Press "Enter" to skip to content

Kotitalousvähennys eläkeläiselle

Millaisesta työstä vähennyksen saa?

Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai vähennys ylittää enimmäismäärän, Verohallinto vähentää automaattisesti vähentämättä jääneen määrän puolison veroista. Vähennys tehdään samalla tavalla kuin se olisi tehty, jos puoliso itse olisi vähennystä vaatinut.

Kotitalousvähennys: Enimmäismäärä on 2 400 euroa

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa verotusta varten joko verkon kautta OmaVerossa tai postitse esimerkiksi lomakkeella 14A (kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta). Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta. Vuoden 2018 veroilmoituksen määräpäivät ovat toukokuussa 2019. OmaVeron kautta (tai postitse) voi antaa vuoden 2018 kotitalousvähennystä koskevat tiedot vaikka jo tammikuussa 2019.

Blogeissa

Työtä tekevän henkilön on hyvä muistaa kotitalousvähennyksen mahdollisuus. Hänen kannattaa kertoa asiakkaalleen tästä asiasta, koska monet yksityishenkilöt voivat säästää isoja summia kotitalousvähennyksellä. Myös UKKO.fi:n kevytyrittäjät voivat tarjota omille asiakkailleen kotitalousvähennystä. Se voi ollakin monelle todella kova myyntivaltti. Jotta  asiakas voisi hakea kotitalousvähennystä, tulee laskuun eritellä työn osuus materiaalikuluista. Voit kysellä kotitalousvähennyksestä tarkemmin asiakaspalvelustamme.

Toimituksen poiminnat

Ulf hyvä, nyt et taida oikein olla perillä näistä eläkeasioista edes sen vertaa kuin minä. Suomessa pienin mahdollinen eläke on 738,82 euroa kuukaudessa. Se on täyden takuueläkkeen määrä, ja takuueläkkeen voi saada vain siinä tapauksessa, ettei muita eläkkeitä ole kertynyt. Jos muita eläkkeitä on olemassa, ne vähennetään takuueläkkeestä, jolloin loppusumma ei nouse yli em. lukeman. Eli kaikkein pienituloisin suomalainen eläkeläinen saa juuri tuon 738,82 euroa kuukaudessa. Eläketulovähennyksen takia pelkän kansaneläkkeen ja takuueläkkeen saajalta ei peritä veroa.

Sidebar extra menu

«Kotitalousvähennys laajeni vuodelle 2005 koskemaan myös eräiden muiden kuin verovelvollisen asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehtäviä töitä. Kotitalousvähennyksen myöntäminen edellyttää, että sen perusteena oleva työ tehdään verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien tai kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa- ajan asunnossa (1273/2004)».

3 Sami Grönberg, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Timo Rauhanen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Tämä tutkimus on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittama ja osa Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalueen tutkimushanketta. ISBN (PDF) ISSN (PDF) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7, Helsinki, Finland Helsinki, tammikuu 2015

Tuoreen hallitusohjelman kirjaus kotitalousvähennyksen pienentämisestä ei miellytä siivousalan yrittäjää. Koti Puhtaaksi Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Saana Tyni ennustaa, että Suomessa hyvin vauhtiin päässyt kotisiivousala uhkaa hiipua, jos hallituksen aikeet toteutuvat.

Eläkejärjestelmän on oltava ja se on koettava oikeudenmukaiseksi. Oikeudenmukaisuus edellyttää järjestelmän korjaamista tarvittaessa. Järjestelmässä tulee huomioida yhteiskunnan muutokset ja käsitykset kulloisestakin etuuden tasosta ja suhteesta yleiseen hyvinvointiin. Eläkepolitiikan suuria kysymyksiä ovat rahoituksen riittävyys, eläkkeitä koskevan luottamuksen ylläpitäminen ja eläkkeiden tason kohtuullisena pysyminen.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä tu­lee myön­tää ko­ro­tet­tu­na yli 75-vuo­ti­ail­le, to­te­aa Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­liit­to EKL tie­dot­tees­saan.

