Press "Enter" to skip to content

Kristiinankaupunki strategia

Kiireellinen lääkärinvastaanotto

7 Kristiinankaupunki 2020 Tähän me pyrimme: Elämänlaatua ja monimuotoisia elämäntapoja tukeva paikka, joka on samalla sekä rauhallinen että dynaaminen vanhan kohdatessa uutta. Vanhan kaupungin puutaloidylli, Suomen parhaiten säilynyt ruutukaavainen suurvalta-ajan pikkukaupunki, osa suomalaista kulttuuriperintöä. Lähes asukasta. Työpaikkojen määrä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana 10 prosentilla. 7

Cittaslow

Cittaslow-verkoston perustivat 1999 Slow Foodin alullepanija Carlo Petrini sekä neljän pohjoisitalialaisen kaupungin pormestarit – Brà, Greve in Chianti, Oriveto ja Positano. Taustalla oli pienten kuntien taistelu olemassaolostaan, kun asukkaat muuttivat niistä kasvaviin suurkaupunkeihin. Torjuakseen väestökadon aiheuttamaa ongelmaa neljän kaupungin pormestarit saivat idean kehittää Slow Food -konseptia siten, että se kattaisi kokonaisia kuntia (tässä tapauksessa pikkukaupunkeja), ja niin syntyi Cittaslow.

Primary links

Kristiinankaupunki on Suomen ainoa Cittaslow-kaupunki, mikä sinänsä on vahvuustekijä. Italiassa perustettu Cittaslow-organisaatio on vuosien saatossa kasvanut maailmanlaajuiseksi organisaatioksi. Cittaslown ideana on nostaa esiin pikkukaupungin hyvät puolet, korostaa sen omia vahvuuksia ja ainutlaatuisuutta. Cittaslow-kaupunki haluaa perinteitä ja historiallisia arvoja vaalien ja hyvää elämää korostaen innostaa ihmisiä jäämään kaupunkiin.

Kristiinankaupunki aikoo nostaa profiiliaan asukkaiden itsensä laatimalla strategialla. Strategiaa varten pidettiin jopa parikymmentä tulevaisuus-verstasta, joissa asukkailta ja eri sidosryhmiltä kysyttiin ehdotuksia kaupungin kehittämiseen. Tarkoituksena on, että myös toteutukseen osallistuvat kaupunkilaiset itse. Työryhmän juuri valmistunut suunnitelma ulottuu vuoteen 2020 saakka.

Yrityksen tai yhteisön henkilöstölle tarjoamat työterveyspalvelut perustuvat aina sopimukseen, jonka asianomainen yritys tai yhteisö on tehnyt Terveystalon kanssa. Ennen lääkärille tuloa kannattaa varmistaa työnantajalta, mitkä palvelut sisältyvät sinulle tarjolla oleviin palveluihin. Tervetuloa!

Käynti- ja postiosoitteet

Merkittävimmät Metsähallituksen hankkeet liittyvät laajojen aluekokonaisuuksien käyttösuunnitelmiin sekä luonnonsuojelun ja luontomatkailun edistämiseen. Luonnonvarasuunnitelmat sekä suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään hankemuotoisesti yhdessä alueiden muiden toimijoiden kanssa. Metsähallituksen luontopalvelut hyödyntää suojelualueilla mm. Euroopan unionin rahoitusta ja osallistuu yhteistyöhankkeisiin.

Kolumni: Huono omatunto kalvaa lihansyöjää

Uimavesi rannikolla täyttää laatuvaatimukset suolistoperäisten enterokokkien < 200 pmy/100ml ja Escherichia colin < 500 mpn /100 ml pitoisuuksien suhteen. Jos uimaranta on sisävesillä, laatuvaatimus suolistoperäisten enterokokkien suhteen on < 400 pmy/100 ml ja Escherichia colin suhteen < 1 000 mpn/100 ml. Laatuvaatimukset vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella yleisten ja pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta 177/2008 ja 354/2008.

Pori Energia

Lämpökeskus tuottaa vuodessa noin 15 000 MWh kaukolämpöä.  Kun öljy korvataan puuhakkeella, laskevat Kristiinankaupungin lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt noin 4 300 tonnilla vuodessa. Kattilassa käytetään ympäristöystävällistä vaiheistettua kaasutuspolttoa, jonka ansiosta sen hiukkas- ja NOx -päästöt ovat hyvin vähäiset. Lämpökeskuksen käyttämä hake hankitaan Kristiinankaupungin lähialueelta. Vuosittain lämpökeskus käyttää haketta noin 180 rekkakuormallista.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Kristiinankaupunki on valittu ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Cittaslow-kaupunkien kansainväliseen verkostoon. Cittaslow-verkostoon kuuluu alle 50 000 asukkaan kaupunkeja, jotka panostavat tietoisesti hyvän elämän edistämiseen ja kestävään kehitykseen. Arvostetun statuksen saavuttamiseksi arvioidaan 55 erilaista kriteeriä – vieraanvaraisuudesta ja lähiruoan tuotannosta kaupunkisuunnitteluun ja etätyön mahdollisuuksiin. Kristiinankaupungin jäsenyydestä päätti tänään Cittaslown kansainvälinen koordinointikomitea Italiassa, Pollicassa.

