Press "Enter" to skip to content

Kotitalousvähennys 2018 maksimi

Kerro mielipiteesi

Työtä tekevän henkilön on hyvä muistaa kotitalousvähennyksen mahdollisuus. Hänen kannattaa kertoa asiakkaalleen tästä asiasta, koska monet yksityishenkilöt voivat säästää isoja summia kotitalousvähennyksellä. Myös UKKO.fi:n kevytyrittäjät voivat tarjota omille asiakkailleen kotitalousvähennystä. Se voi ollakin monelle todella kova myyntivaltti. Jotta  asiakas voisi hakea kotitalousvähennystä, tulee laskuun eritellä työn osuus materiaalikuluista. Voit kysellä kotitalousvähennyksestä tarkemmin asiakaspalvelustamme.

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa verotusta varten joko verkon kautta OmaVerossa tai postitse esimerkiksi lomakkeella 14A (kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta). Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta. Vuoden 2018 veroilmoituksen määräpäivät ovat toukokuussa 2019. OmaVeron kautta (tai postitse) voi antaa vuoden 2018 kotitalousvähennystä koskevat tiedot vaikka jo tammikuussa 2019.

Millaisesta työstä vähennyksen saa?

Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, tai vähennys ylittää enimmäismäärän, Verohallinto vähentää automaattisesti vähentämättä jääneen määrän puolison veroista. Vähennys tehdään samalla tavalla kuin se olisi tehty, jos puoliso itse olisi vähennystä vaatinut.

Kotitalousvähennyksessä ei muutoksia, mutta vähennyksen ilmoittaminen helpottuu

Kotitalousvähennyksen voi tehdä myös silloin, jos tilaa palveluja omalle vanhemmalle tai isovanhemmalle. Siksi oman äidin tai isoisän arkea helpottamaan on helppo tilata esimerkiksi kotisiivousta tai kotihoitoa. Ja jos lähimmäinen saa jo vaikkapa kotihoitoa kunnalta, sen tueksi saa helposti vähennyskelpoisia lisätunteja Stellalta.

Kotitalousvähennyksen saa ainoastaan työstä

Kotitalousvähennys tehdään maksamastasi verosta sinä vuonna kun maksu on suoritettu. Tämä tarkoittaa sitä, että jos olet maksanut verovuonna oikean määrän veroa, saat kotitalousvähennyksen veronpalautuksena. Jos olet maksanut veroja liian vähän, vähentää kotitalousvähennys maksettavaksesi tulevaa täydennysveroa. Jos olet saanut työsuorituksen maksuun esimerkiksi vakuutuskorvauksen, et ole oikeutettu kotitalousvähennykseen.

Sisällysluettelo

Vuosina 2012 ja 2013 kotitalousvähennyksen määrä on ollut 2 000 euroa henkilöä kohden. Vuoden 2012 alussa kotitalousvähennys laski 3 000 eurosta 2 000 euroon ja samalla muutettiin myös prosenttiosuutta työn määrästä. Aikaisempi 60 % laskettiin 45 prosenttiin. Muutos pienensi esim. kertasiivouksesta saadun hyödyn määrä, mutta toisaalta kannusti ihmisiä suurempiin ja pitkäaikaisempiin hankkeisiin. Yleisesti avaimet käteen –remontista on kautta aikojen saatu aina täysi vähennys, koska ne ovat hankintahinnaltaan suurempia.

Mistä kaikesta kotitalousvähennystä saa?

Vähennystä voi saada kotitalous- tai hoitotyöstä, asunnon kunnossapitotöistä tai tietotekniikkalaitteiden asennuksesta. Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitaloustyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi. Myös vuokralainen saa vähennyksen kodissaan tehdyistä korjaustöistä, jotka asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ovat osakkaan vastuulla. Myös piha-alue lasketaan kotiin kuuluvaksi.

Salaojaremontit ovat kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvia palveluita. Työmaan valmistuttua Salaojakympit Oy toimittaa kotitalousvähennyskaavakkeen esitäytettynä. Kotitalousvähennykseen kelpaava osuus on 50% tehdyn työn osuudesta. Salaojakymppien palveluissa työn osuus koko palvelun kokonaismäärästä on 50-70%. Vuonna 2018 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2400€ / hlö. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä yhteensä 4800 euroa. Jos lapsi osallistuu remontin kustannuksiin, etu on jopa 7200€.

Kotitalousvähennyksen saamisen ehtona on, että työ teetetään hakijan asunnossa tai hänen vapaa-ajan asunnossaan. Työ voidaan lisäksi teettää kotitalousvähennyksen hakijan vanhempien, isovanhempien, appivanhempien tai edellisten puolisoiden käytössä olevassa asunnossa. Näin esimerkiksi isovanhemmalle maksetusta hoitoavusta voi hakea kotitalousvähennystä, vaikka työtä ei tehdäkään avun maksajan (siis kotitalousvähennystä saavan) henkilön omassa kodissa.

Vähennä Blosiuksen työn osuus vaivattomasi remontistasi

Jokaiselle remonttikustannuksiin osallistuneelle henkilölle ei tarvitse pyytää erillistä laskua. Verottajalle tulee kuitenkin pystyä osoittamaan, että on maksanut osuutensa, josta vaatii vähennystä. Laskun voi esimerkiksi maksaa yksi henkilö ja muut kustannuksiin osallistuvat siirtävät osuutensa maksajan tilille. Tämänkaltaisessa menettelyssä tilisiirto riittää todisteeksi verottajalle.

Kun uusit kotisi lämmitysjärjestelmän, saat vähentää syntyneitä kustannuksia veroistasi. Vuonna 2017 saat vähentää 50 % työn osuudesta (45 % vuonna 2016).  Vähennys kannattaa hyödyntää, pariskunnan maksimivähennys on yhteensä 4 800 euroa. Kotitalousvähennys koskee ainoastaan olemassa olevia lämmitysjärjestelmiä. Tällä hetkellä erityisesti öljy- ja sähkölämmityksiä vaihdetaan maalämpöön.

Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen. Jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää maksimin, viranomainen vähentää vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista automaattisesti. Puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennykset. Jos veroja on vain toisella, vähennys voidaan tehdä sen veroista, jolla niitä on.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin autamme sinua.

Hinnoittelemme hoivapalvelumme tuntiperusteisesti ja palvelukohtaisesti. Palvelumme ovat arvonlisäverottomia ja perustuvat aina kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Liitämme aina yksityiskohtaisen hinnaston hoito- ja palvelusuunnitelman liitteeksi. Meillä käy myös palveluseteli, johon on erillinen hinnasto kuntakohtaisesti. Kotitalousvähennys antaa palveluistamme -50 % veroedun, jonka jokainen voi vähentää omassa verotuksessaan. Lisätietoa hinnoittelustamme löydät hinnastosivulta.

Kotitalousvähennystä voit saada kotitaloustyöstä, jota teetät kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jonka henkilö on teettänyt kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Vähennystä ei myönnetä verovelvollisen itse tekemästä työstä eikä työstä, jonka on tehnyt vähennystä vaativan verovelvollisen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.