Press "Enter" to skip to content

Kuinka vanha rasitustodistus saa olla

Lainhuudossa todetaan kiinteistön omistaja

Kiinteistörekisteriotteesta käy puolestaan ilmi tilaan kohdistuvat rasitteet.Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naapurilla on oikeus kulkea omalle tontilleen sinun tonttisi läpi kulkevaa tietä pitkin. Rekisteriotteeseen kirjattu oikeus vastaavasti kertoo, että sinulla on oikeus käyttää naapurin puolella kulkevaa tietä. Rasitteet ovat usein tienkäyttöön liittyviä, mutta voi niitä olla muitakin, esim. venepaikka- tai vedenotto-oikeus.

Rasitustodistus on kiinteistöä koskeva todistus, josta käyvät ilmi Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjatut, kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, erityiset oikeudet sekä muistutustiedot. Todistuksesta käyvät näin ollen ilmi esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvat maanvuokraoikeudet, käyttöoikeudet sekä ulosotto. Rasitustodistukseen sisältyy myös kiinteistöä koskevat perustiedot kuten sen pinta-ala ja kiinteistötunnus.

Tee kaupat

– Jos kohdetta välittää kiinteistönvälittäjä, hänen tehtävänään on selvittää tarvittavat tiedot. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa kiinteistön rasite- ja kiinnitystiedot saa selville kiinteistöä koskevasta lainhuuto- ja rasitustodistuksesta sekä kiinteistörekisteriotteesta. Asunto-osakkeiden osalta pitää tarkastaa isännöitsijäntodistus, OPn asiantuntija ja juristi Kati Piilo opastaa.

Kauppakirjasta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat

– Riitaa tulee rakennuksen kunnosta ja kiinteistön rajoista. Suurimmat ongelmat ovat kuitenkin ehdottomasti asumisterveyteen liittyvät asiat. Kasvussa ovat myös uudentyyppiset ongelmat eli tilanteet, joissa pieni urakoitsija ostaa kiinteistön ja myy sen uudelle omistajalle niin, että siihen on liitetty mukaan urakkasopimukset ja arkkitehtisuunnitelmat. Käräjille mennään, jos urakoitsija ei pystykään täyttämään urakkasopimusta, kuvaa Järvensivu.

Social links

Muut olivatkin sitten aika hyvin asiaa!

Eli tarkkana vain pitää kaupantekotilaisuudessa olla että saa haltuunsa kaikki haltijavelkakirjat (=kiinnitykset). Oma pankki varmaankin auttaa mahdollisessa kaupantekotilaisuudessa.

Jos haltijavelkakirjat ovat jonkun toisen henkilön vakuutena, eikä se henkilö maksa lainojaan joudutte mitä todennäköisimmin maksamaan lainan/haltijavelkakirjassa mainitun summan.

Lainhuutotodistus

Käsiraha on asunnon ostajan maksama summa, joka toimii eräänlaisena ”lupauksena” asunnon ostamisesta. Yleensä käsiraha maksetaan asunnon ostotarjouksen hyväksymisen yhteydessä. Käsirahan suuruus voi olla enintään 4 % asunnon velattomasta myyntihinnasta. Kiinteistökaupassa voidaan myös käyttää käsirahaa, vaikka sen käyttämisestä ei ole samanlaisia säädöksiä kuin asunto-osakkeen kaupassa.

Omakotitalon osto-opas – löydä unelmiesi tupa helposti

Jokaisesta kiinteistöstä annetaan rasitustodistus erikseen. Jos kuitenkin pyydetään yhteistä rasitustodistusta kahdesta tai useammasta samassa tuomiopiirissä olevasta kiinteistöstä, jotka kuuluvat samalle omistajalle, on sellainen annettava, ja voidaan muissakin tapauksissa yhteinen rasitustodistus harkinnan mukaan antaa. Tilaajan pyynnöstä tai suostumuksin rasitustodistus voidaan antaa myös määrätynlaisista rasituksista.

