolle jäljelle jäävä rahoitusvastike saadaan vielä laskettua helposti oikein. Mielivaltaiset lainan lyhennykset ovat hankalampia, eikä niitä usein sallita lainkaan.