Ei käy, että sanoo ei käy

Vuonna 2010 Kristiinan valtuusto hyväksyi strategian eli kaupungin kehityssuunnitelman. Se syntyi asukkaiden ja eri ryhmien yhteistyönä. Cittaslow-arvoja, siihen kuulumisen kriteereitä ja kaupungin strategiaa yhdistävät samat asiat. Siitä miten yhteisesti sovittua strtegiaa on toteutettu, voidaan olla montaa mieltä. Joidenkin mielestä siinä on onnistuttu. Toisten mielestä pättäjien ratkaisut eivät tukeudu tarpeeksi strategiassa esitettyihin periaatteisiin.

Ryhmässä käsitellään koko liikenneturvallisuustyön kenttää, eli keskustellaan niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyvistä toimenpiteistä. Toiminnan painopisteenä ovat kuitenkin liikennekasvatus ja viestintä sekä liikenneturvallisuustyön rakenteisiin liittyvät asiat, kuten eri henkilöstöryhmien kouluttaminen tai liikenneturvallisuusteeman kytkeminen kunnan strategioihin.

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi syyskuusta 2015 toukokuulle 2016 noin 60 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Kristiinankaupungissa. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 35 henkilöä ja sen arvo on noin 3,6 miljoonaa euroa.

Päävalikko

Jani Kiuru ja Tuomas Jounila myyvät vuonna 2013 perustetun, nykyisellään kaksi hoitokotia ja 40 asukaspaikkaa kattavan yhtiönsä. Yhtiöllä on lisäksi tuetun asumisen palvelun piirissä noin 90 asiakasta ja rakenteilla laajennushankkeet Nokialla sekä Rovaniemellä. Pirkanmaan Asumispalveluiden liikevaihto uudishankkeiden myötä kasvaa noin 5,4 miljoonaan euroon ja sen palveluksessa on tällä hetkellä 40 henkilöä, jotka siirtyvät kaupan myötä Esperin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Jani Kiuru ja Tuomas Jounila omistivat yhtiön tasaosuuksin. 

Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoidon palvelut alueensa väestölle. Piiri muodostuu Pohjanmaan rannikkoalueen kaksikielisistä, ruotsinkielisistä ja suomenkielisistä kunnista. Alue ulottuu Luodon kunnasta pohjoisessa Kristiinankaupunkiin etelässä. Väestömäärä on noin 170 100 henkeä, ja heistä 51 % puhuu ruotsia, vajaa 45 % suomea ja noin 4 % jotain muuta kieltä äidinkielenään.

Elämä – tuo niin ihmeellinen ja vivahteikas asia, joka kuuluu meille kaikille. ”Eletty elämä näkyy meidän liikkeissä, ajatuksissa, toiminnassa, tavassa keskustella, olla ja ajatella sekä ennen kaikkea naamasta!” Näin totesi eräs vanhempi Rouva varpaiden uittelupaikalla Jyväsjärven rannalla. Keskustelu oli alkanut siitä, kun olin ajatuksissani puuskahtanut ruuhkavuosiarjestani ja siitä, kuinka joskus on vaikeaa sovittaa kaikkia palasia yhteen. Rouva katsahti minuun päin pilke silmäkulmassa ja kysyi, haluanko kuulla tarinan?

Kirjaudu sisään

Hakemamme henkilö johtaa kaupunkia energisellä ja kehittävällä otteella. Tukenaan konsernissa hänellä eri palvelualueiden ammattilaisista koostuva johtoryhmä ja osaava henkilöstö. Kaupungin talous on vakaalla pohjalla. Päivitettävässä strategiassa painottuvat elinkeinojen vahvistaminen ja lähipalveluiden kehittäminen.

Kristinestads stad – Kristiinankaupunki

Vaimo Jenni (29) on koulutukseltaan tekstiili- ja vaatetustekniikan insinööri. Hän on tulossa syksyllä kaupan liiketoimintaan mukaan. Tällä hetkellä Jenni Kiviniemi hoitaa kotona Roopea (3) ja Venlaa (1). Kauppiasperheen vapaa-aika kuluukin lasten kanssa leikkien ja luonnossa liikkuen. Mikko kaivaa myös kalastusvälineet mahdollisimman usein esiin. Kalastusharrastus on ollut hänen ykkösharrastuksensa jo pitkään.

Kaupunkistrategian päivitys on käynnistetty keväällä 2017. Uusi kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden strategian syksyllä 2017. Jotta tämä työ onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, on kaupungin asukkaiden osallisuus tässä tärkeää. Kaupungin virkamiehet ovat huhtikuussa jalkautuneet kylille ja kuunnelleet asukkaiden toiveita ja ajatuksia. Toteutamme lisäksi tämän nettikyselyn, jotta jokaisella asukkaalla olisi mahdollisuus tuoda esiin tärkeäksi kokemiaan asioita. Voit nyt kertoa, mitä kohti meidän olisi hyvä suunnata ja mitä pitäisi välttää.