2. Hanki tarvittavat asiakirjat

Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomisen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa. Yleensä rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti rasitesopimuksessa, joka liitetään hakemukseen. Rasitesopimuksessa tulee todeta rasitteen sopimusosapuolet, rasitteen kohdekiinteistöt, rasiteoikeuden tyyppi (kulkuoikeus, vesijohto jne.), rasitealueen sijainti karttaliitteessä, maksetaanko oikeudesta korvauksia sekä rasitteen perustamisen kustannusjako.

Karttapalvelut

Sillä tavoin varmistat omalta osaltasi sekä vastapuolen osalta, että kauppasi hoituu ammattimaisesti. Niin huoneiston kuin kiinteistön kaupassa on tärkeää, että kaupat hoidetaan lain määräämällä tavalla, jotta minimoidaan mahdolliset oikeudelliset seuraamukset. Meillä Sinua palvelevat Laillistetut Kiinteistönvälittäjät (LKV).

Social links

Ostaja maksaa 150.000 euroa ja saa panttikirjat. Jos ostaja on ottanut lainaa, panttikirjat menevät (pantataan) lainan antajalle vakuudeksi. Jos lainaa on enemmän kuin 50.000 euroa, kiinnityksiä haetaan lisää. Kiinnitysten määrällä ei ole oikeasti MITÄÄN tekemistä kiinteistön käyvän arvon (kauppahinnan) tai vakuusarvon (jokin prosenttiosuus käyvästä hinnasta) kanssa. Kiinnitysten määrällä on merkitystä suhteessa lainanantajaan, sillä velkoja pääsääntöisesti haluaa että sillä on hallussa kiinnityksiä vähintään yhtä paljon kuin velallisella on velkaa.

Ensin on syytä vilkaista kokonaismarkkinan kehittymistä lähivuosina. Tarkastelussa on ensimmäisen neljän kuukauden vanhojen asuntojen kauppa Tampereella. Vuonna 2016 myytiin yhteensä 1162 vanhaa asuntoa, vuonna 2017 1216 kpl, vuonna 2018 1212 kpl ja vuonna 2019 1193 kpl. Tilastojen mukaan 2017 ja 2018 vuodet näyttävät olleen huippuvuosia ja tämän vuoden myynti on noista vuosista perässä pari prosenttia. Tämä on siis tilanne Tampereella vanhojen asuntojen osalta.

VAKUUSARVOT

Monella uudella metsänomistajalla on jo ennen omistajaksi ryhtymistä kattavat perustiedot tilasta. Joskus metsäasiat tulevat perinnön tai sukupolvenvaihdoksen seurauksena uudelle metsänomistajalle vastaan uusina ja outoina. Jos metsä on peritty, on hyvä heti omistuksen alkutaipaleella päättää, halutaanko metsänomistusta jatkaa ja jatketaanko omistusta yhdessä perikuntana vai tehdäänkö omistusjärjestelyjä. Jotta turhilta yllätyksiltä vältyttäisiin, olisi metsänomistajan hyvä heti omistajuuden alussa selvittää seuraavat tärkeät asiat:

Mittauspalvelut

Lohkomistoimituksen jälkeisen 30 vuorokauden valitusajan jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin, joka on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Kiinteistötietojärjestelmä sisältää kiinteistörekisterin lisäksi oikeusministeriön ylläpitämän kirjaamisrekisterin, josta nähdään mm. kiinteistön lainhuudot ja kiinnitykset. Kiinteistötietojärjestelmästä myydään virallisia kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia koko maan alueelta.

Asunnon myyjän tietopankki

Uusi tapa markkinoida asuntoa on esimerkiksi se, ettei asunnosta ilmoiteta perinteistä ”pyyntihintaa” vaan alin hinta, jonka perusteella aletaan tehdä tarjouksia ylöspäin. Tarjouksia voi tehdä joko välittäjälle kirjallisesti tai internetissä. Silloin kaikki näkevät, millaisia alimman hinnan ylittäviä tarjouksia asunnosta on tullut. Nettisivuilla tehty tarjous ei ole ostajaehdokasta sitova kuten kirjallinen tarjous.