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on vähentää vanhusten laitoshoitoa ja tukea ikääntyneiden mahdollisuuksia asua kotona pidempään. Sipilän hallituksen ohjelmaan on kirjattu, että “kotitalousvähennyksen korvausprosenttia korotetaan ja vanhusten hoitopalvelut otetaan soveltuvin osin kotitalousvähennyksen piiriin”. Hallituksen on aika lunastaa lupaukset, sillä moni ikääntynyt haluaa asua kotona yhä pidempään.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Tweets

Kotitalousvähennystä voit saada kotitaloustyöstä, jota teetät kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jonka henkilö on teettänyt kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Vähennystä ei myönnetä verovelvollisen itse tekemästä työstä eikä työstä, jonka on tehnyt vähennystä vaativan verovelvollisen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.

Keneltä ostaessani voin saada kotitalousvähennyksen?

Mallin arvioidaan tukevan välillisesti etenkin työvoimavaltaisia pieniä yrityksiä, joilta ikääntyneet ihmiset epäilemättä palveluja hankkisivat, jos saavat itse valita työn suorittajan. Kustannusvaikutukset yhteiskunnalle olisivat vahvistuvan työllisyyden ja verotulojen johdosta maltilliset. Samaa ajattelua on sote-uudistuksessa esitetyissä henkilökohtaisessa budjetissa ja palvelusetelien käytön lisäämisessä.

Artikkelien selaus

1.     Heille, kenellä alkaa ensimmäiset vanhuuden oireet näyttämään merkkejä. Toimintakyky saattaa olla vähän heikentynyt, ensimmäiset sairaudet tulleet esiin, eläkkeelle jäännin jälkeen sosiaalinen elämä kutistunut. Silloin Seuralaisemme tuo parhaan ilon säännöllisillä virkistystapaamisilla, yhteisellä kivalla tekemisellä, jutustelulla ja reippaalla mielellä. Parasta ennaltaehkäisyä toimintakyvyn heikkenemiselle ja mielialan laskulle!

Blogiarkisto

Vuonna 2002 pääministeri Paavo Lipponen ja valtiovarainministeri Sauli Niinistö puolustivat kotitalousvähennystä työllistämisvaikutuksilla ja harmaan talouden torjunnalla. Perusteluille ei ole löytynyt vuosien saatossa katetta, silti jyrkästi eriarvoistavan vähennyksen määrä on enimmillään tänä vuonna 2 400 euroa ja korvausaste on 50 prosenttia yritykseltä tai yrittäjältä ostettavasta työstä ja 20 prosenttia maksetusta palkasta.

Välttämättömiä verovinkkejä vanhuksille, osa 1: ALV 0% palvelut

Usein vanhuksille tulee yllätyksenä, että kotipalveluiden hyödyntämisestä voi saada veroetua tai vaihtoehtoisesti tätä etua ei vain muisteta käyttää. Yleisimmät edut ovat arvonlisäverottomuus sekä kotitalousvähennys, joihin kumpaankin liittyy erilaisia ehtoja ja ohjeistuksia. Kotipalvelu Kehrälintu päätti tehdä aiheesta juttusarjan blogiinsa, jotta tieto eduista kulkeutuisi sitä tarvitseville asiakkaille. Ensimmäisessä osassa käsittelemme arvonlisäverotonta palvelua, ja ensi viikolla voi tutustua tarkemmin kotitalousvähennykseen.

Esitäytettyjä veroilmoituksia on tänä keväänä lähtenyt 5,5 miljoonaa. Suurimmalla osalla tiedot veroilmoituksella ovat valmiiksi oikein, eikä heidän tarvitse tehdä korjauksia. Viime vuonna esitäytettyä veroilmoitusta täydensi 1,45 miljoonaa suomalaista. 61 prosenttia heistä teki täydennykset verkossa.

Vähintäänkin kyseisen ”raippaveron” alaraja tulisi nostaa esimerkiksi 60 000 euroon. Kyseistä eläketulon lisäveroa peritään nyt 47 000 euroa ylittävästä eläketulosta 5,85 % ja sen tuotto on arviolta noin 68 miljoona euroa vuonna 2019. Lisäveron kokonaan poistaminenkaan ei siis olisi valtava muutos – etenkin kun rahat palautuisivat todennäköisesti suurelta osin kiertoon palveluiden ostoina.