Press "Enter" to skip to content

Kul i hodet etter fall barn

Slik hjelper du barn som har fått hjernerystelse

Slik hjelper du barn som har fått hjernerystelse

Fra øyeblikket barnet begynner å gå, er de utsatt for å falle og få kul i hodet. Det er et av de hyppigste uhellene og, selv om vi ikke bør være for bekymret, er det noen ting vi bør være veldig oppmerksomme på.

«Kanskje vi neste gang skal spørre barnets foresatte om barnet deres noen gang har falt og slått hodet sitt?»

«Kanskje vi neste gang skal spørre barnets foresatte om barnet deres noen gang har falt og slått hodet sitt?»

Symptomene kan komme innen få minutter og opp mot et par timer etterpå. Dette inkluderer problemer med å puste eller svelge, hovent ansikt, hals eller munn, røde områder som klør i nærheten av stikkstedet, angst og svimmelhet.

Oppsøk lege ved mistanke om hjernerystelse

Oppsøk lege ved mistanke om hjernerystelse

– Det er ulike grader av hjernerystelse. Og hvorvidt det har vært et bevissthetstap eller ikke er hovedskillet, sier assistentlege på anestesiavdelingen ved UNN i Tromsø, Håvard Florholmen-Kjær til KK.no.

Fikk monsterkul da hun falt under joggetur

Fikk monsterkul da hun falt under joggetur

Det er meget viktig å kontakte lege når det er mistanke om hodeskade. Hvis du ser en bevisstløs person: Sjekk om han puster. Hvis ja – Legg vedkommende på siden (sideleie) for å sikre frie luftveier. Hvis nei – start hjerte- lungeredning. I begge tilfeller – Ring 113 øyeblikkelig.

– Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne.

– Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne.

Jørgen Feldbæk Nielsen, professor i nevrorehabilitering ved Aarhus Universitet, og Hana Malá Rytter, førsteamanuensis ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet, er enige om dette. Begge forsker på gjenopptrening etter hjernerystelse.

Hjernerystelse - ta en hvil hvis du er i tvil

Hjernerystelse – ta en hvil hvis du er i tvil

Har du mistanke om hjernerystelse hos en idrettsutøver, sørg for at utøveren blir tatt ut av trening og konkurranse umiddelbart og vurdert av lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Last ned dagens retningslinjer for håndtering av hjernerystelse (på norsk) – SCAT5.

Brudd på skallen? Er det brillehematom jeg har fått etter hodeskaden?

Brudd på skallen? Er det brillehematom jeg har fått etter hodeskaden?

Ved hodeskade er det av særlig stor betydning at man så snart som mulig fastslår skadens alvorlighetsgrad. Dette avgjør hastegrad og hvorvidt det er nødvendig med bildediagnostikk eller innleggelse på sykehus til observasjon. Det er dessuten viktig å undersøke om den skadde har andre skader enn hodeskade. Det kan være lett å overse andre skader hos pasienter som ikke samarbeider eller som har redusert bevissthet. Inntak av alkohol eller andre rusmidler kan gjøre vurderingene vanskeligere.

Forskere: «Mobilhorn» vokser fram på hodeskallen til unge i Australia

Forskere: «Mobilhorn» vokser fram på hodeskallen til unge i Australia

Men like etter at moren hadde gått ut av rommet hørte hun et dunk. Babyen hadde klart å rulle seg ut av sengen, og hadde ramlet på gulvet. Det som bare så ut som en liten smell skulle forandre livene deres for alltid.